Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Bảo hiểm xã hội Thời gian nhận (lãnh) tiền bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng?
  • Thứ năm, 24/08/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 25510 Lượt xem

Thời gian nhận (lãnh) tiền bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng?

Hiện nay, người lao động ngoài việc quan tâm tới thời gian nhận (lãnh) trợ cấp thất nghiệp họ còn quan tâm tới hình thức nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp.

Trợ cấp thất nghiệp là một trong những chế độ mà người lao động được hưởng nếu đáp ứng đủ điều kiện về thời gian nộp hồ sơ, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm 2013 và một số văn bản quy định khác.

Theo đó, khi người lao động đã đáp ứng đầy đủ về điều kiện thì có thể nộp hồ sơ tới trung tâm dịch vụ việc làm. Vậy cụ thể về Thời gian nhận (lãnh) tiền bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng? thì người yêu cầu nhận hưởng trợ cấp sẽ nhận được số tiền chi trả. Việc nhận tiền trợ cấp thất nghiệp có nhận qua thẻ ATM hay không? và có các hình thức nào để nhận khoản trợ cấp này?

Sau bao lâu nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp?

Từ khi người lao động nộp hồ sơ lên trung tâm dịch vụ việc làm đến lúc nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp sẽ mất thời gian nhất định. Theo điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, có quy định cụ thể về câu trả lời Thời gian nhận (lãnh) tiền bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng? cụ thể như sau:

Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.

Người lao động chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào sổ bảo hiểm xã hội và gửi lại người lao động cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chụp sổ bảo hiểm xã hội để lưu hồ sơ.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh) để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động; 01 bản đến người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Như vậy, tính từ khi người lao động nộp đầy đủ hồ sơ và hợp lệ lên trung tâm dịch vụ việc làm cho đến khi được nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp ở tháng đầu tiên tối đa là 25 ngày làm việc, trong đó không tính ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ và nghỉ Tết.

Đối với các tháng hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được chi trả tính từ ngày thứ 7 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong vòng 5 ngày làm việc sẽ nhận được tiền chi trả (nếu tháng hưởng trợ cấp này người lao động không nhận được quyết định chấm dứt hoặc tạm ngửng hưởng bảo hiểm thất nghiệp).

Trong trường hợp ngày thứ 7 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà trùng vào ngày nghỉ thì người lao động sẽ được tính thời hạn chi trả vào ngày làm việc tiếp đó.

Ví dụ: Chị Nga nộp hồ sơ tới trung tâm dịch vụ việc làm ngày 11/1/2021, trong thời hạn là 20 ngày làm việc tức là muộn nhất là 5/2/2021 Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu chị Nga đủ điều kiện hưởng.

Ngày bắt đầu tính hưởng trợ cấp thất nghiệp của chị Nga tính từ ngày làm việc thứ 16 tính từ khi nộp đủ hồ sơ tới trung tâm dịch vụ việc làm, tức là ngày 1/2/2021.

Ngày chi trả hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp là trong vòng 5 ngày làm việc tính từ khi nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tức là từ ngày 5/2/2021 đến chậm nhất ngày 11/2/2021 chị Nga sẽ nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp của tháng đầu tiên.

Ngày chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2 là từ 8/3 đến 12/3/2021

Ngày chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 3 là từ 7/4 đến 13/4/2021.

Có thể nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp qua ATM không?

Hiện nay, người lao động ngoài việc quan tâm tới Thời gian nhận (lãnh) tiền bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng? họ còn quan tâm tới hình thức nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, hình thức nhận trợ cấp thất nghiệp mà nhiều người quan tâm tới là nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp qua ATM có được không?. Do việc nhận tiền qua ATM  là một trong những hình thức tiện lợi, thực hiện một cách dễ dàng đối với những người lao động có hạn chế về thời gian, đi lại xa xôi.

Pháp luật có quy định về chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân của người lao động. Bên cạnh đó, mẫu số 3 đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH, ngay sau thông tin về dân tộc và tôn giáo có phần nội dung mà người yêu cầu hưởng trợ cấp cần điền đó là số tài khoản ngân hàng (nếu có) và tên ngân hàng.

Như vậy thì dựa vào thông tin đó, người đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp mà khi viết đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp lên trung tâm dịch vụ việc làm mà có ghi đầy đủ thông tin về số tài khoản cũng như tại ngân hàng nào thì sẽ được nhận tiền chi trả qua ATM.

Các hình thức nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp?

Hiện nay, việc nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp có rất nhiều hình thức giúp người lao động có thể linh hoạt cũng như thuận tiền cho việc nhận tiền trợ cấp thất nghiệp nhất.

Theo đó, hiện nay có 3 hình thức nhận tiền, dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị cụ thể về hình thức nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và các ưu nhược điểm thực trạng xảy ra hiện nay.

+ Nhận tiền qua trung tâm dịch vụ việc làm: như vậy, khi người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ở tại trung tâm dịch vụ việc làm nào thì người lao động sẽ đến trực tiếp tại địa điểm đó để lãnh bảo hiểm thất nghiệp.

Ưu điểm của hình thức này đó là người lao động sẽ nhận được số tiền trợ cấp này đúng ngày ghi theo phiếu hẹn, trong trường hợp mà cơ quan chi trả thừa hoặc thiếu thì người lao động có thể khiếu nại ngay tại đó.

Nhược điểm: Việc đi lại sẽ mất thời gian, bởi hiện nay các trung tâm dịch vụ việc làm hầu hết chỉ phân bố nhiều tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, còn ở các tỉnh thành khác thì các trung tâm dịch vụ việc làm chưa có nhiều địa điểm, dẫn đến các địa điểm trung tâm dịch vụ việc làm sẽ xa và gây khó khăn đi lại (thời tiết, phương tiện,…).

+ Nhận tiền qua dịch vụ bưu điện Việt Nam (vnpost):

Ưu điểm: Đây cũng là một trong những hình thức mà đã khắc phục được phần nào những khó khăn cho người lao động, khi người lao động chọn hình thức này thì cũng giảm thiểu thời gian cũng như số lần phải lên trung tâm dịch vụ việc làm.

Nhược điểm: Mặc dù có những ưu điểm như trên, tuy nhiên trong thực tế cũng phát sinh vấn đề mà người lao động nhận tền chi trả chậm trễ so với thời gian hẹn đến bưu điện để nhận.

 Thực trạng có thể xảy ra đó là đến ngày hẹn mà người lao động đến nhận tiền chi trả thất nghiệp nhưng bên bưu điện báo vẫn chưa nhận được tiền chuyển về từ trung tâm dịch vụ việc làm. Và khi đó, người lao động lại phải đến trung tâm dịch vụ việc làm hỏi thì nhận được là trung tâm đã gửi tiền về qua bưu điện. Trong trường hợp này thì người lao động bị mất thời gian đi lại, ảnh hưởng tới công việc của họ.

+ Nhận tiền thông qua ngân hàng/thẻ ATM: Việc triển khai việc nhận tiền chi trả thất nghiệp thông qua hình thức này đã giúp nhiều người lao động tiết kiệm được thời gian đi lại, tiền bạc, công sức của chính họ.

Ưu điểm: Hình thức này không chỉ giúp người lao động nhận được số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp nhanh chóng mà lại giảm thiểu tối đa về việc đi lại, mất thời gian,…

Đối với nhận tiền theo hình thức này thì khi cơ quan có thẩm quyền gửi vào thẻ ngân hàng của người thụ hưởng, nếu cài dịch vụ báo tin nhắn thì họ có thể nhận được luôn thông báo rằng khoản tiền đó đã được chuyển vào tài khoản.

Nhược điểm: Mặc dù nhận tiền qua thẻ ngân hàng đã cải thiện khắc phục được một số khó khăn, nhưng thực tế thì việc nhận tiền tại một số trung tâm sẽ yêu cầu nhận tiền qua thẻ ngân hàng Đông Á, do đó người lao động sẽ phải đăng ký thủ tục làm thẻ ngân hàng này nếu chưa có.

Trên đây là nội dung bài viết Công ty Luật Hoàng Phi liên quan đến Thời gian nhận (lãnh) tiền bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng? hình thức nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và câu trả lời cho vướng mắc hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhận qua ATM có được không? Mọi thắc mắc liên quan đến bài viết trên chưa được giải đáp, mời quý vị liên hệ qua tổng đài 1900 6557 để được tư vấn chi tiết và cụ thể nhất.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục làm chế độ nghỉ chăm con ốm đau mới nhất

Chế độ nghỉ chăm con ốm đau là một quyền lợi của người lao động khi phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau. Người lao động được hưởng tiền bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ chăm con ốm theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội...

Có thể nhờ người khác nhận tiền đền bù tai nạn lao động không?

Có thể nhờ người khác nhận tiền đền bù tai nạn lao động không? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Người sử dụng lao động phải trả những chi phí nào cho người bị tai nạn lao động?

Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp theo quy...

Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động thì có được nhận thêm trợ cấp khuyết tật không?

Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội cùng loại chỉ được hưởng một chính sách trợ giúp cao...

Khám dịch vụ có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Đối với các dịch vụ không được chỉ định theo yêu cầu chuyên môn hoặc không thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế: Người bệnh tự chi trả toàn bộ chi phí các dịch vụ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi