• Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 721 Lượt xem

Lấy ý kiến về đình công như thế nào?

Trước khi tiến hành đình công, tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công quy định tại Điều 198 của Bộ luật lao động có trách nhiệm lấy ý kiến của toàn thể người lao động hoặc thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tham gia thương lượng.

Quy định về lấy ý kiến đình công tại Bộ luật lao động mới nhất

Điều 201 Bộ luật lao động hiện hành quy định về Lấy ý kiến về đình công, cụ thể như sau:

1. Trước khi tiến hành đình công, tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công quy định tại Điều 198 của Bộ luật này có trách nhiệm lấy ý kiến của toàn thể người lao động hoặc thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tham gia thương lượng.

2. Nội dung lấy ý kiến bao gồm:

a) Đồng ý hay không đồng ý đình công 

b) Phương án của tổ chức đại diện người lao động về nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 202 của Bộ luật này. 

3. Việc lấy ý kiến được thực hiện trực tiếp bằng hình thức lấy phiếu hoặc chữ ký hoặc hình thức khác.

4. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành lấy ý kiến về đình công do tổ chức đại diện người lao động quyết định và phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 01 ngày. Việc lấy ý kiến không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động không được gây khó khăn, cản trở hoặc can thiệp vào quá trình tổ chức đại diện người lao động tiến hành lấy ý kiến về đình công. 

Tư vấn về Lấy ý kiến về đình công theo Bộ luật lao động mới nhất

Thủ tục lấy ý kiến trước thời điểm đình công được xem như hành động tập thể thể hiện ý chí, nguyện vọng của người lao động về việc có hay không tiến hành đình công, cũng như thông qua quá trình này tổ chức đại diện người lao động tạo sức ép, gây áp lực với bên còn lại trong tranh chấp. Theo quy định tại khoản 1 Điều 201 BLLĐ, thì chỉ tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng tập thể mới có trách nhiệm thực hiện thủ tục này. 

– Việc lấy ý kiến phải được thực hiện trên nguyên tắc “không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của người sử dụng lao động” và tùy vào quy mô, tính chất của đơn vị sử dụng lao động, chủ thể lấy ý kiến có thể quyết định việc lấy ý kiến đối với toàn thể người lao động hoặc thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tham gia thương lượng.

Với quy định này, giả định trong một doanh nghiệp có nhiều tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và kết hợp với nhau để có quyền yêu cầu thương lượng tập thể khi tổng số thành viên của các tổ chức này đạt tỷ lệ tối thiểu, thì khi phát sinh tranh chấp lao động tập thể dẫn đến việc phải lấy ý kiến về đình công, tổ chức của người lao động có thể lựa chọn việc lấy ý kiến của các thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện thành phần để tạo sự đồng thuận chung giữa các tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở trong trường hợp này. 

Hình thức lấy ý kiến phải được thực hiện trực tiếp đối với chủ thể được lấy ý kiến thông qua phiếu hoặc chữ ký hoặc hình thức khác. Quy định này bảo đảm sự linh hoạt cho tổ chức đại diện người lao động lựa chọn cách thức lấy ý kiến để phù hợp với điều kiện, quy mô lấy ý kiến, ví dụ như các ứng dụng bỏ phiếu điện tử trong các ứng dụng, nhưng nguyên tắc là phải bảo đảm sự tham gia và ý chí, nguyện vọng của người lao động. 

Có hai nhóm nội dung cần lấy ý kiến: (i) Đồng ý hay không đồng ý đình công; (ii) Phương án của tổ chức đại diện người lao động về thời điểm, địa điểm đình công phạm vi đình công; yêu cầu của người lao động. Trường hợp đại đa số đồng ý đình công, nhưng chưa có đồng tình cao về các phương án tổ chức đình công của tổ chức đại diện người lao động, thì ban lãnh đạo có quyền quyết định về thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành lấy ý kiến về đình công nhưng phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 01 ngày.

Đây là quá trình “dài hơi”, mà ở đó tập thể lao động có cơ hội tiếp tục gia tăng áp lực lên người sử dụng lao động nhằm đạt được các yêu cầu, mục đích trong tranh chấp lao động. Và không nên cho rằng quá trình này cần phải thúc đẩy càng sớm, càng tốt để thực hiện đình công ngay lập tức, đặc biệt là đối với những tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi