Thuế – Lệ Phí – Hóa đơn

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Các loại thuế khi mua hàng từ nước ngoài

11/11/2021

Với cách nhìn nhận khách quan về thuế, có thể thấy, bản chất của thuế là loại quan hệ phân phối gắn với Nhà nước, loại quan hệ giữa Nhà nước với người nộp thuế....

Thu nhập vãng lai là gì? Cách tính thuế thu nhập vãng lai?

11/11/2021

Thu nhập vãng lai là cụm từ để chỉ về các khoản thu nhập không thông qua hợp đồng lao động, không mang tính chất thường xuyên, thu nhập vãng lai thường xuyên được người dân sử dụng trong các trường hợp nói về các khoản thu nhập, tiền lương, tiền công được nhận...

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì?

11/11/2021

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là hoạt động do các cá nhân hoặc tổ chức có nghĩa vụ thanh toán lương, thu nhập cho người lao động tiến, hành thực hiện việc trừ tiến thuế thu nhập cá nhân tương ứng vào số lương của người lao động trước khi thanh toán cho...

Đại lý thuế là gì? Điều kiện mở đại lý thuế năm 2022 như thế nào?

05/01/2022

Đại lý thuế là đơn vị cung cấp các dịch vụ kê khai, báo cáo thuế, làm hồ sơ hoàn thuế, đề nghị miễn giảm thuế. Đại lý thuế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế theo thỏa thuận với cá...

Các khoản phụ cấp không tính thuế TNCN 2022?

04/01/2022

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhạp chịu thuế thu nhập cá nhân được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư...

Thuế nhà thầu là gì? Các đối tượng phải đóng thuế?

11/11/2021

Thông tư 103/2014/TT-BTC là một trong những văn bản giải đáp rõ nhất cho Khách hàng các quy định về Thuế nhà thầu là gì? Các đối tượng chịu thuế nhà...

Khấu trừ thuế là gì? Thuế gtgt được khấu trừ là gì?

11/11/2021

Khấu trừ thuế là phương pháp được áp dụng đối với các loại thuế hiện nay, theo đó chủ thể sẽ không trực tiếp đi nộp thuế, mà số tiền thuế sẽ được trừ vào các khoản chi phí mua hàng hoặc thu nhập của...

Biểu thuế bảo vệ môi trường năm 2022

15/12/2021

Theo quy định tại Điều 3 của Luật thuế BVMT 2010 và Điều 1 Thông tư Số 152/2011/TT-BTC các đối tượng sau đây sẽ phải chịu thuế bảo vệ môi trường: có 8 loại hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi...

Vai trò của thuế đối với sự phát triển kinh tế xã hội

11/11/2021

Thuế là một khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức và các cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vì lợi ích...

Doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

11/11/2021

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp...

Thời điểm xuất hóa đơn theo yêu cầu của pháp luật

11/11/2021

Căn cứ quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì về thời điểm xuất hóa đơn theo yêu cầu của pháp luật, người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả các trường hợp hàn hóa, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo, hàng...

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì?

24/12/2021

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là giấy tờ, văn bản, do cơ quan có thẩm quyền quy định theo mẫu, được cấp cho các cá nhân được khấu trừ khoản thuế thu nhập cá nhân thể hiện khoản thuế đã được khấu trừ tương...

Hoá đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt được không?

11/11/2021

Hóa đơn là một loại chứng từ được lập bởi người bán, trong đó có ghi nhận các thông tin liên quan đến bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ cho đơn vị nào khác theo quy định pháp...

So sánh cá nhân cư trú và không cư trú

11/11/2021

Về cơ bản, cả cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú đều là các đối tượng phải chịu thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành khi có phát sinh thu nhập chịu thuế tại Việt...

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp 2022?

05/01/2022

Chủ thế có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch dịch vụ nhưng có thu nhập chịu...

Báo cáo thuế là gì? Cách làm báo cáo thuế năm 2022 đơn giản

05/01/2022

Báo cáo thuế là thuật ngữ chuyên ngành nhưng được sử dụng khá rộng rãi, tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều hiểu rõ báo cáo thuế là...

Thủ tục thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

11/11/2021

Trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các...

Thuế nhập khẩu là gì? Các loại thuế nhập khẩu năm 2022?

05/01/2022

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 của Quốc hội ban hành ngày 06/04/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thuế nhập khẩu được hiểu là thuế đánh vào giá trị của hàng hóa, sản phẩm khi nhập khẩu về Việt...

Thu nhập chịu thuế là gì? Các khoản thu nhập chịu thuế?

11/11/2021

Thu nhập chịu thuế là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá...

Doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp?

11/11/2021

Doanh nghiệp mới thành lập tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động mà sẽ nhận được các chính sách về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khác...

Tờ khai thuế tiếng Anh là gì?

11/11/2021

Các doanh nghiệp sẽ phải kê khai và nộp tờ khai thuế theo quy định như: thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập donh nghiệp. Tùy theo mỗi loại thuế khác nhau thì sẽ có những mẫu tờ khai thuế khác nhau theo quy...

Hóa đơn chuyển đổi là gì?

11/11/2021

Hoá đơn chuyển đổi là loại hoá đơn được in từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy theo quy định của pháp luật, tùy theo mục đích sử dụng của người lập hoá đơn mà người lập hoá đơn có thể chuyển đổi từ dạng thức hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy theo quy...