Sau khi nghỉ hưởng chế độ thai sản 6 tháng có được hưởng chế độ phục hồi sau sinh không

Sau thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản 06 tháng tôi đi làm trở lại. tôi đã nghỉ hưởng chế độ thai sản rồi thì tôi có được hưởng chế độ phục hồi sau sinh không, nếu có thì tôi cần chuẩn bị những giấy tờ...

Thời gian nghỉ thai sản có được tính tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Em đóngbảo hiểm từ 4/2014 đến 6/2016. Từ 7/2016 đến 12/2016 em hưởng chế độ thai sản. Do điều kiện nên cuối tháng 12/2016 em nộp đơn xin nghỉ. Vậy em có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Thời gian nghỉ thai sản em có được tính là có đóng bảo hiểm...

Mất hợp đồng lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Em làm việc tròn 3 năm đến ngày kết thúc hợp đồng làm việc và không muốn tiếp tục ký hợp đồng nữa mà muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhưng em mất hợp đồng lao động thì em có được hưởng không? Nếu được thì em cần làm như thế...

Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần không?

Em sinh con và được nghỉ 06 tháng thai sản. Nhưng tới ngày đi làm em quyết định nghỉ việc và không đi làm lại. Đến thời điểm đó, em đã đóng bảo hiểm được 8 năm tại công ty. Vậy giờ em muốn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần có được...

Thời gian đóng bảo hiểm ở 2 nơi làm việc khác có được tính chung không?

tôi làm việc tại công ty cũ được một thời gian rồi xin nghỉ làm cho công ty mới, tôi dự sinh vào tháng 05/2017 liệu tôi có được hưởng trợ cấp thai sản...

Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ hai khi nào?

Tôi nghỉ việc và đã hưởng bảo hiểm thất nghiệp tháng thứ 1 sau 5 ngày đăng ký. Vậy tôi muốn xác nhận lại sau bao lâu thì tôi được hưởng bảo hiểm thất nghiệp tháng thứ hai? Ví dụ tháng thứ 2 là 23/2/2017, vậy chừng nào tôi nhận được...

Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau trong một năm là bao nhiêu?

Tôi tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty từ tháng 12/1990. Năm 2016, do sức khỏe của tôi yếu hơn nên tôi đã nghỉ tổng cộng 54 ngày. Vậy tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nào không? Và mức trợ cấp sẽ xác định như...

Điều kiện nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động là gì?

Tôi đóng BHXH từ 2/1992 đến 10/1999, tôi chuyển công tác cũng ngành. Công ty tôi cho tôi nghỉ việc theo diện lao động dôi dư từ ngày 1/1/2017 khi đó tôi được 47 tuổi. Tôi có được nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động không? Tôi phải làm gì để được nghỉ...

Thời điểm người lao động được nghỉ dưỡng sức sau thai sản?

Người lao động đã nghỉ thai sản 6 tháng thì chắc chắn sẽ được nghỉ dưỡng sức 7 ngày (sinh mổ) hay sức khỏe chưa hồi phục mới được giải quyết cho nghỉ. Và trường hợp nghỉ thì mới được hưởng 25% lương tối thiểu có đúng...

Cán bộ không chuyên trách ở phường được hưởng chế độ thai sản như thế nào

Chị tôi là cán bộ không chuyên trách tại phường, hiện tại chị tôi đang mang thai, liệu chị tôi có được hưởng chế độ thai sản không, nếu không thì số...