Trang chủ #1 Thông tin cần biết Tòa án nhân dân quận Hà Đông
  • Thứ hai, 08/07/2024 |
  • Thông tin hữu ích |
  • 4104 Lượt xem

#1 Thông tin cần biết Tòa án nhân dân quận Hà Đông

Tòa án nhân dân quận Hà Đông là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tòa án Nhân dân quận Hà Đông là một trong những đơn vị chú trọng thực hiện tốt công tác xét xử các vụ án, nhất là án hình sự nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và giải quyết các tranh chấp dân sự.

Tuy nhiên nhiều người dân vẫn không biết cách làm thế nào để liên hệ được với toà án để xin hướng dẫn giải quyết các thủ tục khởi kiện. Số khác lại không biết địa chỉ trụ sở hiện tại của toà án quận Hà Đông ở đâu? Có chức năng nhiệm vụ quyền hạn gì? Thấu hiểu rõ điều đó, chúng tôi thực hiện biên soạn nội dung bài viết dưới đây.

Chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân quận Hà Đông

Tòa án nhân dân quận Hà Đông là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bằng hoạt động của mình, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

– Tòa án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật; xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình tố tụng; căn cứ vào kết quả tranh tụng ra bản án, quyết định việc có tội hoặc không có tội, áp dụng hoặc không áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định về quyền và nghĩa vụ về tài sản, quyền nhân thân.

Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.

Nhằm giúp Khách hàng hiểu rõ hơn về nhiệm vụ cũng như các thủ tục mà toà án nhân dân quận Hà Đông giải quyết, chúng tôi sẽ cụ thể hoá về thẩm quyền giải quyết các vụ việc của toà án như sau:

Thứ nhất: Thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự của TAND quận Hà Đông

Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Tòa án nhân dân quận Hà Đông cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, vụ việc dân sự không có yếu tố nước ngoài sau:

+ Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 BLTTDS 2015, trừ những tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh hoặc trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính

+ Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

+ Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của BLTTDS 2015.

Ngoài ra Tòa án cấp quận Hà Đông còn có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp sau:

+ Về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con;

+ Về nhận cha, mẹ, con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam.

Những yêu cầu sau thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND cấp huyện:

+ Yêu cầu về dân sự được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27 BLTTDS 2015.

+ Yêu cầu về hôn nhân và gia đình được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 BLTTDS.

+ Yêu cầu về kinh doanh thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của BLTTDS 2015.

+ Yêu cầu về lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 BLTTDS 2015.

Lưu ý: Những TAND cấp huyện chưa có Tòa chuyên trách thì Chánh án Tòa án có trách nhiệm tổ chức công tác xét xử và phân công Thẩm phán giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện. Còn TAND cấp huyện đã có các Tòa chuyên trách thì:

+ Tòa dân sự TAND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc về dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động thuộc thẩm quyền của TAND cấp huyện (Điều 35 của BLTTDS).

+ Tòa gia đình và người chưa thành niên TAND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền của TAND cấp huyện (Điều 35 của BLTTDS).

Thứ hai: Về giải quyết vụ án hình sự của TAND quận Hà Đông

Dựa theo khoản 1 Điều 268 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm thì Toà án nhân dân quận Hà Đông và Tòa án quân sự khu vực có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm:

– Các tội xâm phạm an ninh quốc gia;

– Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;

– Các Tội giết người, Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh Điều 125, Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội Điều 126;

+ Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên Điều 227,

+ Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay Điều 277;

 + Tội cản trở giao thông đường không Điều 278, Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo đảm an toàn Điều 279, Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không Điều 280;

+ Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ Điều 282; Tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều 283,

+ Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều 284;

+ Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử Điều 286; Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử Điều 287; Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông Điều 288;

+ Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước Điều 337;

+ Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội Điều 368; Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội Điều 369;

+ Tội ra bản án trái pháp luật Điều 370; Tội ra quyết định trái pháp luật Điều 371;

+ Tội đầu hàng địch Điều 399 và Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh Điều 400 của Bộ luật hình sự;

– Các tội phạm được thực hiện ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Như vậy có thể thấy Tòa án nhân dân quận Hà Đông có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những tội phạm mà Bộ luật hình sự 2015 quy định hình phạt từ 15 năm tù trở xuống, trừ những tội quy định tại điểm nêu trên Điều 268 BLTTHS 2015.

Thứ ba: Thẩm quyền giải quyết vụ việc hành chính của TAND quận Hà Đông

Cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác tại Thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội có thẩm quyền giải quyết các vụ việc hành chính như sau:

+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận.

+ Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

+ Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Địa chỉ Tòa án nhân dân quận Hà Đông ở đâu?

– Địa chỉ Tòa án nhân dân Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội: Số 2 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

– Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Số điện thoại Tòa án nhân dân quận Hà Đông

Điện thoại:  0243.8250.534 – 0243.3511.723 – 0243.8250.534

Thời gian làm việc Tòa án nhân dân quận Hà Đông

Thời gian làm việc của Tòa án nhân dân quận Hà Đông như sau:

+ Thời gian làm việc trong tuần: Từ thứ 2 – Thứ 6 hàng tuần

+ Giờ làm việc: Sáng từ 8h- 11h45 và chiều từ 1h -5h

Lưu ý: Kể từ ngày 23/4/2020, các Tòa án, đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao thực hiện nghiêm các nội dung về việc:

– Yêu cầu công chức, người lao động đến làm việc tại trụ sở cơ quan.

– Đưa các vụ án, vụ việc đã bị tạm dừng ra xét xử, giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Tập trung lên lịch xét xử, giải quyết các vụ việc kể cả vào ngày thứ bảy, chủ nhật để bảo đảm tiến độ, thời hạn giải quyết. Trường hợp không có đủ phòng họp, phòng xét xử thì tổ chức thuê phòng họp, bố trí phòng xét xử đáp ứng đủ điều kiện.

Chánh án Tòa án nhân dân quận Hà Đông

Tòa án nhân dân quận Hà Đông hiện có 26 công chức, trong đó có 10 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Nguyễn Văn Chí; Phó Chánh án: Ông Nguyễn Việt Hưng.

Hàng năm, Tòa án nhân dân quận Hà Đông thụ lý, giải quyết hơn 1.000 vụ việc các loại. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2020 đến nay Tòa án Nhân dân quận Hà Đông đã thụ lý 184 vụ án hình sự, với 346 bị cáo. Đến cuối tháng 6, Tòa án đã giải quyết và xét xử 123 vụ, với 224 bị cáo. Đình chỉ 1 vụ, với 1 bị cáo. Còn 61 vụ án, với 122 bị cáo mới tiếp nhận vào cuối tháng 5 chưa đủ thời gian tố tụng để đưa ra giải quyết.

Cùng với đó, Tòa án nhân dân quận Hà Đông cũng đã 402/608 vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính. Trong đó, xét xử 29 vụ, hoà giải thành công để đương sự tự giải quyết và đình chỉ đạt 376 vụ việc, chuyển thẩm quyền 2 vụ và thực hiện 100% các ủy quyền tư pháp. Chất lượng xét xử: Án hủy 1 vụ do nguyên nhân khách quan là các đương sự rút đơn, đình chỉ giải quyết.

Trên đây là một số chia sẻ của luathoangphi.vn về Tòa án nhân dân quận Hà Đông trong chuyên mục Tòa án nhân dân. Trường hợp cần tư vấn hãy liên hệ đến tổng đài 19006557 để được hỗ trợ.

>>>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin ly hôn

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thông tin cần biết về Tòa án nhân dân tỉnh An Giang

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang có địa chỉ tại 04 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam. Số điện thoại liên hệ là 0296-3956.864. Số Fax: 0296-3854.020 và địa chỉ email liên hệ banbientap.toaan@angiang.gov.vn....

Thông tin chi tiết Tòa án nhân dân quận 2, Hồ Chí Minh

Tòa án nhân dân quận 2 có thẩm quyền xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự  về những tội phạm theo quy định tại Điều 268 Bộ luật Tố tụng hình sự...

Thông tin cần biết Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân có nhiệm vụ là bảo vệ về công lý và bảo vệ quyền công dân, quyền con người và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích của cá nhân, tổ...

Địa chỉ Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa có chức năng nhiệm vụ giải quyết những việc dân sự Bao gồm: những yêu cầu về dân sự, những yêu cầu về hôn nhân và gia đình, những yêu cầu về kinh doanh, thương mại; những yêu cầu về lao động, giải quyết yêu cầu về tuyên bố phá sản doanh...

Số điện thoại, Địa chỉ Tòa án nhân dân quận 1, Hồ Chí Minh

Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi