Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư Vấn Luật Thuế – Lệ Phí – Hóa đơn Chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần có phải nộp tiền chậm nộp hay không?
  • Thứ năm, 16/11/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 200 Lượt xem

Chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần có phải nộp tiền chậm nộp hay không?

Pháp luật có liệt kê các tài khoản thu nhập là thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân, trong đó phải kể đến: “Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán và một số hình thức khác”.

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là một phần tiền được trích từ tiền lương của người có thu nhập hoặc từ các nguồn thu khác nộp vào ngân sách nhà nước. Khoản thuế này là khoản đã tính các khoản được giảm trừ rồi.

Theo đó Đối tượng phải nộp thuế TNCN được phân thành 2 đối tượng chi tiết, cụ thể:

– Là những cá nhân cư trú ở Việt Nam: với đối tượng này sẽ không thực hiện phân biệt nơi trả thu nhập và thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài đất nước Việt Nam

– Là những cá nhân không cứ trú ở Việt Nam: đối tượng này hơi khác một chút đó là khoản thu nhập chịu thuế phải là khoản thu nhập phát sinh tại lãnh thổ Việt Nam. Tại đây, sẽ không phân biệt nơi nhận và trả thu nhập.

Chuyển nhượng cổ phần có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Pháp luật có liệt kê các tài khoản thu nhập là thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân, trong đó phải kể đến: “Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán và một số hình thức khác”.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ phiếu được hiểu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử có xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2006 sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Luật Chứng khoán năm 2010 có ghi nhận chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu với tài sản, hoặc chính phần vốn của tổ chức phát hành.

Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại dưới đây:

– Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

– Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán.

Như vậy, việc chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần sẽ được coi là chuyển nhượng chứng khoán và đây là khoản thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật.

Chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần có phải nộp tiền chậm nộp hay không?

Có. Bởi Căn cứ vào khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về những trường hợp sẽ tiến hành nộp tiền chậm nộp như sau:

– Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định ấn định thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế;

– Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện khai thiếu số tiền thuế phải nộp thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế phải nộp tăng thêm kể từ ngày kế tiếp ngày cuối cùng thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế có sai, sót hoặc kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu;

– Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế đã được hoàn trả hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện số tiền thuế được hoàn nhỏ hơn số tiền thuế đã hoàn thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế đã hoàn trả phải thu hồi kể từ ngày nhận được tiền hoàn trả từ ngân sách nhà nước;

– Trường hợp được nộp dần tiền thuế nợ quy định tại khoản 5 Điều 124 của Luật này;

– Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế do hết thời hiệu xử phạt nhưng bị truy thu số tiền thuế thiếu quy định tại khoản 3 Điều 137 của Luật này;

– Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 142 của Luật này;

– Cơ quan, tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế chậm chuyển tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chậm chuyển theo quy định.

Theo như quy định trên thì trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thì sẽ phải nộp tiền chậm nộp.

Mức tính tiền chậm nộp được quy định như thế nào?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019 quy định: Mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định như sau:

– Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp;

– Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy định tại khoản 1 Điều này đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Do đó, căn cứ vào số tiền thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần là bao nhiêu để xác định số tiền chậm nộp. Mỗi ngày chậm nộp tiền thuế sẽ được tính dựa trên 0.03% trên số tiền thuế chậm nộp.

Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Tăng vốn điều lệ có phải nộp thêm thuế môn bài?

Doanh nghiệp có thay đổi vốn điều lệ thì căn cứ để xác định mức thu thuế môn bài là vốn điều lệ của năm trước liền kề năm tính thuế môn...

Chuyển nhượng cổ phần có phải xuất hóa đơn không?

Từ quy định trên thấy được rằng khi doanh nghiệp thực hiện việc chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện việc xuất hóa đơn GTGT. Do đó chuyển nhượng cổ phấn vẫn phải xuất hóa đơn theo quy...

Bài viết được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam có được bảo hộ quyền tác giả không?

Tác phẩm trí tuệ nhân tạo là sản phẩm của các thuật toán có khả năng tạo ra các tác phẩm hình ảnh, âm thanh hoặc văn học… một cách tự...

Nộp tờ khai thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần ở đâu?

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần sẽ thực hiện khai thuế tại cơ quan quản lý công ty phát hành cổ phần, tùy từng trường hợp cụ thể việc chậm nộp tờ khai thuế TNCN từ việc chuyển nhượng vốn sẽ bị xử phạt theo quy...

Bố chuyển nhượng cổ phần cho con thì có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi