Trang chủ Kiến thức pháp luật Doanh nghiệp Thay đổi giấy phép kinh doanh Thay đổi cổ đông có phải thay đổi đăng ký kinh doanh
  • Thứ ba, 02/07/2024 |
  • Kiến thức pháp luật Doanh nghiệp |
  • 1529 Lượt xem

Thay đổi cổ đông có phải thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Thay đổi cổ đông có phải thay đổi đăng ký kinh doanh.

Đối với một số thay đổi trong doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh là một điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thay đổi một số nội dung cá nhân, tổ chức thường có chung một câu hỏi rằng liệu thay đổi đó có dẫn tới phải thay đổi đăng ký kinh doanh hay không?

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Thay đổi cổ đông có phải thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thay đổi cổ đông có phải thay đổi đăng ký kinh doanh

Trường hợp thay đổi thực tế của doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện nay. Cụ thể:

– Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan Đăng ký kinh doanh khi có thay đổi bất kỳ về nội dung nào được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như tên công ty, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, thông tin chủ sở hữu (đối với Công ty Trách nhiệm 01 thành viên), các thành viên công ty (Công ty Trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên).

– Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh với Cơ quan Đăng ký kinh doanh những nội dung không ghi nhận trên giấy chứng nhận như ngành nghề, thông tin đăng ký thuế, …

– Lưu ý thông tin cổ đông sáng lập chỉ thực hiện thông báo thay đổi trong trường hợp “Cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật Doanh nghiệp.

Do đó, đối với câu hỏi Thay đổi cổ đông có phải thay đổi đăng ký kinh doanh? Chúng tôi xin phép trả lời rằng theo quy định của Pháp luật hiện hành có 02 trường hợp thay đổi cổ đông phải thay đổi đăng ký kinh doanh. Cụ thể sẽ được chúng tôi trình bày tại mục tiếp theo của bài viết.

Các trường hợp thay đổi cổ đông phải thay đổi đăng ký kinh doanh:

Thứ nhất: Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập.

Áp dụng đối với Công ty Cổ phần chưa niêm yết theo quy định tại khoản 1 – Điều 5 Thông tư số 02/2019/TT-BKHDT. Hồ sơ bao gồm:

– Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

+ Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi.

+ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

+ Văn bản  của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

+ Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHDT.

– Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua. Hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

+ Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHDT.

– Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác, hồ sơ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

+ Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi.

+ Hợp đồng sáp nhập hoặc quyết định tách công ty hoặc hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp.

– Trường hợp tặng cho, thừa kế cổ phần, hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

+ Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi.

+ Hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

+ Văn bản của Sở kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại khoản 1 – Điều 26 – Luật Đầu tư.

+ Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHDT.

Thứ hai: Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty Cổ phần chưa niêm yết.

Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

– Danh sách các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài khi đã thay đổi.

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng.

– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 – Nghị định số 78/2015/ND-CP của người đjai diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân.

– Văn bản của Sở kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

– Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHDT.

Như vậy, Thay đổi cổ đông có phải thay đổi đăng ký kinh doanh, đã được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết phái trên. Chúng tôi mong rằng những nội dung trong bài viết sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành Công ty TNHH 2 thành viên

Luật Hoàng Phi tư vấn thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên tại Hà Nội, khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với Luật Hoàng Phi để được tư...

Thủ tục thay đổi chứng minh thư giám đốc trên đăng ký kinh doanh

Theo Điều 30 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có phát sinh thay đổi, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Thủ Tục Đăng Ký Giấy Phép Kinh Doanh Công Ty

Luật Hoàng Phi tư vấn Thủ Tục Đăng Ký Giấy Phép Kinh Doanh Công Ty, cần tư vẫn hoặc hỗ trợ dịch vụ, vui lòng liên hệ với Luật Hoàng Phi để được tư vấn và hướng dẫn đăng ký giấy phép kinh...

Lưu ý gì khi thay đổi đăng ký kinh doanh công ty?

Khi có nhu cầu cần thay đổi đăng ký kinh doanh, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng những dịch vụ chất lượng nhất với chi phí hợp lý nhất tại Việt...

Giám đốc thay đổi căn cước công dân có phải thay đổi đăng ký kinh doanh?

Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh là phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi