Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế mới nhất 2024
  • Thứ ba, 02/01/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 20981 Lượt xem

Mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế mới nhất 2024

Công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế là một văn bản được soạn thảo để gửi lên cơ quan thuế có thẩm quyền, qua đó cơ quan này sẽ xem xét về lý do việc công ty hoặc một doanh nghiệp nào đó đã nộp chậm tờ khai thuế theo quy định để đưa ra hướng giải quyết.

Thông thường khi một công ty hoặc doanh nghiệp, đơn vị nào đó trong quá trình làm việc với cơ quan thuế có thể bị xảy ra tình trạng nộp chậm tờ khai thuế vì một số lý do khách quan. Theo đó cơ quan thuế sẽ yêu cầu bên phía đơn vị, cơ quan thực hiện việc gửi mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế.

Vậy công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế là gì?, Cách để soạn thảo mẫu công văn ra sao? Để hiểu rõ hơn mời quý vị tham khảo nội dung bài viết sau đây của Luật Hoàng Phi.

Công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế là gì?

Công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế là một văn bản được soạn thảo để gửi lên cơ quan thuế có thẩm quyền, qua đó cơ quan này sẽ xem xét về lý do việc công ty hoặc một doanh nghiệp nào đó đã nộp chậm tờ khai thuế theo quy định để đưa ra hướng giải quyết.

Quy định nộp chậm tờ khai thuế

Nộp thuế là nghĩa vụ đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức bắt buộc thực hiện, cùng với nghĩa vụ đó thì trước khi nộp thuế chủ thể cần tiến hành nộp tờ khai thuế. Vậy khi có phát sinh về vấn đề nộp chậm tờ khai thuế thì có quy định của pháp luật nào quy định vấn đề này không?. Để nắm bắt được nội dung này mời quý vị tham khảo nội dung phần bài viết dưới đây:

Hiện tại theo quy định về xử phạt vi phạm thuế quy định từ 1/1/2014 đến 5/12/2020 đang áp dụng thông tư số 166/2013/TT-BTC, theo đó tại điều 9 của thông tư số 166/2013/TT-BTC thì có quy định mức xử phạt với hành vi chậm nộp tờ khai thuế:

– Nộp quá thời gian quy định là 1 đến 5 ngày, đồng thời có tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt cảnh cáo

– Nộp quá thời gian quy định là 1 đến 10 ngày mà không thuộc trường hợp bị cảnh cáo trên thì bị phạt tiền từ 700 000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì số tiền bị phạt thấp nhất là 400 000 đồng, trường hợp có tình tiết tăng nặng thì số tiền phạt cao nhất là 1 000 000 đồng.

– Nộp quá thời gian quy định là 10 đến 20 ngày bị phạt là: 1 400 000

Nếu có thêm tình tiết giảm nhẹ thì số tiền bị phạt thấp nhất là 800 000 đồng

Nếu có thêm tình tiết về tăng nặng thì số tiền bị phạt cao nhất là 2 000 000 đồng

– Nộp quá thời gian quy định là 20 đến 30 ngày bị phạt là: 2 100 000

Nếu có thêm tình tiết giảm nhẹ thì số tiền bị phạt thấp nhất là 1 200 000 đồng

Nếu có thêm tình tiết về tăng nặng thì số tiền bị phạt cao nhất là 3 000 000 đồng

– Nộp quá thời gian quy định là 30 đến 40 ngày bị phạt là: 2 800 000

Nếu có thêm tình tiết giảm nhẹ thì số tiền bị phạt thấp nhất là 1 600 000 đồng

Nếu có thêm tình tiết về tăng nặng thì số tiền bị phạt cao nhất là 4 000 000 đồng

– Nộp phạt 3 500 000 đồng

Nếu có thêm tình tiết giảm nhẹ thì số tiền bị phạt thấp nhất là 2 000 000 đồng

Nếu có thêm tình tiết về tăng nặng thì số tiền bị phạt cao nhất là 5 000 000 đồng

Mà thuộc một trong những trường hợp sau:

+ Nộp hồ sơ về kê khai thuế quá quy định thời hạn từ 40 đến 90 ngày

+ Nộp hồ sơ về kê khai thuế quá quy định thời hạn trên 90 ngày đồng thời không có phát sinh thêm số thuế nộp hoặc tự giác thực hiện nộp đầy đủ khoản thuế phải nộp ngay trước khi bị lập biên bản vi phạm hành chính.

+ Không thực hiện việc nộp hồ sơ khai thuế và số thuế không bị phát sinh

+ Quá thời hạn mà pháp luật quy định trên 90 ngày về việc nộp hồ sơ khai thuế tạm tính trên quý, tính từ khi hết thời hạn nộp hồ sơ nhưng chưa đến thời hạn quyết toán thuế theo năm.

Như vậy theo quy định tại thông tư số 166/2013/TT-BTC, có quy định như về mức xử phạt cụ thể như trên. Tuy nhiên, tới ngày 5/12/2020 có quy định là nghị định số 125/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính trong thuế, hóa đơn, cụ thể tại điều 13 nghị định này quy định như sau:

– Nộp quá thời gian quy định là 1 đến 5 ngày, đồng thời có tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt cảnh cáo

– Nộp hồ sơ về khai thuế quá quy định từ 1 đến 30 ngày, nhưng không thuộc trường hợp như xử lý cảnh cáo sẽ bị phạt từ 2 000 000 đến 5 000 000 đồng

– Nộp hồ sơ về khai thuế quá quy định từ 31 đến 60 ngày, nhưng không thuộc trường hợp như xử lý cảnh cáo sẽ bị phạt từ 5 000 000 đến 8 000 000 đồng

– Nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt từ 8 000 000 đồng đến 15 000 000

+ Nộp hồ sơ về khai thuế quá quy định từ 61 đến 90 ngày

+ Nộp hồ sơ về khai thuế quá quy định từ 91 ngày trở lên và không phát sinh về số thuế phải nộp

+ Không thực hiện việc nộp hồ sơ khai thuế và số thuế không bị phát sinh

+ Không thực hiện nộp các phụ lục đúng quy định trong quản lý thuế – doanh nghiệp có giao dịch liên kết mà có kèm theo hồ sơ thu nhập doanh nghiệp quyết toán thuế

– Quá thời hạn quy định trên 90 ngày tính từ khi hết hạn nộp hồ sơ, đồng thời có phát sinh thuế cần nộp, người nộp thuế đã nộp đủ khoản tiền thuế và tiền chậm nộp ngay trước khi có quyết định kiểm tra, thanh tra thuế công bố hoặc trước khi bị lập biên bản.

Hướng dẫn soạn thảo công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế

Để soạn thảo một mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế đầy đủ, hoàn chỉnh thì trong nội dung cần có những nội dung cơ bản sau:

– Tên tiêu đề là công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế

– Phần kính gửi: cơ quan chi cụ thuế quận/ thành phố nào?

– Thông tin của doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, mã số thuế hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ của trụ sở công ty, số điện thoại liên hệ, email liên hệ,

+ Người đại diện theo pháp luật hiện tại của công ty, người đại diện này đang giữ vị trí nào trong công ty, số điện thoại liên hệ

– Nội dung báo cáo giải trình

+ Trình bày quy định theo pháp luật/ căn cứ mà biết được việc nộp chậm tờ khai thuế

+ Lý do mà tác động tới việc nộp chậm

+ Các giấy tờ khác mà liên quan được đính kèm (nếu có)

– Lời cam đoan về thông tin về nội dung đã trình bày trên

– Đề nghị bên cơ quan chi cụ thuế quận/ huyện? có thể xem xét nội dung trên

– Lời cảm ơn

– Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu của doanh nghiệp.

Mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế

Để hiểu rõ hơn về cách trình bày một mẫu công văn hoàn chỉnh về việc giải trình nộp chậm tờ khai thuế, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một trường hợp cụ thể của một công ty:

CÔNG TY TNHH X

 Số: 03- 19/CV-19

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

 CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

DO NỘP CHẬM TỜ KHAI THUẾ

Kính gửi: Chi cục thuế quận Cầu Giấy

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH X

Mã số thuế/ mã số doanh nghiệp: 123456789

Địa chỉ trụ sở: Số nhà 10, ngõ 110, Trung kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:  024 3742743

Số Fax/email (nếu có): Congtytnhhx@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà: Bùi Văn Bình

Sinh năm: 10/10/1980

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ: 024 3743744

Báo cáo giải trình nộp chậm tờ khai thuế công ty TNHH X

Trình bày tóm lược thông tin nộp tờ khai thuế theo quy định: Ngày 27 tháng 11 năm 2020 chúng tôi nhận được công văn về việc nộp chậm tờ khai thuế quý 2/2020. Chúng tôi xin giải trình về lý do doanh nghiệp nộp chậm tờ khai thuế như sau:

– Doanh nghiệp mới thành lập ngày 20 tháng 3 năm 2020 nên bộ phận nhân sự chưa ổn định.

– Kế toán còn có nhiều bỡ ngỡ trong việc nộp tờ khai thông qua điện tử nên đã bị nộp chậm về tờ khai thuế quý 2/2020.

Công ty TNHH X xin cam đoan những gì chúng tôi đã trình bày và những giấy tờ cung cấp là đúng sự thật. Nếu không đúng công ty TNHH X xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính đề nghị Chi cục thuế quận Cầu Giấy tiếp nhận đơn giải trình và xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Chi cụ thuế quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

– Lưu

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

Bình

Bùi Văn Bình

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau đây:

[gview file=”https://luathoangphi.vn/wp-content/uploads/2020/11/Công-văn-giải-trình-nộp-chậm-tờ-khai-thuế.doc”]

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế, công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế là gì?, hướng dẫn soạn thảo công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế. Mọi thắc mắc liên quan quý vị có thể liên hệ qua tổng đài 1900 6557 để được tư vấn nhanh nhất.

Trân trọng cảm ơn!

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã nào?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp Quý vị làm rõ thắc mắc: Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã...

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào?

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào? Khi có thắc mắc này, Quý vị đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng tôi trong bài...

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không?

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không? Khi có thắc mắc này, Quý vị có thể tham khảo nội dung bài viết này của chúng...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi