Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 685 Lượt xem

Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các điều kiện theo Điều 151 Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn, có liên quan.

Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là gì?

Điều 151 Bộ luật lao động quy định về Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

1. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

b) Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

c) Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam; 

d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp quy định tại Điều 154 của Bộ luật này.

2. Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn. 

3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam và được pháp luật Việt Nam bảo vệ, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

Tư vấn về Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và tự do hóa thương mại đã và đang là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới đương đại, dẫn đến việc xuất hiện nhiều hình thức hợp tác, dịch chuyển lao động mới trong thời gian gần đây và nước ta cũng không nằm ngoài quá trình này.

Với việc tham gia vào các hiệp định thương mại thế hệ mới, hợp tác kinh tế với hầu hết các nước trên thế giới, sự hình thành khối cộng đồng kinh tế ASEAN và gần đây là chiến tranh thương mại Mỹ – Trung diễn ra đang khiến nhà đầu tư nước ngoài dịch chuyển sang đầu tư tại Việt Nam ngày càng nhiều hơn. Do đó, việc Việt Nam tiếp nhận lao động nước ngoài đến làm việc là xu hướng tất yếu trong bối cảnh hiện nay, điều này được thể hiện thông qua số liệu về lực lượng lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam đang ngày một tăng lên’. 

Để quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài hiệu quả, tránh tác động xấu có thể xảy ra, BLLĐ năm 2019 đã quy định rõ các điều kiện người lao động nước ngoài được phép làm việc tại Việt Nam, ngoài các tiêu chuẩn về nhân thân, năng lực hành vi dân sự, trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm thì người lao động nước ngoài phải có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, trừ một số trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động (quy định tại Điều 154 của BLLĐ năm 2019).

Đồng thời pháp luật quy định thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của giấy phép lao động và cho phép thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn (ký hợp đồng chuỗi), đảm bảo thống nhất với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 của BLLĐ năm 2019 về loại hợp đồng lao động.

Đây là điểm mới của BLLĐ năm 2019 nhằm tháo gỡ hạn chế, vướng mắc của các BLLĐ trước kia do quy định 2 lần ký hợp đồng lao động xác định thời hạn thì lần thứ 3 phải ký hợp đồng không xác định thời hạn là không phù hợp với thời hạn của giấy phép lao động (02 năm) và tính chất sử dụng lao động nước ngoài trong thời gian ngắn hạn khi người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh. 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi