Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn bảo hiểm y tế 5 năm liên tục qua Tổng đài 1900 6557
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 10801 Lượt xem

Tư vấn bảo hiểm y tế 5 năm liên tục qua Tổng đài 1900 6557

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 6557 tư vấn quy định của pháp luật về Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục cho người tham gia Bảo hiểm y tế. Khách hàng có thắc mắc liên quan đến Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục vui lòng liên hệ với Tổng đài tư vấn 1900 6557 để được tư vấn.

Hiện nay người tham gia bảo hiểm y tế chưa hiểu biết được những vấn đề của việc tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Vậy điều kiện để được hưởng 5 năm liên tục là gì? Và trên thẻ ghi nhận 5 năm liên tục sẽ được hưởng quyền lợi gì? Nhằm giải đáp thắc mắc của người tham gia bảo hiểm y tế chúng tôi triển khai TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 1900 6557 để hỗ trợ khách hàng kịp thời, chi tiết.

Tư vấn bảo hiểm y tế 5 năm liên tục qua Tổng đài 1900 6557

Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm y tế: 1900 6557

Cách tính thời điểm đủ 5 năm liên tục?

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì thẻ bảo hiểm y tế phản ánh được các thông tin sau:

Thứ nhất: Thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm gồm: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc;

Thứ hai: Mức hưởng bảo hiểm y tế;

Thứ ba: Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng;

Thứ tư: Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu;

Thứ năm: Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh;

Thứ sáu: Ảnh của người tham bảo hiểm y tế (trừ trẻ em dưới 6 tuổi) đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế không có giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi quản lý học sinh, sinh viên, hoặc giy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.

Như vậy, thời điểm đủ 5 năm liên tục là nội dung bắt buộc có trên thẻ bảo hiểm y tế với những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh. Quý vị có thể dựa vào chính thẻ bảo hiểm y tế để xác định thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục của mình.

Quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục?

Theo quy định tại Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 : “Người tham gia BHYT khi đi KCB theo quy định sẽ được thanh toán 100% chi phí KCB khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở”.

Như vậy theo quy định này thì người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên có thể được hưởng 100% chi phí khi đi đúng tuyến nếu có số tiền đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong năm cộng dồn lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Quyền lợi này được hướng dẫn cụ thể hơn theo khoản 3 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

” 3. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định này:

a) Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều ln khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 06 tháng lương cơ sở để người bệnh có căn cứ đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó;

b) Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì người bệnh mang chứng từ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó;

c) Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 06 tháng lương cơ sở được tính từ ngày 01 tháng 01, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người bệnh kể từ thời điểm người bệnh tham gia đủ 05 năm liên tục đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó.”

Theo quy định trên, khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục mà có số tiền thanh toán viện phí đúng tuyến lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì số tiền này sẽ được thanh toán hoàn lại.

Đóng bảo hiểm 5 năm liên tục như thế nào?

Theo quy định hiện nay thì thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng.

Do đó để tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, Quý vị cần duy trì thời gian tham gia bảo hiểm y tế của mình, đảm bảo giữa các lần tham gia, hiệu lực của thể không bị gián đoạn quá 3 tháng. Vì hiện tại thẻ bảo hiểm y tế không còn ghi hiệu lực như trước đây, Quý vị có thể dựa vào thời điểm thẻ có hiệu lực và phương thức đóng của mình để xác định hiệu lực cũng như tính toán để tích lũy đủ 5 năm liên tục.

Ví dụ: Anh Nguyễn Thành Vinh tham gia bảo hiểm y tế, thời điểm thẻ có hiệu lực là 1/8/2020, phương thức đóng của anh là 12 tháng, như vậy thẻ có giá trị hiệu lực đến ngày 31/7/2021. Để đảm bảo được cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm y tế anh Vinh cần đảm bảo sớm tham gia bảo hiểm y tế để thẻ có hiệu lực, thời gian thẻ bị gián đoạn không quá 3 tháng.

Ngoài ra, Quý vị cũng có thể tra cứu giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế qua các phương thức như tra cứu trực tuyến trên hệ thống của bảo hiểm xã hội Việt Nam, tra cứu qua tin nhắn, từ đó có kế hoạch tham gia bảo hiểm 5 năm liên tục cho mình.

Một số trường hợp đặc biệt sau đây vẫn được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế:

– Người được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, làm việc hoặc theo chế độ phu nhân, phu quân hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố hoặc mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thì thời gian ở nước ngoài được tính là thời gian tham gia bảo him y tế.

– Người lao động khi đi lao động ở nước ngoài thì thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế trước khi đi lao động ở nước ngoài được tính là thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế nếu tham gia bảo hiểm y tế khi về nước trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

– Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm thì thời gian đã tham gia bảo him y tế trước đó được tính là thời gian đã tham gia bảo him y tế.

– Đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật bảo hiểm y tế khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc, nếu thời gian học tập, công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu chưa tham gia bảo hiểm y tế thì thời gian đó được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục.

Tư vấn bảo hiểm y tế 5 năm liên tục qua Tổng đài 1900 6557

CÁCH THỨC KẾT NỐI VỚI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN BẢO HIỂM Y TẾ 1900 6557 ?

Khi cần được Luật sư của chúng tôi tư vấn các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Rất đơn giản, các bạn chỉ cần thực hiện một thao tác nhỏ là nhấc máy điện thoại và gọi tới TỔNG ĐÀI: 1900 6557 và làm theo hướng dẫn theo lời chào trongTỔNG ĐÀI 1900 6557.

Lưu ý:

– Khách hàng có thể lựa chọn điện thoại cố định hoặc điện thoại di động và “KHÔNG” cần nhập mã vùng điện thoại khi gọi tớiTổng đài 1900 6557

– Thời gian làm việc của Tổng đài tư vấn: 1900 6557 bắt đầu từ 8h sáng đến 9h tối tất cả các ngày trong tuần trừ ngày lễ, tết .

Các bạn có thể kết nối vớiTỔNG ĐÀI 1900 6557 ngay bây giờ để các Luật sư của chúng tôi trợ giúp về mặt pháp lý.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã nào?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp Quý vị làm rõ thắc mắc: Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã...

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào?

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào? Khi có thắc mắc này, Quý vị đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng tôi trong bài...

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không?

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không? Khi có thắc mắc này, Quý vị có thể tham khảo nội dung bài viết này của chúng...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi