Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ
  • Thứ hai, 22/04/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 75 Lượt xem

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư để ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Quy định pháp luật về đặt địa chỉ công ty

Căn cứ theo Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020, trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Theo Điều 28 Luật doanh 2020 thì, đia chỉ trụ sở công ty bắt buộc phải được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

“Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

3. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.”

Khi Doanh nghiệp muốn đặt địa chỉ công ty cần chú ý:

– Địa chỉ công ty không được phép đặt tại nhà tập thể, chung cư theo quy định tại Điều 6 Luật Nhà ở 2014.

– Không được đặt trụ sở tại chung cư, đất dự án chưa xin được dự án, đất nông nghiệp và một số trường hợp khác.

– Tại địa chỉ đăng ký, công ty phải treo biển, trên biển công ty ghi rõ các thông tin: tên công ty, mã số doanh nghiệp và địa chỉ xác định.

– Với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện (như dịch vụ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh), ngoài việc đáp ứng về việc địa chỉ công ty phải được xác định rõ ràng, không đặt tại nhà chung cư, tập thể thì còn phải đáp ứng về các điều kiện khác như quy mô, diện tích, khoảng cách,…theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Khi nào phải Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ?

Tại Phú Thọ, Doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trong 02 trường hợp sau:

– Chủ sở hữu doanh nghiệp, Chủ động thay đổi: đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

– Doanh nghiệp bị yêu cầu thay đổi địa chỉ công ty theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài: Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực.

Các trường hợp thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty đến nơi khác cùng huyện thành phố thuộc tỉnh Phú Thọ

Trường hợp công ty chuyển địa chỉ trụ sở đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trong trường hợp này cơ quan thuế quản lý với doanh nghiệp sẽ không thay đổi và vẫn do Phòng quản lý kinh doanh tại quận huyện thành đó quản lý. Nên việc thay đổi địa chỉ trụ sở vẫn sẽ thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty đến nơi khác quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh Phú Thọ

Đối với doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa chỉ công ty khác quận, huyện thành phố so với trụ sở doanh nghiệp hiện tại. Khi này, trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Sau đó mới thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh khác quận tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới.

3. Chuyển địa chỉ sang một tỉnh/thành phố khác

Trường hợp này cũng tương tự như với trường hợp đổi địa chỉ sang quận huyện khác cùng thuộc một tỉnh. Cơ quan quản lý thuế với doanh nghiệp sẽ thay đổi. Do đó trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Công ty phải gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở.

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ cần những giấy tờ gì?

Như nội dung trên chúng tôi chia sẻ, sẽ có 03 trường hợp thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ. Với mỗi trường hợp khác nhau sẽ có quy định pháp luật điều chỉnh phù hợp với hồ sơ để nộp lên cơ quan có thẩm quyền. Với phạm vi bài viết, chúng tôi xin phép cung cấp thông tin về việc chuẩn bị hồ sơ Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty đến nơi khác quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, hồ sơ yêu cầu gồm có:

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC, hồ sơ chuyển thuế nộp tại cơ quan thuế cũ (nơi chuyển đi) bao gồm:

– Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MSTban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

– Công văn đề nghị chốt thuế chuyển địa chỉ trụ sở chính khác quận, huyện, tỉnh, thành phố.

– Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty.

– Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty.

– Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty.

– Giấy ủy quyền cho Luật Hoàng Phi đại diện hoàn tất thủ tục.

Chuẩn bị hồ sơ thuế xong, Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế chuyển tới. Trong thời hạn chậm nhất không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế công bố biên bản, kết luận kiểm tra (đối với hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế), 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế (đối với hồ sơ thuộc diện không phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế), cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Sau khi cơ quan thuế nơi chuyển đến ban hành thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ thay đổi trụ sở công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Quy trình thực hiện thủ tục Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ

Bước 1: Tiến hành đăng nhập hệ thống tài khoản đăng ký kinh doanh, Lựa chọn các nội dung liên quan đến thay đổi trụ sở công ty.

– Thực hiện đăng nhập vào hệ thống trang đăng ký kinh doanh qua mạng: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

– Lựa chọn nộp hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh

– Lựa chọn mục thay đổi đăng ký kinh doanh

– Nhập thông tin mã số thuế doanh nghiệp

– Lựa chọn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký trên giấy phép kinh doanh

– Lựa chọn các văn bản trong hồ sơ để tải lên nộp trực tuyến

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu tại Phụ lục II.1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

+ Bản sao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài (nếu có).

+ Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Bước 2: Nhập thông tin các trường dữ liệu và đính kèm hồ sơ lên mạng

Nhập thông tin trường dữ liệu và đính kèm hồ sơ lên mạng trực tuyến

 Bước 3: Ký xác thực hồ sơ, thanh toán và hoàn tất quy trình nộp hồ sơ thay đổi trụ sở công ty qua mạng

– Sau khi hoàn tất các trường nhập dữ liệu, nhấn chuẩn bị nộp hồ sơ trực tuyến

– Lựa chọn địa bàn thụ lý hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sau đó xác nhận

– Tiến hành kỹ xác thực tài khoản bằng tài khoản đăng ký kinh doanh khi đăng nhập, sau đó thanh toán lệ phí nhà nước nộp qua mạng là hoàn tất quá trình nộp hồ sơ qua mạng.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa, chúng tôi thự chiện bài viết với những chia sẻ này. Do đó, Quý vị đừng bỏ qua...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Hà Nam

Thay đổi địa chỉ công ty nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế là trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ khỏi nơi đã đăng ký tới một địa chỉ mới trong cùng quận/huyện/thành phố trực thuộc...

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi