Dân sự Tìm hiểu pháp Luật Bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt có được không?

Bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt có được không?

Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Nhiều nhà đầu tư khi tiến hành quy trình dự thầu luôn có chung một câu hỏi trong quá trình tiến hành bảo đảm dự thầu có những cách thức bảo đảm nào và nếu sử dụng tiền mặt để bảo đảm dự thầu thì có trái quy định của Luật đấu thầu không.

Bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt có được không? là băn khoăn của rất nhiều nhà thầu hiện nay, nội dung sau sẽ giải đáp cụ thể hơn về vấn đề này.

Bảo đảm dự thầu là gì?

Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Bảo đảm dự thầu được quy định tại Điều 11 Luật đấu thầu 2013 quy định về bảo đảm dự thầu, theo đó, bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp sau đây:

Điều 11. Bảo đảm dự thầu

1. Bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp;

b) Đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Trước khi tìm hiểu về vấn đề bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt có được không? thì cần nắm được bảo đảm dự thầu là gì như nội dung đã nêu ở trên.

Các biện pháp bảo đảm dự thầu

Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Như vậy, ta có thể xác định các biện pháp bảo đảm dự thầu có ba biện pháp dưới đây:

Đặt cọc

Đặt cọc là một trong các biện pháp đảm bảo được quy định tại khoản 1 điều 318 bộ luật dân sự 2015. Đặt cọc là kết quả của sự thỏa thuận giữa hai bên, một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

Việc đặt cọc trong đấu thầu có thể bằng tiền, kim khí, đá quý, … hoặc đặt cọc bằng séc (bảo chi) do ngân hàng/các tổ chức tín dụng phát hành,việc đặt cọc tài sản để đảm bảo dự thầu theo hình thức nào còn phụ thuộc vào yêu cầu của bên mời thầu  trong hồ sơ mời thầu.

Bảo lãnh

Theo điều 335 Bộ luật dân sự 2015, Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Ký quỹ 

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.

Bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt có được không?

Luật dân sự 2015 quy định về biện pháp đặt cọc như sau: Đặt cọc là một trong các biện pháp đảm bảo được quy định tại khoản 1 điều 318 bộ luật dân sự 2015. Việc đặt cọc trong đáu thầu có thể bằng tiền, kim khí, đá quý, … hoặc đặt cọc bằng séc (bảo chi) do ngân hàng/các tổ chức tín dụng phát hành. Như vậy ta có thể hieeur bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt là một biện pháp đặt cọc và cũng là một trong những phương pháp bảo đảm dự thầu. Chủ thầu khi tiến hành bảo đảm dự thầu có thể sử dụng biện pháo đặt cọc tiền mặt làm biện pháp đảm bảo của mình. Việc bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt là không trái quy định pháp luật đấu thầu.

Tuy nhiên, Bên mời thầu có quyền quy định biện pháp bảo đảm dự thầu phù hợp với nhu cầu và mục đích của họ. Biện pháp bảo đảm được bên mời thầu quyết định trong hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt, tuy nhiên, trong một số trường hợp pháp luật quy định về bảo đảm dự thầu như với gói thầu xây lắp gói thầu mua sắm hàng hóa theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015; Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

Vậy cần xác định gói thầu này là gói thầu gì, và yêu cầu trong hồ sơ mời thầu được nêu ra thế nào để xác định việc đặt cọc bằng tiền mặt có phù hợp không.

Bên cạnh việc đặt cọc bảo đảm dự thầu thì chủ thầu có thể tiến hành bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt thông qua hình thức bảo đảm ký quỹ. Chủ thầu là bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ. Như vậy viêc bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt thông qua phương thức này cũng đảm bảo đúng quy định của pháp luật và nếu phù hợp với quy định của bên mời thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ được coi là hợp lệ.

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557