Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Mẫu Lời tuyên thệ kết nạp Đảng viên mới nhất 2023
  • Thứ sáu, 30/12/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 31790 Lượt xem

Mẫu Lời tuyên thệ kết nạp Đảng viên mới nhất 2023

Lời tuyên thể mang một ý nghĩa thiêng liêng, giữ trọn niềm tin và tình cảm, gắn bó với Đảng. Với mỗi lời thể sẽ tạo nên một niềm tin mãnh liệt, nhiệt huyết và quyết tâm thực hiện.

Trong ký ức mỗi thành viên Đảng viên chắc hẳn không bao giờ quên khoảnh khắc đọc lời tuyên thệ trong buổi kết nạp Đảng viên. Đó chính là mục tiêu, lý tưởng, chấp hành nghiêm chỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trách nhiệm của Đảng viên.

Vậy kết nạp Đảng viên là gì, lời tuyên thệ kết nạp Đảng viên như thế nào. Luật Hoàng Phi sẽ phân tích và chia sẻ đến Quý  độc giả bài viết dưới đây.

Kết nạp Đảng viên là gì?

Kết nạp Đảng viên là nghi thức dành cho Đảng viên mới trước khi tham gia vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Để trở thành một Đảng viên phải trải qua rất nhiều điều kiện và thủ tục như độ tuổi, trình độ học vấn, thẩm tra lý lịch, học cảm tình Đảng…

Ý nghĩa lời tuyên thệ kết nạp Đảng viên?

Ngoài nắm rõ khái niêm về kết nạp Đảng viên là gì, Luật Hoàng Phi xin cung cấp thêm ý nghĩa của lời tuyên th kết nạp Đảng viên như sau:

– Lời tuyên thể mang một ý nghĩa thiêng liêng, giữ trọn niềm tin và tình cảm, gắn bó với Đảng. Với mỗi lời thể sẽ tạo nên một niềm tin mãnh liệt, nhiệt huyết và quyết tâm thực hiện

– Lời tuyên thệ kết nạp Đảng viên là một khoảnh khắc, dấu ấn trong mỗi người Đảng viên. Để khi những Đảng viên thực hiện nghĩa vụ không quên mất đi lời tuyên thệ của chính mình, luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ được giao.

– Khi xưa, trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược lời tuyên thệ là một nghi thức rất quan trọng để thể hiện tấm lòng vì nước, vì dân. Lời tuyên thệ, tinh thần đó đã truyền cảm hứng để toàn thể dân tộc đoàn kết chống lại quân xâm lược dành nhiều thắng lợi.

Dù thời gian đã có nhiều thay đổi nhưng tinh thần ấy vẫn được gìn giữ và phát huy đến nay. Lời tuyên thể kết nạp Đảng viên chính là sự quyết tâm, khích lệ, sức mạnh tinh thần, thể hiện niềm tin cho tất cả người chứng kiến.

– Bản chất của lời tuyên thệ ấy là sự cam kết suốt đời phấn đầu, hy sinh vì lý tưởng của Đảng. Đó là những động lực giúp bản thân người Đảng viên luôn nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, đóng góp nhiều tích cực cho công tác Đảng, từ đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Mẫu lời tuyên thê kết nạp Đảng viên

Mẫu lời tuyên thể kết nạp Đảng viên mới, như sau:

[gview file=”https://luathoangphi.vn/wp-content/uploads/2020/08/mau-loi-tuyen-the-cua-dang-vien-moi-1.doc”]

Mẫu số 1:

LỜI TUYÊN THỆ CỦA ĐẢNG VIÊN MỚI

Kính thưa:

– Đồng chí:Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ huyện Yên Thủy

– Đồng chí: Nguyễn Thu Thảo Huyện uỷ viên – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Yên Thủy

– Đồng Chí: Lê Thanh Bình Bí thư Chi bộ Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Thủy

– Các vị đại biểu và thưa toàn thể chi bộ

Sau thời gian tham gia và tìm hiểu về Đảng Cộng Sản Việt Nam, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí trong chi bộ, cùng với sự cố gắng, phấn đấu của bản thân. Tôi tên là Hoàng Thùy Linh sinh ngày 15 tháng 8 năm 1990. Hôm nay, được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đứng trước lá cờ của Đảng, quốc kỳ và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi xin thề:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích và lý tưởng của Đảng. Tham gia đầy đủ, chấp hành cương lĩnh chính trị, nghị quyết, chỉ thị, điều lệ của Đảng, của pháp luật. Thực hiện và hoàn thành tốt nghĩa vụ được giao, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, điều động và phân công của Đảng.

Xin Thề!

2. Nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và nâng cao trình độ kiến thức, có lối sống lành mạnh. Luôn đấu tranh chống tham những, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực. Chấp hành tốt các quy định và điều lệ Đảng viên.

Xin Thề!

3. Tham gia giúp đỡ gắn kết với nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tích cực tham gia các công tác xã hội nơi ở, nơi làm việc. Tuyên truyền, vận động nhân dân thức hiện đúng chính sách, đường lối của Đảng và nhà nước.

Xin Thề!

4. Bảo vệ đường lối và chính sách của Đảng, tham gia xây dựng, giữ gìn đoàn kết và truyền thống của Đảng. Tự giác đánh giá và tự phê bình trong Đảng, luôn trung thực với Đảng, hoàn thành tốt công tác để phát triển Đảng. Tham gia sinh hoạt Đảng và đóng đầy đủ Đảng phí theo đúng quy định.

Xin Thề!

Xin Thề!

Xin Thề!

Mẫu số 2:

LỜI TUYÊN THỆ CỦA ĐẢNG VIÊN MỚI

(Đảng viên đứng quay mặt về cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Hồ Chí Minh)

Kính thưa cá đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể chi bộ

Tôi tên: ……………………………… sinh ngày … tháng … năm …….., hôm nay được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, tôi xin thề:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Xin thề! Xin thề! Xin thề!

– Kết thúc mỗi lời Tuyên thệ, đảng viên mới kết nạp Đảng giơ nắm tay phải và hô lớn “xin thề”; kết thúc 4 lời Tuyên thệ, giơ nắm tay phải hô lớn 3 lần “xin thề”.

Ví dụ mẫu lời tuyên thệ kết nạp Đảng viên

Ví dụ 1:

Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam trước Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi xin hứa:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tốt chức của Đảng; Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; Thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; Làm công tác phát triển Đảng viên; Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.

Xin thề! Xin thề! Xin thề!

Ví dụ 2:

Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, Chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh và các đảng viên trong chi bộ, tôi tên là Lê Quốc Hoàng lấy danh dự là người đảng viên xin tuyên thệ:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành qui định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Ðảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

* Kết thúc mỗi lời Tuyên thệ, đối tượng kết nạp Đảng giơ nắm tay phải và hô vang “xin thề”; kết thúc 4 lời Tuyên thệ, giơ nắm tay phải hô vang 3 lần “xin thề”.

Hướng dẫn cách đọc lời tuyên thệ kết nạp Đảng viên

Cách đọc lời tuyên thệ kết nạp Đảng viên, cụ thể:

– Khi đã là Đảng viên mới đứng lên đọc lời tuyên thể thái độ thể hiện thật nghiêm túc, đọc to, rõ rãng những lời tuyên thể, tránh đọc sai nội dung, ngắt quãng , không thể hiện được tinh thần của Đảng.

– Sau khi kết thúc mỗi lần đọc lời tuyên thệ hô to và rõ ràng câu “ Xin thề” nhằm thể hiện tinh thần, sự quyết tâm với nhân dân, với Tổ quốc.

– Đứng trên bục đọc lời thể phải thể hiện sự trang nghiêm .Ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu, đứng nghiêm thể hiện sự quyết tâm và ghi nhớ lời thề, giữ trọn vẹn với Đảng.

– Nghiêm cấm thái độ cười, mất tập trung, ăn mặc không phù hợp với buổi lễ, truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam

– Tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát. Đảng viên mới thực hiện đúng nhiệm vụ của mình và gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí dự lễ tuyên thệ kết nạp Đảng.

Trên đây là toàn bộ những thông tin tư vấn về kết nạp Đảng viên là gì, lời tuyên thệ kết nạp Đảng viên như thế nào mà Công ty Hoàng Phi muốn gửi tới Quý độc giả. Để hộ trợ và tư vấn thêm liên hệ chúng tôi qua 19006557.

Đánh giá bài viết:
4.6/5 - (46 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất áp dụng thời hiệu theo quy định tại Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015 là thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm...

Có được gia hạn thời gian góp vốn điều lệ công ty không?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp giải đáp: Có được gia hạn thời gian góp vốn điều lệ công ty không? Mời Quý vị theo dõi, tham...

Mức phạt chậm góp vốn điều lệ mới nhất

Chậm góp vốn điều lệ sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, đồng thời phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng số vốn đã...

Sau 90 ngày khi thành lập công ty mà không góp đủ vốn phải làm sao?

Sau 90 ngày khi thành lập công ty mà không góp đủ vốn phải làm sao? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả đừng bỏ qua những chia sẻ dưới đây cua chúng...

Khai khống vốn điều lệ có bị xử phạt không?

Khai khống vốn điều lệ sẽ bị xử phạt tùy vào giá trị vốn điều lệ kê khai khống sẽ có mức phạt tiền tương ứng theo quy định tại Điều 47 Nghị định...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi