Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Chế độ thưởng theo Bộ luật lao động mới nhất
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 1118 Lượt xem

Chế độ thưởng theo Bộ luật lao động mới nhất

Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy định về chế độ thưởng của Bộ luật lao động mới nhất

Điều 104. Thưởng

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. 

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. 

Bình luận quy định về chế độ thưởng theo Bộ luật lao động mới nhất 

Thưởng là gì? Trên thực tế có rất nhiều quan niệm cách thức thực hiện khác nhau. Ở Việt Nam, chế độ thưởng được hình thành và thay đổi gắn liền với từng giai đoạn phát triển đất nước. Trong lĩnh vực quan hệ lao động, việc thực hiện các chế độ thưởng đối với người lao động cũng rất đa dạng như thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng, thưởng từ các hoạt động phong trào do các tổ chức, cá nhân đứng ra tổ chức, thưởng kết quả điều hành sản xuất, kinh doanh đối với lao động quản lý trong doanh nghiệp nhà nước…

BLLĐ không điều chỉnh hết các loại thưởng này mà chỉ tập trung quy định về thưởng theo quan hệ trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, gắn với kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc; chế độ thưởng này do người sử dụng lao động quy định để thưởng cho người lao động.

Theo tinh thần trên, chế độ thưởng trong quan hệ lao động được luật hóa lần đầu tiên trong BLLĐ năm 1994, khi đó chế độ thưởng này được quy định giới hạn thưởng theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh gắn với nguồn trích thưởng từ lợi nhuận “Người sử dụng lao động có trách nhiệm trích từ lợi nhuận hàng năm để thưởng cho người lao động đã làm việc tại doanh nghiệp từ một năm trở lên”.

Đến lần sửa đổi năm 2002, chế độ thưởng được quy định: “Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở”, theo đó cơ chế thưởng này đã được mở rộng với nguồn kinh phí thưởng không chỉ giới hạn trích từ lợi nhuận mà có thể từ tất cả các nguồn kinh phí hợp pháp của người sử dụng lao động và người sử dụng lao động quyết định cụ thể việc thưởng này thông qua quy chế.

Đến BLLĐ năm 2012, quy định về thương cơ bản giữ như lần sửa đổi năm 2002 và có bổ sung 02 nội dung nhỏ, đó là: làm rõ cách thức thưởng là bằng tiền; và yêu cầu người sử dụng phải công khai quy chế thưởng tại nơi làm việc. 

Đến BLLĐ năm 2019, với quy định tại Điều 104, đã có sự thay đổi quan niệm về thưởng và cách trả thưởng: “Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ o kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động”.

Theo đó, về cách thức thưởng, ngoài tiền mặt như trước đây, người sử dụng lao động có thể lựa chọn nhiều hình thức thưởng, khuyến khích khác (hàng hóa, dịch vụ, cổ phiếu…) cho người lao động; về thời hạn xét thưởng, không chỉ giới hạn theo chu kỳ kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm mà việc thưởng có thể được thực hiện bất cứ khi nào căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Đây là những sửa đổi tích cực, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế. 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi