Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Bảo hiểm thất nghiệp Thời gian nhận (lãnh) tiền bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng?

Thời gian nhận (lãnh) tiền bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng?

Hiện nay, người lao động ngoài việc quan tâm tới thời gian nhận (lãnh) trợ cấp thất nghiệp họ còn quan tâm tới hình thức nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp.

Trợ cấp thất nghiệp là một trong những chế độ mà người lao động được hưởng nếu đáp ứng đủ điều kiện về thời gian nộp hồ sơ, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm 2013 và một số văn bản quy định khác.

Theo đó, khi người lao động đã đáp ứng đầy đủ về điều kiện thì có thể nộp hồ sơ tới trung tâm dịch vụ việc làm. Vậy cụ thể về thời gian nhận (lãnh) tiền bảo hiểm thất nghiệp? thì người yêu cầu nhận hưởng trợ cấp sẽ nhận được số tiền chi trả. Việc nhận tiền trợ cấp thất nghiệp có nhận qua thẻ ATM hay không? và có các hình thức nào để nhận khoản trợ cấp này?

Mời quý vị tham khảo bài viết sau đây của Luật Hoàng Phi để nắm rõ các quy định liên quan, từ đó đưa ra lời giải đáp cho riêng mình.

Sau bao lâu nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp?

Từ khi người lao động nộp hồ sơ lên trung tâm dịch vụ việc làm đến lúc nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp sẽ mất thời gian cụ thể như sau:

Theo điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, có quy định cụ thể về câu trả lời thời gian nhận (lãnh) tiền bảo hiểm thất nghiệp?, cụ thể như sau:

Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.

Người lao động chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào sổ bảo hiểm xã hội và gửi lại người lao động cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chụp sổ bảo hiểm xã hội để lưu hồ sơ.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh) để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động; 01 bản đến người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.”

Như vậy, tính từ khi người lao động nộp đầy đủ hồ sơ và hợp lệ lên trung tâm dịch vụ việc làm cho đến khi được nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp ở tháng đầu tiên tối đa là 25 ngày làm việc, trong đó không tính ngày nghỉ hàng tuần, nghĩ lễ và nghỉ Tết.

Đối với các tháng hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được chi trả tính từ ngày thứ 7 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong vòng 5 ngày làm việc sẽ nhận được tiền chi trả (nếu tháng hưởng trợ cấp này người lao động không nhận được quyết định chấm dứt hoặc tạm ngửng hưởng bảo hiểm thất nghiệp).

Trong trường hợp ngày thứ 7 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà trùng vào ngày nghỉ thì người lao động sẽ được tính thời hạn chi trả vào ngày làm việc tiếp đó.

Ví dụ: Chị Nga nộp hồ sơ tới trung tâm dịch vụ việc làm ngày 11/1/2021, trong thời hạn là 20 ngày làm việc tức là muộn nhất là 5/2/2021 Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu chị Nga đủ điều kiện hưởng.

Ngày bắt đầu tính hưởng trợ cấp thất nghiệp của chị Nga tính từ ngày làm việc thứ 16 tính từ khi nộp đủ hồ sơ tới trung tâm dịch vụ việc làm, tức là ngày 1/2/2021.

Ngày chi trả hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp là trong vòng 5 ngày làm việc tính từ khi nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tức là từ ngày 5/2/2021 đến chậm nhất ngày 11/2/2021 chị Nga sẽ nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp của tháng đầu tiên.

Ngày chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2 là từ 8/3 đến 12/3/2021

Ngày chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 3 là từ 7/4 đến 13/4/2021.

Có thể nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp qua ATM không?

Hiện nay, người lao động ngoài việc quan tâm tới thời gian nhận (lãnh) trợ cấp thất nghiệp họ còn quan tâm tới hình thức nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, hình thức nhận trợ cấp thất nghiệp mà nhiều người quan tâm tới là nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp qua ATM có được không?. Do việc nhận tiền qua ATM  là một trong những hình thức tiện lợi, thực hiện một cách dễ dàng đối với những người lao động có hạn chế về thời gian, đi lại xa xôi.

Pháp luật có quy định về chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân của người lao động. Bên cạnh đó, mẫu số 3 đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH, ngay sau thông tin về dân tộc và tôn giáo có phần nội dung mà người yêu cầu hưởng trợ cấp cần điền đó là số tài khoản ngân hàng (nếu có) và tên ngân hàng.

Như vậy thì dựa vào thông tin đó, người đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp mà khi viết đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp lên trung tâm dịch vụ việc làm mà có ghi đầy đủ thông tin về số tài khoản cũng như tại ngân hàng nào thì sẽ được nhận tiền chi trả qua ATM.

Các hình thức nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp?

Hiện nay, việc nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp có rất nhiều hình thức giúp người lao động có thể linh hoạt cũng như thuận tiền cho việc nhận tiền trợ cấp thất nghiệp nhất.

Theo đó, hiện nay có 3 hình thức nhận tiền, dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị cụ thể về hình thức nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và các ưu nhược điểm thực trạng xảy ra hiện nay.

+ Nhận tiền qua trung tâm dịch vụ việc làm: như vậy, khi người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ở tại trung tâm dịch vụ việc làm nào thì người lao động sẽ đến trực tiếp tại địa điểm đó để lãnh bảo hiểm thất nghiệp.

Ưu điểm của hình thức này đó là người lao động sẽ nhận được số tiền trợ cấp này đúng ngày ghi theo phiếu hẹn, trong trường hợp mà cơ quan chi trả thừa hoặc thiếu thì người lao động có thể khiếu nại ngay tại đó.

Nhược điểm: Việc đi lại sẽ mất thời gian, bởi hiện nay các trung tâm dịch vụ việc làm hầu hết chỉ phân bố nhiều tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, còn ở các tỉnh thành khác thì các trung tâm dịch vụ việc làm chưa có nhiều địa điểm, dẫn đến các địa điểm trung tâm dịch vụ việc làm sẽ xa và gây khó khăn đi lại (thời tiết, phương tiện,…).

+ Nhận tiền qua dịch vụ bưu điện Việt Nam (vnpost):

Ưu điểm: Đây cũng là một trong những hình thức mà đã khắc phục được phần nào những khó khăn cho người lao động, khi người lao động chọn hình thức này thì cũng giảm thiểu thời gian cũng như số lần phải lên trung tâm dịch vụ việc làm.

Nhược điểm: Mặc dù có những ưu điểm như trên, tuy nhiên trong thực tế cũng phát sinh vấn đề mà người lao động nhận tền chi trả chậm trễ so với thời gian hẹn đến bưu điện để nhận.

 Thực trạng có thể xảy ra đó là đến ngày hẹn mà người lao động đến nhận tiền chi trả thất nghiệp nhưng bên bưu điện báo vẫn chưa nhận được tiền chuyển về từ trung tâm dịch vụ việc làm. Và khi đó, người lao động lại phải đến trung tâm dịch vụ việc làm hỏi thì nhận được là trung tâm đã gửi tiền về qua bưu điện. Trong trường hợp này thì người lao động bị mất thời gian đi lại, ảnh hưởng tới công việc của họ.

+ Nhận tiền thông qua ngân hàng/thẻ ATM: Việc triển khai việc nhận tiền chi trả thất nghiệp thông qua hình thức này đã giúp nhiều người lao động tiết kiệm được thời gian đi lại, tiền bạc, công sức của chính họ.

Ưu điểm: Hình thức này không chỉ giúp người lao động nhận được số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp nhanh chóng mà lại giảm thiểu tối đa về việc đi lại, mất thời gian,…

Đối với nhận tiền theo hình thức này thì khi cơ quan có thẩm quyền gửi vào thẻ ngân hàng của người thụ hưởng, nếu cài dịch vụ báo tin nhắn thì họ có thể nhận được luôn thông báo rằng khoản tiền đó đã được chuyển vào tài khoản.

Nhược điểm: Mặc dù nhận tiền qua thẻ ngân hàng đã cải thiện khắc phục được một số khó khăn, nhưng thực tế thì việc nhận tiền tại một số trung tâm sẽ yêu cầu nhận tiền qua thẻ ngân hàng Đông Á, do đó người lao động sẽ phải đăng ký thủ tục làm thẻ ngân hàng này nếu chưa có.

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến thời gian nhận (lãnh) bảo hiểm thất nghiệp, hình thức nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và câu trả lời cho vướng mắc hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhận qua ATM có được không?

Mọi thắc mắc liên quan đến bài viết trên chưa được giải đáp, mời quý vị liên hệ qua tổng đài 1900 6557 để được tư vấn chi tiết và cụ thể nhất.

Đánh giá bài viết:
4.9/5 - (7 bình chọn)

Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Để được Tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng Gọi: 1900.6557

——————*****——————

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

 

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Làm 10 năm được hưởng mấy tháng thất nghiệp?

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất...

Hướng dẫn cách nhận trợ cấp thất nghiệp năm 2022

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT BẢO HIỂM 1900 6557 tư vấn và cập nhật các quy định mới nhất của pháp luật về cách nhận trợ cấp thất nghiệp để Quý khách hàng tham khảo và sử...

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới nhất 2022

Bảo hiểm thất nghiệp là một biện pháp hỗ trợ cho người lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhằm trợ giúp kịp thời cho người lao động trong thời gian chưa tìm kiếm được việc làm và tạo cơ hội cho họ học nghề, tìm kiếm công việc...

Trợ cấp là gì?

Trợ cấp là một khoản tiền nhằm hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế cần được hỗ trợ về kinh tế để vượt qua khó khăn trong những tình huống nhất định, ví dụ như người lao động mất việc làm, người có công với cách...

Trợ cấp thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ mất việc làm và đủ các điều kiện của pháp luật về hưởng trợ cấp thất...

Cách tính trợ cấp thôi việc năm 2022 như thế nào?

Cách tính trợ cấp thôi việc được quy định cụ thể trong Bộ luật lao động cùng các văn bản hướng dẫn có liên...

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ quy định tại khoản 4 – Điều 3 – Luật Việc làm năm 2013, bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất...

Phân tích điều 43 luật việc làm

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề...

Những đối tượng nào được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Trong những năm qua, khi chuyển đổi sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, hiện tượng người lao động bị mất việc làm hoặc không tìm được việc làm đang có xu hướng gia...

Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp phải vừa bù đắp thu nhập, vừa tạo động lực tích cực cho người thất nghiệp chủ động tìm cơ hội trở lại làm...

Làm 7 năm được hưởng mấy tháng thất nghiệp?

Làm 7 năm được hưởng mấy tháng thất nghiệp? Để có câu trả lời, khách hàng vui lòng tham khảo bài viết sau đây của công ty chúng...

Bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không?

Sau thời gian pháp luật quy định là 3 tháng mà người lao động không nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu...

Nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? Cùng tham khảo bài viết dưới đây để có câu trả lời...

Làm 9 năm được hưởng mấy tháng thất nghiệp?

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất...

Thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2022

Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những quyền lợi của người lao động được hỗ trợ khi trong thời gian không có việc làm. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào người lao động cũng được hưởng quyền lợi này....

Xem thêm

Hotline: 1900.6557