Trang chủ » Tư vấn pháp Luật » Vợ chồng không có đăng ký kết hôn khi ly hôn tài sản được chia như thế nào?

Vợ chồng không có đăng ký kết hôn khi ly hôn tài sản được chia như thế nào?

Vợ chồng anh chị tôi lấy nhau từ năm 2008 nhưng không đăng ký kết hôn. Đến nay, anh chị đã có hai cháu một bé 5 tuổi và một bé 2 tuổi. Tuy nhiên vì cuộc sống không phù hợp nên ly hôn. Khi đó, quyền về tài sản và quyền nuôi dưỡng con cái sẽ được Tòa giải quyết như thế nào?

Câu hỏi:

Xin chào Luật sư, tôi là Nguyễn Tiến Mạnh, tôi có một vấn đề thắc mắc xin được Luật sư tư vấn như sau:

Anh trai tôi là Nguyễn Tiến Thành đã lấy vợ từ năm 2008. Khi kết hôn anh chị tôi không đến Ủy ban nhân dân xã đăng ký kết hôn mà chỉ tổ chức đám cưới mời bà con hai họ và bạn bè trong làng. Đến nay vợ chồng anh chị đã sinh được hai cháu, một bé trai 5 tuổi và một bé gái 2 tuổi. Tuy nhiên trong quá trình sinh sống vì có nhiều mâu thuẫn, bất đồng với nhau nên anh chị tôi đã làm đơn ra Tòa xin ly hôn. Tòa giải quyết là anh trai tôi phải bồi thường cho chị dâu tôi một số tiền là 40 triệu đồng tương đương với phần đóng góp xây dựng căn nhà. Ngoài ra, anh trai tôi phải cắt cho chị dâu tôi 20m2 đất (một nửa diện tích đất của anh chị). Chị dâu tôi được toàn quyền nuôi hai đứa nhỏ. Anh trai tôi không đồng ý. Vậy Luật sư cho tôi hỏi việc Tòa phân chia tài sản và quyền nuôi con như vậy có đúng không? Biết rằng phần đất đai vợ chồng anh trai tôi sinh sống là của bố mẹ tôi cho nhưng chưa có sổ đỏ.

Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Hoàng Phi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

“5. Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.”

Đồng thời, Điều 14 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

“Điều 14. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

2. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình hiện hành thì khi nam, nữ đủ điều kiện kết hôn nhưng không đăng ký kết hôn mà chỉ chung sống với nhau như vợ chồng thì sẽ không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng với nhau. Quy định này cũng đã được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.

Trong trường hợp này, anh chị bạn đủ điều kiện kết hôn nhưng lại không đăng ký kết hôn mà chỉ tổ chức đám cưới mời bà con họ hàng và bạn bè vào năm 2008. Vì vậy, về mặt pháp lý, pháp luật không thừa nhận quan hệ vợ chồng giữa anh chị bạn.

Cũng theo quy định trên thì trường hợp nam, nữ đủ điều kiện kết hôn mà chỉ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn thì quyền, nghĩa vụ đối với con cái, tài sản giữa các bên sẽ được giải quyết như sau:

Vợ chồng không có đăng ký kết hôn khi ly hôn tài sản được chia như thế nào?

Vợ chồng không có đăng ký kết hôn khi ly hôn tài sản được chia như thế nào?

Quyền và nghĩa vụ đối với con:

Điều 15 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

Điều 15. Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.”

Theo đó, pháp luật Việt Nam quy định quyền và nghĩa vụ của cha mẹ là phải chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Cụ thể:

Điều 71 Luật hôn nhân và gia đình 2014: Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng:

“1. Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

2. Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ.”

Điều 72 Luật hôn nhân và gia đình 2014: Nghĩa vụ và quyền giáo dục con:

“1. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập.

Cha mẹ tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm ấm, hòa thuận; làm gương tốt cho con về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với nhà trường, cơ quan, tổ chức trong việc giáo dục con.

2. Cha mẹ hướng dẫn con chọn nghề; tôn trọng quyền chọn nghề, quyền tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của con.

3. Cha mẹ có thể đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đỡ để thực hiện việc giáo dục con khi gặp khó khăn không thể tự giải quyết được.”

Đồng thời, Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Như vậy, vì theo như bạn trình bày, hai con của anh chị bạn là một bé trai 5 tuổi và một bé gái 2 tuổi nên việc chung sống với bố hay mẹ các con sẽ không được quyết định mà do hai bên bố mẹ thỏa thuận. Trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ quyết định giao cho một bên trực tiếp nuôi dựa trên các căn cứ đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của con như là dựa trên khả năng kinh tế, tài chính của bên bố hoặc mẹ, công việc, thời gian chăm sóc con cái,… Ở đây, Tòa đã giao hai con cho người mẹ nuôi dưỡng nhưng anh trai bạn không đồng ý. Nếu hai bên không thỏa thuận thì anh trai bạn để dành được quyền nuôi con cần phải chứng minh cho Tòa thấy được khả năng đảm bảo quyền lợi tốt nhất về mọi mặt cho con của mình. Trường hợp không dành được quyền nuôi dưỡng thì anh trai bạn vẫn có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái theo như quy định trên.

*) Quyền và nghĩa vụ đối với tài sản:

Điều 16 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

Điều 16. Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.”

Như vậy, đối với việc phân chia tài sản thì trước hết những tài sản thuộc quyền sở hữu riêng của ai thì người đó vẫn được quyền sở hữu. Còn với những tài sản chung thì sẽ được phân chia theo thỏa thuận của các bên nhưng phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và con. Nếu giữa hai bên không thể thỏa thuận được thì sẽ nhờ Tòa án giải quyết việc phân chia tài sản này, có tính đến công sức đóng góp của mỗi bên và phải ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và con.

Trường hợp này, về ngôi nhà nơi vợ chồng anh chị bạn đang ở, Tòa sẽ xem xét công sức đóng góp của từng người để quyết định. Trường hợp anh trai bạn tiếp tục được sử dụng ngôi nhà này thì có nghĩa vụ trả phần giá trị tài sản tương ứng với công sức mà người vợ đóng góp vào. Từ đó xác định xem số tiền anh trai bạn phải trả cho người vợ 40 triệu đồng là có phù hợp hay không?

Về mảnh đất do bố mẹ bạn cho anh chị bạn mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu có giấy tờ chứng minh là được cho riêng mình anh bạn (như hợp đồng tặng cho,…) thì đất này chỉ thuộc quyền sở hữu của anh bạn, vì vậy người vợ sẽ không được chia tài sản là quyền sở hữu mảnh đất. Do đó, việc Tòa yêu cầu anh trai bạn giao diện tích đất 20m2 cho người vợ là trái quy định của pháp luật. Còn nếu trong giấy tờ cho tặng là cho cả hai người thì người vợ vẫn được chia phần tài sản này. Và việc giải quyết của Tòa với phần đất trên là hoàn toàn đúng luật.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

Tác giả

Nguyễn Văn Phi

Ông Nguyễn Văn Phi có 12 năm kinh nghiệm tư vấn , hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; Sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng. Trước khi thành lập ra Luật Hoàng Phi, Ông Phi đã từng làm việc tại Investconsult, Phụ trách pháp chế tại ngân hàng PG bank.

Xem thêm thông tin của tác giả

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 1900.6557 – TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Không chỉ nhìn chúng tôi làm - Hãy nghe khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 10.000+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chị Thanh Thủy
Phụ Trách Kinh Doanh
Công Ty Vận Tải & Du Lịch Sơn Tùng

"Đội ngũ chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình và có chuyên môn cao. Mọi vấn đề được các luật sư của Luật Hoàng Phi giải đáp cặn kẽ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Anh Nguyễn Đăng Quyết
Kinh Doanh
Công ty FPT Telecom

"Cảm ơn Luật Hoàng Phi vì dự án đã hoàn thành rất tốt đẹp! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!"

Chị Hồng Gấm
P. Giám Đốc
Công ty TNHH Bất Động Sản Tây Đô

"Rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi. Trong thời gian trao đổi làm giấy phép, các bạn chuyên viên rất nhiệt tình tư vấn và hướng dẫn dịch vụ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xứng đáng 5*"

Anh Nam
Chủ Tịch
Công ty Bất Động Sản Hùng Vương

"Chúng tôi rất hài lòng trong quá trình hợp tác với Luật Hoàng Phi. Tôi ấn tượng bởi sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của bộ phận thành lập doanh nghiệp với sở hữu trí tuệ. Xin cảm ơn."

Chị Bích Trâm
Trưởng Phòng Thương Hiệu
Công ty Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất Vũ Cường

"Tôi khá hài lòng với sự hợp tác của Luật Hoàng Phi. Tôi đánh giá cao chất lượng dịch vụ của Công ty. Hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác phát triển thương hiệu trong thời gian tới."

Anh Công
Giám đốc
Công ty Nhadat24h.net

"Tôi cảm thấy hài lòng về cách giao tiếp, chăm sóc khách hàng rất thân thiện, các bạn chuyên viên trao đổi công việc rất nhanh. Có dự án tiếp theo tôi sẽ hợp tác cùng Luật Hoàng Phi."

Anh Hài
Trưởng Phòng Voice
FPT Telecom

"Luật Hoàng Phixử lý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và các ngành nghề liên quan rất nhanh chóng, hiệu quả. Chúng tôi vô cùng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và giới thiệu đối tác, khách hàng của mình!”"

Chị Thanh Trà
Giám đốc
Công ty TNHH Thời Trang Sao Việt

"Tôi hợp tác với lãnh đạo Luật Hoàng Phiđã khá lâu. Mối quan hệ giữa lãnh đạo của Luật Hoàng Phi với Ngân hàng BIDV rất tốt trong các dịch vụ liên quan đến tín dụng, ngân hàng, tài chính. Tôi đánh giá cao phong cách làm việc chuyên nghiệp và thái độ nhiệt tình của Luật Hoàng Phi. Các bạn luôn hợp tác và làm việc với tâm thế hỗ trợ và đồng hành"

Anh Hòe
Giám đốc
Thẩm Mỹ Viện EVA XINH

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phicó đội ngũ nhân sự đầy sức trẻ với sự tận tâm, nhiệt huyết trong công việc. Đội ngũ của các bạn luôn không quản ngại khó khăn, làm việc rất trách nhiệm phục vụ cho các dự án tư vấn mà chúng tôi ký kết với các bạn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có cơ hội trao đổi và hợp tác với các bạn"

Chị Nga
Giám đốc
Công ty Takichi

"Luật Hoàng Phi có đội ngũ chuyên viên năng động và đầy nhiệt huyết. Luật Hoàng Phi đã giúp chúng tôi đạt được các giấy phép kinh doanh cần thiết trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trên khắp cả nước"

Anh Tùng
Giám đốc
Công ty Truyền Thông Sen Media

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phi thực sự là người bạn đồng hành trên chặng đường pháp lý và quản trị cho các doanh nghiệp SMEs. Các dịch vụ tư vấn của Hãng tư vấn rất chất lượng, hiệu quả và đạt được mục đích của khách hàng"

Anh Huy
Giám đốc
Công ty Fisco

"Công ty Luật Hoàng Phi của các bạn làm việc rất chuyên nghiệp, phối hợp tốt giữa khâu tư vấn và thực thi giải pháp. Tôi đánh giá cao cho nỗ lực thực hiện công việc đạt kết quả sớm hơn kỳ vọng của chúng tôi!"

Ông Vũ Cường
Giám đốc
Công ty xuất nhập khẩu Kiên Cường

"Tôi cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Các bạn làm tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Chúc các bạn luôn phục vụ khách hàng thật tốt!"

Bà Lan Anh
Trưởng phòng Marketing
Công ty Beyondblue

"Xin cảm ơn Luật Hoàng Phi rất nhiều. Chúng tôi hài lòng về thiết kế cũng như tôn trọng thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên Quý Công ty. Chúc công ty ngày càng phát triển và hy vọng có cơ hội tiếp tục được hợp tác cùng các bạn"

Chị Thúy Diễm
CEO
Công ty tổ chức sự kiện sắc màu

"Cảm ơn Luật Hoàng phi đã hoàn thành việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Tôi đánh giá 5* cho những nỗ lực và cố gắng cũng như tay nghề tuyệt vời của các bạn"

Anh Tiến Quang
CEO
Tập Đoàn Nexus

"Chúng tôi khá hài lòng dịch vụ thành lập Doanh nghiệp của các bạn. Đội ngũ tư vấn đã làm việc rất chuyên nghiệp. Các bạn đã thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng."

Hotline: 1900.6557