Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại huyện Sông Lô
  • Thứ hai, 12/06/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 283 Lượt xem

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại huyện Sông Lô

Rất nhiều khách hàng muốn thành lập doanh nghiệp nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết cần phải làm như thế nào và họ gặp không ít khó khăn khi làm thủ tục.

Cơ quan chính quyền tại huyện Sông Lô đã và đang có nhiều chính sách để thu hút vốn đầu tư, phát triển kinh tế. Vì thế, việc thành lập doanh nghiệp tại đây đang rất được quan tâm. Trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ giới thiệu đến Quý vị thủ tục thành lập doanh nghiệp tại huyện Sông Lô.

>>>>> Tham khảo thêm bài viết: Thành lập công ty tại Vĩnh Phúc

Giới thiệu về huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Sau 10 năm thành lập, kinh tế của huyện đã có sự thay đổi và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm luôn đạt ở mức cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10 năm giai đoạn 2009-2018 đạt 8,64%/năm, trong đó: ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,95%/năm; ngành công nghiệp-xây dựng tăng 11,57%/năm và ngành dịch vụ tăng 9,98%/năm.

– Về sản xuất nông nghiệp: Hằng năm, chỉ đạo tốt khung lịch thời vụ, sử dụng các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao. Diện tích gieo trồng cây hằng năm tương đối ổn định, năng suất và sản lượng lương thực cây có hạt luôn tăng.

– Về nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản ổn định trên 920 ha. Hình thức và đối tượng nuôi đa dạng, từng bước chuyển đổi dần từ hình thức nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến lên bán thâm canh và thâm canh, qua đó nâng cao năng suất và sản lượng hằng năm.

– Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Trên địa bàn huyện có 03 khu công nghiệp (KCN) Sông Lô 1, Sông Lô 2 và một phần của KCN Lập Thạch 1; 02 cụm công nghiệp và 02 khu đất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê. Để thúc đẩy phát triển công nghiệp, huyện đã quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông và coi đây là đòn bẩy để thu hút đầu tư. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và những tiềm năng, lợi thế của huyện để thu hút đầu tư.

Dịch vụ kinh doanh thương mại trên địa bàn huyện phát triển với sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế, chất lượng các dịch vụ nâng lên. Hàng hóa cung ứng trên thị trường đa dạng và phong phú, mạng lưới phân phối được mở rộng và phủ khắp đến các vùng nông thôn.

Như vậy, có thể thấy, việc thành lập doanh nghiệp tại huyện Sông Lô đang có nhiều tiềm năng để phát triển.

Đặt tên doanh nghiệp tại huyện Sông Lô như thế nào?

Doanh nghiệp tại huyện Sông Lô phải có tên tiếng Việt, ngoài ra, có thể có tên viết tắt, tên nước ngoài, trong đó:

– Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

+ Loại hình doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

+ Tên riêng.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

– Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

– Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Tên doanh nghiệp không thuộc các trường hợp bị cấm theo Điều 38 Luật Doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại huyện Sông Lô gồm những gì?

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp được quy định tại Điều 19, 20, 21, 22 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những thành phần hồ sơ khác nhau nhưng cơ bản sẽ có:

– Giấy đè nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên, cổ đông công ty;

– Bản sao giấy tờ cá nhân của chủ doanh nghiệp, thành viên công ty, cổ đông;

– Giấy tờ, tài liệu khác trong trường hợp cụ thể.

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tại huyện Sông Lô có nội dung gì?

Theo quy định của luật doanh nghiệp, giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải có những nội dung chính như sau:

– Tên doanh nghiệp;

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu có);

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

– Thông tin đăng ký thuế;

– Số lượng lao động dự kiến;

– Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

– Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Đây là những thông tin bắt buộc phải có trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Quý vị khi thành lập công ty tại huyện Sông Lô cần phải tham khảo văn bản pháp luật để lấy mẫu.

Điều lệ công ty khi thành lập doanh nghiệp tại huyện Sông Lô là gì?

Trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp, bên cạnh giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp thì điều lệ công ty cũng cần được chú ý. Điều lệ công ty phải có những nội dung chủ yếu sau:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

+ Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

+ Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

+ Cơ cấu tổ chức quản lý;

+ Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

+ Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

+ Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

+ Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

+ Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

+ Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

+ Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

– Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

+ Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

+ Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

+ Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

+ Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Chi phí thành lập công ty tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại huyện Sông Lô tại Luật Hoàng Phi

Rất nhiều khách hàng muốn thành lập doanh nghiệp nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết cần phải làm như thế nào và họ gặp không ít khó khăn khi làm thủ tục. Một giải pháp tối ưu giúp họ có thể giải quyết được những khó khăn đó là sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp từ một bên uy tín.

Công ty Luật Hoàng Phi là một trong những đơn vị đi đầu trong hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp. Với nhiều năm hoạt động, Luật Hoàng Phi có đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, kinh nghiệm dày dặn và tận tâm với khách hàng. Dịch vụ thành lập công ty tại huyện Sông Lô bao gồm:

+ Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, thủ tục thành lập doanh nghiệp;

+ Soạn thào hồ sơ thành lập cho khách hàng;

+ Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Nhận kết quả và giao lại để khách hàng sử dụng;

+ Hỗ trợ một số thủ tục cho doanh nghiệp mới.

Trên đây là nội dung bài viết thành lập công ty tại huyện Sông Lô, Quý khách hàng cần liên hệ dịch vụ của Luật Hoàng Phi vui lòng gọi Hotline: 0981.378.999

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa, chúng tôi thự chiện bài viết với những chia sẻ này. Do đó, Quý vị đừng bỏ qua...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư để ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Hà Nam

Thay đổi địa chỉ công ty nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế là trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ khỏi nơi đã đăng ký tới một địa chỉ mới trong cùng quận/huyện/thành phố trực thuộc...

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi