Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế mới nhất năm 2024
  • Thứ sáu, 29/12/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 10570 Lượt xem

Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế mới nhất năm 2024

Trong quá trình các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động và thực hiện các công việc liên quan đến thuế, không khó tránh khỏi những sai xót phát sinh. Công văn giải trình thuế là một công đoạn bắt buộc trong việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, nhằm làm rõ mọi sai xót về vấn đề như kê khai thiếu tiền thuế, trốn thuế,…

Khi có những sai xót đó cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện giải thích lý do, nguyên nhân dẫn, thông tin có liên quan đến sai xót với cơ quan thuế. Mẫu công văn giải trình thuế xuất hiện đảm bảo thực hiện nghĩa vụ giải trình với cơ quan thuế.

Vậy mẫu công văn giải trình thuế là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu công văn giải trình thuế như thế nào? Ví dụ về mẫu công văn giải trình thuế cụ thể như thế nào? Quý độc giả theo dõi nội dung bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn.

Mẫu công văn giải trình thuế là gì?

Mẫu công văn giải trình thuế là văn bản hành chính được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp soạn thảo để giải thích, làm rõ thông tin các vấn đề gặp phải, khi thực hiện công việc nào đó với cơ quan quản lý thuế.

Việc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải giải trình với cơ quan thuế bằng văn bản có thể gặp sai xót trong một số vấn đề như sai thông tin của bên giải trình, thông tin kê khai thuế.

Công văn giải trình thuế là một công đoạn bắt buộc trong việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, nhằm làm rõ mọi sai xót về vấn đề như kê khai thiếu tiền thuế, trốn thuế,…

Công văn giải trình thuế chưa được quy định cụ thể thành mẫu trong văn bản pháp luật, do vậy các cơ quan, tổ chức cần căn cứ vào tình hình cụ thể, vấn đề phát sinh mà công văn có nội dung sao cho phù hợp.

>>>>>> Tham khảo thêm bài viết: Thuế là gì?

Nội dung mẫu công văn giải trình thuế

Mẫu công văn giải trình thuế thông thường sẽ không quá dài mà chủ yếu bám sát vào nội dung giải trình là chính, do vậy một công văn giải trình thuế sẽ phải chứa những nội dung chính sau:

Quốc hiệu, tiêu ngữ.

Thời gian, địa điểm gửi công văn giải trình.

Cơ quan thuế nhận công văn.

Thông tin của cơ quan, doanh nghiệp.

Người đại diện của cơ quan, doanh nghiệp.

Nội dung giải trình thuế.

Xác nhận của người đại diện, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp.

Hướng dẫn soạn thảo mẫu công văn giải trình thuế

Do chưa có mẫu chung về công văn giải trình thuế vì vậy, trong quá trình soạn thảo công văn, các chủ thể còn gặp nhiều khó khăn, thắc mắc, chưa biết nên lập công văn ra sao.

Hướng dẫn soạn thảo mẫu công văn giải trình thuế dưới đây sẽ là khung để quý độc giả có thể tham khảo:

Nội dung công văn giải trình thuế phải được thể hiện rõ ràng, súc tích, bám sát vào việc giải trình.

Nội dung công văn phải đảm bảo tính trung thực, chính xác, không được khai khống, gian dối, với các trường hợp gian dối trong công văn giải trình cơ quan, tổ chức doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Công văn phải sử dụng từ ngữ lịch sự, nghiêm túc, có tính thuyết phục, hợp lý.

Về tổng thể công văn phải được trình bày rõ ràng, khoảng cách giữa các dòng, cỡ chữ vừa phải hợp lý.

Bố cục công văn giải trình phải đảm bảo lần lượt, tuần tự theo như mẫu chúng tôi đã trình bày ở trên.

Về cơ quan thuế nhận công văn là chi cục thuế quản lý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực xảy ra sai xót về thuế đó.

Thông tin của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sẽ bao gồm:

Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Mã số thuế.

Địa chỉ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Liên hệ: điện thoại, email, fax.

Thông tin người đại diện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: chức vụ, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, nơi cư trú.

Nội dung công văn bao gồm:

Nguyên nhân phải giải trình thuế.

Lý do xảy ra sai xót.

Biện pháp khắc phục.

Kiến nghị, yêu cầu với cơ quan thuế.

Xác nhận của người đại diện, người đứng đầu:

Với doanh nghiệp có thể là giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch công ty,..

Với các cơ quan tổ chức: thủ trưởng cơ quan,..

Nơi nhận công văn:

Chi cục thuế quản lý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Lưu tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Cơ quan có liên quan khác.

Mẫu công văn giải trình thuế

Công ty ……………..
Số : ……………
V/v: giải trình theo thông báo số ……………………./TB-CT-TH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
…, ngày ……..…. tháng ………… năm 20…

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

Kính gửi: Chi Cục thuế Quận ………..

Đơn vị: Công ty ………………………. ……………………….. ……………………………. ………………………

Địa chỉ: Số ………..đường ………., phường …………., quận ………., thành phố ………………….

MST : …………………. …………………………….. ………………………. ………………………….. ………………

SĐT: …………………… …………………………….. …………………… …………………………. ………………….

Sau khi nhận được thông báo số ………………/TB-CT-TH ngày…/…/20… của Chi cục thuế Quận ………thông báo về việc có sự sai lệch giữa hồ sơ quyết toán thuế TNCN và báo cáo tài chính năm …….. của đơn vị nộp cơ quan thuế có chênh lệch giữa tổng thu nhập chịu thuế TNCN thấp hơn số chi trả người lao động ( mã số 03 trên báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp) cụ thể:

Tổng thu nhập chịu thuế (đ)Tiền chi trả cho người lao động (đ)Chênh lệch (đ)
……………..…………………………..

Chúng tôi đã thực thi kiểm tra so sánh và xác nhận có sự chênh lệch là do .

Năm 20…. tiền chi trả cho người lao động tại công ty……………………là ………………….

Gồm có :

  1. Thu nhập chịu thuế TNCN là ……………………………
  2. Tiền ăn ca: …………………………………………………….

Khoản chi tiền ăn ca là khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo Thông tư 111/2013/TT-BTC “ tiền ăn ca < 680.000 đ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN” do vậy chúng tôi không biểu lộ khoản thu nhập tiền ăn ca vào chỉ tiêu tổng thu nhập chịu thuế TNCN . Đây chính là nguyên do tại sao có sự chênh lệch giữa 2 chỉ tiêu này mà Quý cơ quan thuế đã đề cập ở trên.

Trân Trọng Kính Báo.

Nơi nhận:Giám Đốc
– Như trên

Ví dụ về mẫu công văn giải trình thuế

Công văn giải trình thuế được sử dụng trong rất nhiều trường hợp cụ thể, do vậy chúng tôi sẽ đưa ra những ví dụ dưới đây để quý khách hàng có thể dễ dàng theo dõi.

Ví dụ về mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế với doanh nghiệp:

Đầu công văn gồm tên doanh nghiệp, quốc hiệu tiêu ngữ, địa điểm, ngày tháng năm lập công văn.

Công văn số bao nhiêu, tên công văn là công văn về việc giải trình nộp chậm tờ khai thuế.

Nơi nhận công văn là chi cục thuế cấp quận, huyện quản lý doanh nghiệp.

Thông tin doanh nghiệp: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email, fax.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: tên, chức vụ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

Nội dung công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế gồm:

Thông tin khái quát về nộp tờ khai thuế theo quy định pháp luật.

Lý do nộp chậm tờ khai thuế của doanh nghiệp.

Những tình tiết giảm nhẹ hình phạt do nộp chậm.

Cam kết thông tin kê khai trong công văn.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp ký, đóng dấu.

Ví dụ về công văn giải trình về việc sai sót tên doanh nghiệp trong hồ sơ kê khai thuế:

Cũng bao gồm thông tin chính, buộc phải có như mẫu trên, tuy nhiên trong nội dung công văn giải trình cần làm rõ:

Hồ sơ kê khai thuế sai thông tin là tên doanh nghiệp.

Lý do khê khai sai tên doanh nghiệp là gì.

Yêu cầu điều chính tên doanh nghiệp cho đúng.

Các tài liệu kèm theo chứng minh thông tin tên doanh nghiệp.

Tải mẫu công văn giải trình thuế: Mẫu công văn giải trình thuế mới nhất

Nếu cần thêm thông tin cụ thể về mẫu công văn giải trình thuế, hãy liên hệ tới Tổng đài 19006557, chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã nào?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp Quý vị làm rõ thắc mắc: Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã...

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào?

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào? Khi có thắc mắc này, Quý vị đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng tôi trong bài...

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không?

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không? Khi có thắc mắc này, Quý vị có thể tham khảo nội dung bài viết này của chúng...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi