Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thủ tục thành lập công ty kinh doanh trang thiết bị y tế
  • Thứ sáu, 19/04/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 1609 Lượt xem

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh trang thiết bị y tế

Kinh doanh thiết bị y tế là lĩnh vực nằm trong danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện do pháp luật quy định, nên ngoài đáp ứng được các điều kiện chung thì chủ thể thành lập công ty cũng phải thỏa mãn được các tiêu chuẩn riêng.

Mọi trường hợp đăng ký thành lập công ty thì đều phải tiến hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Tuy nhiên nếu kinh doanh các ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề có điều kiện thì phải đáp ứng được các điều kiện nhất định.

Do đó qua bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp cho Quý khách các kiến thức liên quan đến Thành lập công ty kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyền thành lập công ty kinh doanh trang thiết bị y tế

Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về các đối tượng có quyền thành lập, góp vốn doanh nghiệp như sau:

– Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định dưới đây:

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kin­h doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

+ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

+ Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh trang thiết bị y tế

Bởi vì đây là lĩnh vực nằm trong danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện do pháp luật quy định, nên ngoài đáp ứng được các điều kiện chung thì chủ thể thành lập công ty cũng phải thỏa mãn được các tiêu chuẩn riêng như:

1/ Về chủ thể đăng ký thành lập công ty kinh doanh trang thiết bị y tế phải là một trong các đối tượng như:

+ Là người có chứng chỉ nghề y hoặc có bằng tốt nghiệp của một trong những trường đại học đào tạo về khoa học kỹ thuật.

+ Đã có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này hoặc có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Bộ y tế tổ chức.

+ Đáp ứng đủ các điều kiện về sức khỏe…

2/ Về cơ sở kinh doanh:

Phải đảm bảo là diện tích đủ rộng cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, tai nạn lao động, có kho bảo quản trang thiết bị y tế đạt chuẩn

Ngoài ra công ty phải có quy định rõ ràng về các khâu kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, sản xuất, công nhân viên phải có trình độ đạt chuẩn, chuyên môn kỹ thuật liên quan đến ngành nghề trang thiết bị y tế.

3/ Về các đối tượng trang thiết bị y tế thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Nếu là các sản phẩm trang thiết bị được sản xuất trong nước thì phải đạt chuẩn chất lượng do Bộ y tế quy định; đã trải qua các thử nghiệm lâm sàn và cho kết quả hợp lệ.

Đối với những trang thiết bị mà sử dụng trực tiếp trên người bệnh thì phải được kiểm duyệt chất lượng và đảm bảo an toàn.

– Nếu là các sản phẩm trang thiết bị y tế được nhập khẩu về Việt Nam thù phải tuân thủ theo các quy định của nước ta trong lĩnh vực y tế.

Phải là các sản phẩm được cấp phép lưu hành, được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn tại nước sản xuất.

Phải thông qua hoạt động kiểm nghiệm, đáp ứng được các tiêu chí chất lượng ở nước ta.

Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh trang thiết bị y tế

Để Thành lập công ty kinh doanh trang thiết bị y tế thì Quý khách cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty được soạn thảo theo mẫu đơn mà pháp luật quy định;

– Bản sao điều lệ công ty;

– Danh sách các thành viên của Hội đồng thành viên hoặc cổ đông sáng lập công ty kèm theo các tài liệu liên quan đến giấy tờ chứng minh nhân thân, tỷ lệ góp vốn… Của các thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hoặc các cổ đông sáng lập ở công ty cổ phần;

– Quyết định thành lập công ty và bản sao biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị;

– Quyết định thành lập công ty của chủ sở hữu đối với Doanh nghiệp tư nhân;

– Trong trường hợp không phải chủ sở hữu trực tiếp tiến hành thủ tục đăng ký thành lập công ty thì cần phải cung cấp thêm văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật;

Khi đó hồ sơ cần có thêm bản sao chứng minh thư, thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ chứng minh nhân thân khác được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của chủ thể được ủy quyền thực hiện.

Điều lệ công ty như thế nào để hợp lệ?

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Cụ thể Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

– Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Cơ cấu tổ chức quản lý;

– Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

– Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

–  Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

– Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

–  Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

–  Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

–  Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Khách hàng khi soạn thảo Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

–  Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

– Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

–  Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Trường hợp Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

– Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

– Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

Trình tự thành lập công ty kinh doanh trang thiết bị y tế

Cũng giống như việc thành lập công ty đối với các ngành nghề kinh doanh khác, thủ tục thành lập công ty kinh doanh trang thiết bị y tế cũng sẽ trải qua các giai đoạn sau:

Bước 1: Chủ thể tiến hành chuẩn bị bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thành lập doanh nghiệp như thông thường

Hồ sơ gồm có các loại giấy tờ đã được liệt kệ tại nội dung phía trên bài viết.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ thì chủ thể sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi chủ thể dự định đặt trụ sở chính của công ty.

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra các thông tin trong hồ sơ

Sau khoảng 3 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ thì công ty sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được đăng tải thông tin trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Khi đã nhận được giấy chứng nhận, công ty tiến hành thiết kế, lựa chọn và đăng ký mẫu con dấu tại phòng đăng ký kinh doanh.

Tiếp đó hoàn tất các thủ tục khác với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Bước 5: Công ty phải tiến hành làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế

Hồ sơ gồm các loại giấy tờ như:

– Đơn đăng ký kinh doanh trang thiết bị y tế

– Bản sao bằng đại học hoặc các chứng chỉ hành nghề được pháp luật công nhận

– Danh sách các trang thiết bị y tế sẽ kinh doanh….

Hồ sơ này sẽ được gửi tới Sở y tế tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính. Sau đó nếu hồ sơ hợp lệ thì công ty sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Thành lập công ty kinh doanh trang thiết bị y tế. Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ đến LuatHoangPhi.Vn theo số 0981.378.999.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa, chúng tôi thự chiện bài viết với những chia sẻ này. Do đó, Quý vị đừng bỏ qua...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư để ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Hà Nam

Thay đổi địa chỉ công ty nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế là trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ khỏi nơi đã đăng ký tới một địa chỉ mới trong cùng quận/huyện/thành phố trực thuộc...

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi