Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Đất đai – Nhà ở Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu 2024?
  • Thứ năm, 09/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 3375 Lượt xem

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu 2024?

Khi đã đáp ứng được các điều kiện về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tờ quan trọng, đây cũng là cơ sở để người sử dụng thực hiện các quyền của mình như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp,… Với các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận thì có thể được cấp nếu đáp ứng được các điều kiện và thực hiện theo đúng thủ tục.

Vậy điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là gì? Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu như thế nào? Chúng tôi sẽ chia sẻ các vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Việc làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai là thủ tục cần thiết để xác lập quyền sở hữu cũng như bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất. Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cá nhân, gộ gia đình phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai. Cụ thể, Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi các chủ thể đáp ứng được các điều kiện sau:

Thứ nhất: Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất ổn định và có một trong các giấy tờ say đây:

– Giấy tờ về quyền được sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 15/10/1993 trong quá trình thực hiện chính sách đất đai;

– Giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sử dụng đất trong trường hợp thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, giấy tờ giao nhà tình thương, tình nghĩa có gắn liền với đất;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ địa chính, sổ đăng ký ruộng đất trước 15/10/1993;

– Giấy tờ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và sử dụng trước ngày 15/10/1993;

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất của người sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp.

Và một số giấy tờ khác được xác lập trước 15/10/1993 theo quy định tại Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ – CP.

Thứ hai: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà không có các giấy tờ nêu trên nhưng có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã nơi có đất xác nhận đã sử dụng ổn định lâu dài, không có tranh chấp.

Thứ ba: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định đất trước ngày 01/7/2004, không vi phạm quy định của pháp luật đất đai, không có các giấy tờ nêu trên nhưng được Ủy ban nhân dân xã nơi có đất xác nhận, đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Như vậy, khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì cá nhân, hộ gia đình có thể thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định như sau:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu 04a/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT – BTNMT;

– Một trong các giấy tờ nêu trên tùy vào từng trường hợp cụ thể của người sử dụng đất hoặc Giấy xác nhận của ủy ban nhân dân xã nơi có đất;

– Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản nếu có yêu cầu đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 và Điều 34 Nghị định 43/2014/NĐ–CP.

Trong trường hợp, thực hiện thủ tục đăng ký đất đai do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất để quản lý thì hồ sơ có thể có thêm Văn bản giao đất của cơ quan có thẩm quyền và sơ đồ, trích lục địa chính khu đất, thửa đất được giao.

Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đâu?

Sau khi quý vị chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ hồ sơ cần thiết như trên, thì ngay sau đó là tiến hành thủ tục nộp hồ sơ gửi lên cơ quan có thẩm quyền. Mời quý vị đọc tiếp nội dung dưới đây để nắm rõ về cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất và theo sự phân cấp quản lý.

Tuy nhiên, 2 cơ quan này không trực tiếp tiếp nhận hồ sơ từ người sử dụng đất. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người sử dụng đất là Văn phòng đăng ký đất đai.

Nơi nào chưa có Văn phòng đăng ký đất đai thì người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Riêng đối với trường hợp, người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân thì người sử dụng đất có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân cấp xã nơi có đất. Còn các trường hợp khác phải nộp cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Các bước xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất cần thực hiện theo đúng thủ tục theo đúng quy định, bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nội dung phần trên.

Bước 2: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã nơi có đất.

Bước 3: Ủy ban nhân dân xã tiến hành kiểm tra đối chiếu hồ sơ quản lý đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính, thông báo kết quả kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Văn phòng đăng ký đất đai: Gửi hồ sơ lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định. Nếu tiếp nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ kiểm tra, xác minh hồ sơ, lập từ trình và dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện công nhận quyền sử dụng đất.

Bước 4: Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân huyện sẽ ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường sau nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân huyện sẽ gửi số liệu địa chính cho cục thuế và gửi thông báo cho người sử dụng đất.

Bước 5: Người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thông báo tại Chi cục thuế.

Bước 6: Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bộ phận trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, Văn phòng đăng ký đất đai.

Như vậy, để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai đưa ra, chuẩn bị hồ sơ và nộp đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hồ sơ khác.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nhà nước không được ra quyết định thu hồi đất trong những trường hợp nào?

Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định và tiến hành thu hồi lại quyền sử dụng đất đã trao cho người sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất nhưng có hành vi vi phạm pháp luật về đất...

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất đối với những đối tượng nào?

Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi...

Trường hợp nào không được cưỡng chế thu hồi đất?

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện quy định tại Luật đất đai...

Chuyển đổi đất vườn sang đất ở hết bao nhiêu tiền?

Như vậy UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) quyết định cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận được đơn và thửa đất xin chuyển thuộc khu vực được phép...

Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị không?

Luật đất đai quy định giấy tờ chuyển nhượng đất phải được công chứng chứng thực. Vậy Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi