Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất năm 2023
  • Thứ ba, 03/01/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 4726 Lượt xem

Mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất năm 2023

Người lao động trong quá trình làm việc vì những lý do riêng thì có thể nghỉ phép theo quy định, cùng tham khảo mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất qua bài viết sau đây.

Khi người lao động nghỉ phép thì cần phải viết đơn xin nghỉ và gửi cho bộ phận có thẩm quyền để xem xét và giải quyết. Do đó mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất năm 2023 luôn được nhiều người quan tâm.

Nghỉ phép là gì?

Nghỉ phép là một trong những quyền của người lao động  theo đó người lao động được nghỉ làm vì lý do cá nhân nhưng vẫn được đảm bảo quyền lợi theo pháp luật lao động.

Người lao động thường nghỉ phép với những lý do như: nghỉ việc riêng ví dụ như kết hôn, ma chay…, nghỉ phép năm.

Khi muốn nghỉ phép theo đúng quy định và được hưởng lương từ công ty thì người lao động cần phải viết đơn xin nghỉ phép gửi cho công ty. Một số công ty sẽ có quy định riêng về mẫu đơn xin nghỉ phép, nếu công ty không có mẫu thì người lao động sẽ phải tự viết đơn.

Theo đó đối với những công ty không có quy định riêng về đơn thì mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất năm 2023 được nhiều người lao động tại công ty quan tâm.

Ngoài việc hiểu khái niệm “nghỉ phép” theo nghĩa hẹp là quyền lợi của người lao động, thực tế, cụm từ “nghỉ phép” được sử dụng phổ biến trong nhiều cơ quan, tổ chức sử dụng viên chức, công chức, cán bộ, trong trường học,…

Khi nào bắt đầu được nghỉ phép?

Ngoài vấn đề nộp đơn nghỉ phép thì việc khi nào bắt đầu được nghỉ phép cũng là một vấn đề được nhiều người lao động thắc mắc.

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 thì người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm và được quy định như sau:

Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường được nghỉ 12 ngày; nghỉ 14 ngày đối với người làm việc trong môi trường nặng nhọc độc hại; nghỉ 16 ngày đối với người lao động làm việc trong môi trường đặc biệt nặng nhọc, độc hại theo quy định.

Đối với những người lao động làm việc không đủ năm thì vẫn được hưởng ngày nghỉ phép năm. Ngày nghỉ phép năm bằng số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên nếu có sau đó chia cho 12 tháng và nhân số tháng làm việc thực tế trong năm.

Như vậy theo quy định trên thì người lao động dù làm đủ 12 tháng hoặc chưa đủ thì vẫn được nghỉ phép năm theo quy định.

Trong Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực từ 2021 thì vẫn quy định tương tự về thời gian nghỉ phép năm đối với những người lao động làm việc đủ 12 tháng.

Đối với người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ hằng năm tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng người lao động đã làm việc.

Trong trường hợp chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày người lao động thôi việc, bị mất việc thì người sử dụng lao động sẽ thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Khi nghỉ việc riêng người lao động vẫn được hưởng lương trong các trường hợp: kết hôn; con đẻ, con nuôi kết hôn; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi mẹ nuôi….. Tuy nhiên trong trường hợp này cần phải thông báo với người sử dụng lao động.

Mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn mới nhất năm 2023

Tùy thuộc vào mỗi công ty sẽ có quy định về mẫu đơn xin nghỉ phép riêng, nội dung sau đây sẽ đưa ra mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất năm 2023.

Đơn xin nghỉ phép sẽ có các nội dung như tên đơn, thông tin của người viết đơn, lý do xin nghỉ, thời gian nghỉ sau đó người viết sẽ ký vào đơn và nộp cho bộ phận có thẩm quyền giải quyết.

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau:

[gview file=”https://luathoangphi.vn/wp-content/uploads/2020/11/1.mẫu-đơn-xin-nghỉ-phép-mới-nhất-năm-2021.doc”]

Hướng dẫn soạn đơn xin nghỉ phép hay nhất

Tương tự như các mẫu đơn thông thường khác nội dung dưới đây sẽ hướng dẫn soạn mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất năm 2023. Đơn sẽ gồm có:

– Quốc hiệu tiêu ngữ, ngày…tháng..năm viết đơn;

– Tên đơn: ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

– Phần kính gửi: ghi cụ thể bộ phận có thẩm quyền xem xét giải quyết đơn như ban giám đốc công ty; trưởng phòng nhân sự,…

– Thông tin của người xin nghỉ phép: họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, đơn vị công tác, chức vụ.

– Lý do xin nghỉ phép: nêu cụ thể lý do người lao động xin nghỉ ví dụ nghỉ việc riêng,…và ghi cụ thể thời gian nghỉ phép từ ngày…tháng…năm…đến ngày….tháng….năm.

– Thông tin công việc đã bàn giao:…

– Khi đã hoàn thiện đơn thì người làm đơn ký và ghi rõ họ tên, trong đơn cần có xác nhận của phòng nhân sự, ban giám đốc…

Như vậy khi người lao động viết đơn xin nghỉ phép thì cần có đầy đủ các nội dung thông tin như trên.

Tham khảo một số mẫu đơn xin nghỉ phép liên quan

Nội dung trên đã hướng dẫn cách soạn thảo mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất năm 2023, nội dung tiếp theo sẽ đưa ra một số mẫu đơn xin nghỉ phép của giáo viên, học sinh, công an.

+ Mẫu đơn xin nghỉ phép của giáo viên

Trong đơn xin nghỉ phép của giáo viên cũng sẽ bao gồm quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm viết đơn; thông tin họ và tên người viết đơn, là….thuộc tổ bộ môn…; lý do xin nghỉ phép.

Ví dụ:

Tôi tên là: Nguyễn Văn A

Là:……thuộc tổ bộ môn:…….

Lý do, thời gian xin nghỉ cần ghi cụ thể ngày tháng năm; nội dung công việc đã bàn giao.

Cuối đơn người viết đơn sẽ ký và xin xác nhận của tổ trưởng, của ban giám hiệu.

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau:

[gview file=”https://luathoangphi.vn/wp-content/uploads/2020/11/Mẫu-đơn-xin-nghỉ-phép-của-giáo-viên.doc”]

+ Mẫu đơn xin nghỉ phép của học sinh

Đơn xin nghỉ phép của học sinh là một mẫu đơn tương đối phổ biến được sử dụng, khi soạn thảo đơn này cũng gồm các thông tin như:

– Quốc hiệu tiêu ngữ;

– Tên đơn: ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC;

– Kính gửi: gồm có Ban giám hiệu nhà trường; Giáo viên chủ nhiệm lớp…..

– Họ và tên học sinh, học lớp..

– Lý do xin nghỉ, thời gian xin nghỉ phép;

– Người viết đơn ký tên.

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau:

[gview file=”https://luathoangphi.vn/wp-content/uploads/2020/11/Mẫu-đơn-xin-nghỉ-phép-của-học-sinh.doc”]

+ Mẫu đơn xin nghỉ phép của công an

Cũng giống như các mẫu đơn nghỉ phép khác đơn xin nghỉ phép của công an cũng bao gồm quốc hiệu tiêu ngữ, tên đơn, thông tin của người viết đơn, lý do xin nghỉ phép, thời gian xin nghỉ phép, nội dung công việc đã bàn giao. Sau đó người viết đơn ký tên và xin xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau:

[gview file=”https://luathoangphi.vn/wp-content/uploads/2020/11/Mẫu-đơn-xin-nghỉ-phép-của-công-an.doc”]

+ Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: ………………………………………………………………………….

Tôi tên là: ………………………………………… …………………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ……………………………… Tại: …………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép …………… cho tôi được nghỉ phép từ ngày…/…/…. đến ngày …/…./…..

Lý do xin nghỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trong thời gian xin nghỉ, tôi xin bàn giao công việc lại cho ………………………

Tại phòng …………………………………………………………………………

Tôi xin hứa sẽ cập nhật tình hình công việc thường xuyên trong thời gian nghỉ và cam kết trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Kính mong ……………………… giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

….., ngày….tháng….năm…

Xác nhận của Trưởng phòng

Người làm đơn

Tải (Download) Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức

+ Mẫu đơn xin nghỉ phép không hưởng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi: – Ban Giám Đốc Công Ty ……………………………

                – Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

                – Trưởng bộ phận ………………………………………………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ……………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc, Trưởng phòng HC – NS, Trưởng bộ phận ……….… cho tôi được nghỉ phép không hưởng lương từ ngày……đến ngày …………..

Lý do nghỉ phép: ……………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết trở lại công tác sau khi hết thời gian xin nghỉ phép, nếu không tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày…tháng…năm…
Giám ĐốcPhòng HC – NSTrưởng bộ phận

Người làm đơn

Tải (Download) Mẫu đơn xin nghỉ phép không hưởng lương

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi về vấn đề mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất năm 2023. Nếu có thắc mắc cần giải đáp quý độc giả hãy liên hệ cho chúng tôi theo số 19006557 để được tư vấn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất áp dụng thời hiệu theo quy định tại Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015 là thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm...

Có được gia hạn thời gian góp vốn điều lệ công ty không?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp giải đáp: Có được gia hạn thời gian góp vốn điều lệ công ty không? Mời Quý vị theo dõi, tham...

Mức phạt chậm góp vốn điều lệ mới nhất

Chậm góp vốn điều lệ sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, đồng thời phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng số vốn đã...

Sau 90 ngày khi thành lập công ty mà không góp đủ vốn phải làm sao?

Sau 90 ngày khi thành lập công ty mà không góp đủ vốn phải làm sao? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả đừng bỏ qua những chia sẻ dưới đây cua chúng...

Khai khống vốn điều lệ có bị xử phạt không?

Khai khống vốn điều lệ sẽ bị xử phạt tùy vào giá trị vốn điều lệ kê khai khống sẽ có mức phạt tiền tương ứng theo quy định tại Điều 47 Nghị định...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi