Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Dân sự Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng thế nào?
  • Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 458 Lượt xem

Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng thế nào?

Người nắm độc quyền sử dụng có quyền yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng khi các căn cứ chuyển giao quyền sử dụng bắt buộc đối với giống cây trồng không còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện với điều kiện việc chấm dút quyền sử dụng đó không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng.

Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ cho phép người khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sừ dụng đối với giống cây trồng của mình. Vậy pháp luật Việt Nam quy định cụ thể về vấn đề này thế nào? Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng thế nào? Khách hàng quan tâm vui lòng theo dõi nội dung bài viết sau đây.

Khái niệm và hình thức hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

a) Khái niệm

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là sự thỏa thuận của chủ sở hữu giống cây trồng và người nhận chuyển giao giống cây trồng, theo đó chủ Bằng bảo hộ gống cây trồng cho phép nguồn được chuyển giao thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sử dụng đối với giống cây trồng của chủ sở hữu.

(Quyền sử dụng giống cây trồng thuộc đồng sở hữu thì việc chuyển giao quyền sử dụng cho người khác phải được sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu).

b) Hình thức hợp đồng

Theo quy định tại khoản 3 Điều 192 Luật SHTT, việc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.

– Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng không được có những điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận chuyển giao quyền sử dụng, đặc biệt là những điều khoản hạn chế không xuất phát từ quyền của bên chuyển giao quyền sử dụng đối với giống cây trồng tương ứng hoặc không nhằm bảo vệ các quyền đó.

Nguyên tắc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được tiến hành theo phương thức tự nguyện của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao. Tuy nhiên, trong các trường hợp quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần được sự đồng ý của chủ bằng bảo hộ hoặc người đ­ược chủ bằng bảo hộ chuyển giao quyền sử dụng độc quyền ( người nắm độc quyền sử dụng):

– Việc sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh, an ninh lương thực và dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội;

– Người có nhu cầu và năng lực sử dụng giống cây trồng không đạt được thoả thuận với người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng về việc kí kết hợp đồng sử dụng giống cây trồng mặc dù trong một thời gian hợp lí đã cố gắng thương lượng vói mức giá và các điều kiện thương mại thoả đáng;

– Người nắm độc quyền sử dụng bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

Người nắm độc quyền sử dụng có quyền yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng khi các căn cứ chuyển giao quyền sử dụng bắt buộc đối với giống cây trồng không còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện với điều kiện việc chấm dút quyền sử dụng đó không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng.

Quyền của các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

Điều 193 Luật SHTT quy định về quyền của các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng:

1. Bên chuyển giao quyền sử dụng có quyền cho phép hoặc không cho phép bên nhận chuyển giao quyền sử dụng chuyển giao lại quyền sử dụng cho bên thứ ba.

2. Bên nhận chuyển giao quyền sử dụng có các quyền sau đây:

a) Chuyển giao quyền sử dụng cho bên thứ ba, nếu được bên giao quyền sử dụng cho phép;

b) Yêu cầu bên giao quyền sử dụng thực hiện các biện pháp cần thiết phù hợp để chống lại các hành vi xâm phạm của bên thứ ba gây thiệt hại cho mình;

c) Tiến hành các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hành vi xâm phạm của bên thứ ba, nếu trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên chuyển giao quyền sử dụng không thực hiện yêu cầu quy định tại điểm b khoản này.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng thế nào? Khách hàng quan tâm theo dõi bài viết có vướng mắc vui lòng phản hồi trực tiếp để nhận được hỗ trợ sớm nhất.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thời gian xác định là thời điểm giao kết hợp đồng khi mua hàng online là khi nào?

Thời điểm giao kết hợp đồng khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử là thời điểm khách hàng nhận được trả lời của thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng theo quy...

Đối tượng điều chỉnh của luật sở hữu trí tuệ?

Đối tượng điều chỉnh của luật sở hữu trí tuệ là các quan hệ phát sinh giữa các chủ thể do việc sáng tạo, khai thác, sử dụng các sản phẩm trí...

Xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Luật sư tư vấn giúp tôi thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được quy định cụ thể như thế nào? Xin cảm ơn Luật...

Thủ tục thi hành án dân sự?

Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án....

Xét xử phúc thẩm là gì?

Xét xử phúc thẩm là việc mà Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm thực hiện xét xử lại bản án, quyết định của Tòa án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật theo yêu cầu kháng cáo, kháng nghị của người có...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi