Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thành Lập Công Ty Con Theo Thủ Tục Mới 2024
  • Thứ tư, 03/01/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 7474 Lượt xem

Thành Lập Công Ty Con Theo Thủ Tục Mới 2024

Công ty con được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc của pháp luật liên quan.

Khái niệm công ty mẹ – con?

Tại Việt Nam, rất nhiều khách hàng quan tâm đến việc thành lập công ty mẹ con. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được quan hệ mẹ – con theo quy định của Luật Doanh Nghiệp như thế nào.

Để khách hàng tham khảo, chúng tôi xin được tư vấn thông tin về quan hệ mẹ – con trong doanh nghiệp như sau:

Công ty mẹ là gì?

Theo Khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020, một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Công ty chiếm trên 50% vốn điều lệ nếu là công ty TNHH và sở hữu trên 50% tổng số cổ phần phổ thông của công ty nếu đó là công ty cổ phần;

– Có đủ quyền hạn để bổ nhiệm các chức danh cấp cao như: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị hay Giám đốc, Tổng Giám đốc công ty;

– Có đủ quyền hạn ra quyết định về việc sửa đổi và bổ sung các Điều lệ công ty;

Công ty con là gì?

Theo quy định cụ thể tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020:

– Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ;

– Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau;

– Các công ty con có cùng công ty mẹ (công ty mẹ này sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước) không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc thành lập công ty mới.

Lý do vì sao nên thành lập công ty con?

Thành lập công ty con vì những lý do sau đây:

– Phân chia rủi ro kinh doanh: Thành lập công ty con sẽ giúp giảm rủi ro cho công ty mẹ, giúp giảm bớt khối lượng công việc cho công ty mẹ trên cơ sở sẽ chuyển 1 phần công việc công ty mẹ cho công ty con tiếp nhận xử lý.

– Mở rộng quy mô kinh doanh: Thành lập công ty con sẽ giúp các công ty đa ngành nghề có thể chia nhỏ các ngành nghề ra để giúp cho việc quản lý, điều hành, trở nên dễ dàng và độc lập với nhau.

– Việc chuyên vào một lĩnh vực nhất định sẽ giúp cho công ty con có thể phát triển mạnh mẽ và giúp cho quá trình hoạt động hiệu quả hơn. Công ty con nhận được mức vốn đầu tư lớn từ công ty mẹ nên việc đầu tư về các thiết kế, máy móc dễ dàng hơn.

– Thu hẹp trách nhiệm tài chính: Thành lập công ty con giúp giới hạn trách nhiệm tài chính của công ty mẹ đối với các khoản nợ và các vấn đề pháp lý của công ty con.

– Tăng khả năng quản lý: Thành lập công ty con giúp tăng khả năng quản lý của công ty mẹ bằng cách phân chia công việc và chịu trách nhiệm giữa các công ty con và công ty mẹ.

– Một công ty mẹ có thể thành lập ra nhiều công ty con với cùng ngành nghề. Điều đó sẽ giúp tạo nên sự cạnh tranh giữa các công ty con. Điều đó sẽ giúp cho việc kinh doanh trở nên hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, quyết định thành lập công ty con cần được đánh giá kỹ lưỡng về khả năng tài chính, quản lý và mục tiêu kinh doanh của công ty.

Đặc điểm của công ty mẹ – con

Quan hệ công ty mẹ – con còn có 1 số đặc điểm sau:

– Thứ nhất: Công ty mẹ và công ty con là hai thực thể pháp lý độc lập, có sản nghiệp riêng (pháp nhân kinh tế đầy đủ);

– Thứ hai: Công ty mẹ có lợi ích kinh tế nhất định liên quan đến hoạt động của công ty con;

– Thứ ba: Công ty mẹ chi phối đối với các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty con thông qua một số hình thức như quyền bỏ phiếu chi phối đối với các quyết định của công ty con, quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm HĐQT, ban lãnh đạo hoặc quyền tham gia quản lý, điều hành;

– Thứ tư: Vị trí công ty mẹ và công ty con chỉ trong mối quan hệ giữa hai công ty với nhau và mang tính tương đối. Tức công ty con này có thể là công ty mẹ của một công ty khác (tính tương đối này càng nổi bật hơn trong trường hợp các công ty trong một nhóm có nắm giữ vốn cổ phần qua lại của nhau, thí dụ như theo mô hình của các tập đoàn của Nhật);

– Thứ năm: Trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con nói chung là trách nhiệm hữu hạn;

– Thứ sáu:  Về mặt lý thuyết, mô hình quan hệ này sẽ tạo cho cơ cấu tổ chức của các công ty trong nhóm có chiều sâu không hạn chế; tức công ty mẹ, con công ty con, công ty cháu… Việc chuyển sang mô hình mẹ – con là hệ quả tất yếu, bởi thực tế đang đặt ra vấn đề chuyển đổi cổ phần hóa các liên doanh, quá trình góp vốn với các doanh nghiệp khác. Do quá trình tự do hóa kinh doanh, một công ty góp vốn ra bên ngoài tất yếu dẫn đến một doanh nghiệp phải nắm cổ phần của đơn vị khác.

Chuyển sang mô hình mẹ – con, doanh nghiệp sẽ có những chủ động hơn trong hoạt động. Chẳng hạn, cơ chế cấp phát, giao nhận sẽ chuyển sang đầu tư trên cơ sở hợp đồng kinh tế; chuyển hoạt động chi phối từ mệnh lệnh hành chính sang sở hữu vốn, công nghệ, thị trường…

Ưu điểm, nhược điểm mô hình kinh doanh công ty mẹ – con

Ưu điểm mô hình kinh doanh công ty mẹ – con

Mô hình công ty mẹ và công ty con là một mô hình kinh doanh phổ biến và có nhiều ưu điểm, bao gồm:

– Phân chia rủi ro: Công ty mẹ và công ty con là hai đơn vị hoàn toàn riêng biệt về tài sản và trách nhiệm pháp lý. Điều này giúp cho công ty mẹ và công ty con có thể phân chia rủi ro kinh doanh một cách hiệu quả hơn, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại cho toàn bộ hệ thống doanh nghiệp.

– Tăng khả năng tài chính: Công ty mẹ có thể sử dụng vốn từ công ty con để đầu tư hoặc phát triển kinh doanh mới, trong khi công ty con cũng có thể huy động tài trợ từ công ty mẹ để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.

– Quản lý hiệu quả: Công ty mẹ có thể giám sát và kiểm soát hoạt động của công ty con một cách hiệu quả hơn, đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả trong quản lý, đánh giá và phân tích hoạt động kinh doanh của cả hai công ty.

– Tạo thương hiệu: Công ty mẹ có thể sử dụng thương hiệu và uy tín của mình để giúp công ty con phát triển, tăng giá trị thương hiệu và định vị thương hiệu trong thị trường.

– Khả năng tăng trưởng: Mô hình công ty mẹ và công ty con cho phép công ty mẹ có khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng trưởng một cách hiệu quả hơn bằng cách mở rộng sang các lĩnh vực mới, tận dụng tiềm năng của thị trường.

Nhược điểm của mô hình kinh doanh công ty mẹ -con?

Mặc dù mô hình công ty mẹ và công ty con có nhiều ưu điểm, nhưng cũng tồn tại một số nhược điểm, bao gồm:

– Chi phí cao: Việc thành lập và duy trì công ty con đòi hỏi các chi phí phát sinh, bao gồm chi phí tư vấn, chi phí tài chính, chi phí quản lý và chi phí phát triển kinh doanh. Điều này đòi hỏi công ty mẹ phải đầu tư nhiều tài nguyên để duy trì hoạt động của công ty con.

– Phân chia tài nguyên: Mô hình công ty mẹ và công ty con có thể dẫn đến việc phân chia tài nguyên và quyền lực giữa công ty mẹ và công ty con. Điều này có thể gây ra mâu thuẫn và mất cân bằng trong quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh.

– Đòi hỏi kỹ năng quản lý chuyên nghiệp: Việc quản lý hoạt động của hai công ty yêu cầu các kỹ năng quản lý chuyên nghiệp và hiểu biết sâu về các quy định liên quan đến doanh nghiệp, vốn không phải là điều dễ dàng.

– Tạo ra sự phụ thuộc: Việc thành lập công ty con có thể làm tăng sự phụ thuộc giữa công ty mẹ và công ty con. Nếu công ty con gặp khó khăn hoặc gây thiệt hại cho công ty mẹ, điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cả hai công ty.

– Khó khăn trong việc tích hợp và quản lý: Việc tích hợp hoạt động kinh doanh của các công ty con vào công ty mẹ đòi hỏi công ty mẹ phải có chiến lược và kế hoạch quản lý chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả trong quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống công ty.

Thủ tục thành lập công ty con như thế nào?

Thủ tục thành lập công ty con sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Tư vấn quy trình thành lập công ty

Trong bước này, chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với khách hàng để xác định nhu cầu của khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến thành lập công ty con.

Bước 2: Chuẩn bị thông tin, tại liệu để thành lập công ty

Trong bước này, chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin cần thiết để có thể tiến hành soạn thảo hồ sơ

Bước 3: Soạn hồ sơ thành lập công ty con

Sau khi đã chuẩn bị xong thông tin, tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ và chuyển cho khách hàng ký.

Bước 4: Nộp hồ sơ thành lập tới Phòng đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thành lập công ty con sau khi hoàn thành sẽ được chúng tôi tiến hành nộp tới cơ quan đăng ký. Sau khi hồ sơ được nộp, chúng tôi sẽ theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty

Hồ sơ sau khi được nộp và chấp nhận hợp lệ, sở kế hoạch đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chúng tôi sẽ đại diện cho khách hàng tiến hành nhận giấy chứng nhận nêu trên.

Bước 6: Tiến hành khắc dấu, công bố thông tin thành lập công ty

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chúng tôi sẽ khắc dấu, công bố mẫu dấu, công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp cho khách hàng.

Thành lập Công ty con

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ thành lập công ty con trọn gói, nhanh chóng.

Hồ sơ thành lập công ty con gồm những gì?

Để có thể tiến hành thủ tục thành lập công ty con, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty con;

– Quyết định thành lập công ty con của công ty mẹ;

– Biên bản họp hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc thành lập công ty con của công ty mẹ;

– Thông báo thành lập công ty con của công ty mẹ;

– Dự thảo điều lệ công ty công ty con;

– Danh sách thành viên kèm theo bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên áp dụng trong trường hợp thành lập công ty con là công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

– Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ (áp dụng trong trường hợp không phải người đại diện pháp luật của công ty trực tiếp đi nộp).

Thành lập Công ty con

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty con vui lòng gọi 0981.393.686 – 0981.393.868

Chi phí thành lập công ty con như thế nào?

Chi phí thành lập công ty con cũng như chi phí thành lập loại hình doanh nghiệp khác. Quý khách hàng có thể tham khảo chi phí thành lập công ty theo bảng phí sau đây:

Dịch vụ thành lập công ty con tại Công ty Luật Hoàng Phi

Khách hàng làm thủ tục thành lập công ty con tại Công ty Luật Hoàng Phi sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

– Tư vấn soạn thảo hồ sơ: Công ty Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn soạn thảo hồ sơ cho việc thành lập doanh nghiệp;

– Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Sau khi Quý khách hàng hoàn thành việc ký hồ sơ và giấy tờ, Công ty Luật Hoàng Phi sẽ thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ, trao đổi với chuyên viên thụ lý, nhận kết quả và chuyển tới Quý khách hàng.

– Bàn giao cho khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và dấu pháp nhân công ty;

– Lập tất cả các tờ khai thuế cho Công ty sau khi thành lập;

Cam kết với Quý khách hàng sau khi thành lập Công ty 

– Giảm 10% phí dịch vụ đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu, logo) đầu tiên cho Quý khách hàng

– Tư vấn thuế và các vấn đề khác liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty trong 02 tháng đầu tiên sau khi thành lập

– Bàn giao đầy đủ hồ sơ nội bộ công ty thành lập cho Quý khách hàng

– Tặng dấu chức danh cho khách hàng;

Khi có nhu cầu thành lập công ty con, khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Hỏi đáp về thành lập công ty con?

Nộp hồ sơ thành lập công ty con ở đâu?

Hồ sơ thành lập công ty con sẽ được nộp trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp chỉ định tới Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi Công ty con đăng ký trụ sở chính.

Thời gian đăng ký từ khi nộp hồ sơ (được chấp nhận hợp lệ) sẽ là 3 -5 ngày làm việc cơ quan đăng ký sẽ cấp chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp cho công ty con.

Nên thành lập công ty con hay chi nhánh?

Trong quá trình tư vấn cho khách hàng, chúng tôi nhận được rất nhiều thắc mắc liên quan đến việc lựa chọn hình thức thành lập chi nhanh tốt hơn công ty con hay ngược lại. Do đó, để khách hàng tham khảo, chúng tôi sẽ so sánh ưu nhược điểm của 2 loại hình này

Hình Thức Thành Lập

Thành Lập Chi nhánh công ty

Thành Lập Công ty con

Hình thức Hoạt động

Đăng ký hoạt động chi nhánhGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Vốn điều lệ

Không ghi nhận, do công ty giao cho chi nhánhQuy định tại Điều lệ và ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trách nhiệm của chủ sở hữu khi giải thể, phá sản

Chủ sở hữu chịu trách nhiệm toàn bôChỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào công ty

Hạch toán kế toán và thuế

Là đơn vị kế toán cấp cơ sở, công ty là đơn vị kế toán cấp trên, báo cáo tài chính phải hợp nhất với báo cáo tài chính của công tyLà đơn vị kế toán độc lập, báo cáo tài chính không bắt buộc phải hợp nhất trong báo cáo tài chính của công ty mẹ (chỉ phải hợp nhất theo yêu cầu quản trị nội bộ)

Tiêu chí nộp thuế

Có thể chuyển lợi nhuận trước thuế về công ty để nộp thuế TNDNKhông được chuyển lợi nhuận trước thuế về công ty mẹ, phải nộp thuế TNDN tại trụ sở công ty

Tài khoản kế toán sử dụng khi công ty chuyển vốn

Vốn giao cho chi nhánh là giao vốn cho đơn vị trực thuộcVốn góp cho công ty là một khoản đầu tư tài chính

Về mã số đối tượng nộp thuế

Theo mã số đối tượng nộp thuế của công tyĐược cấp một mã số độc lập

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công mẹ đối với công ty con

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con như sau:

– Công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với chủ thể pháp lý độc lập.

– Công ty mẹ phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại của công ty trong các trường hợp can thiệp ngoài thẩm quyền và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con. Trong trường hợp này cần lưu ý:

+ Người quản lý công ty mẹ liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về thiệt hại.

+ Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1% vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con yêu cầu công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con.

+ Trường hợp hoạt động kinh doanh này do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng cho công ty con bị thiệt hại.

Công ty TNHH có được thành lập công ty con?

Công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn) hoàn toàn có thể thành lập công ty con. Tuy nhiên, việc thành lập công ty con phải tuân thủ các quy định pháp luật về doanh nghiệp và thuế.

Khi thành lập công ty con, công ty TNHH sẽ phải làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế cho công ty con. Công ty con cũng phải có một bộ quản lý riêng và phải tuân thủ các quy định pháp luật về doanh nghiệp và thuế.

Việc thành lập công ty con có thể mang lại nhiều lợi ích như phân chia rủi ro kinh doanh, mở rộng quy mô kinh doanh và tăng khả năng quản lý. Tuy nhiên, quyết định thành lập công ty con cần được đánh giá kỹ lưỡng về khả năng tài chính, quản lý và mục tiêu kinh doanh của công ty.

Công ty cổ phần có thể thành lập công ty con?

Công ty cổ phần (Công ty CP) hoàn toàn có thể thành lập công ty con. Việc thành lập công ty con của một công ty cổ phần cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật về doanh nghiệp và thuế.

Để thành lập công ty con, công ty mẹ cần tuân thủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp tại quốc gia của mình, bao gồm các quy định về vốn điều lệ, hủ tục đăng ký doanh nghiệp và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty con. Công ty mẹ cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định thành lập công ty con, bao gồm việc đánh giá khả năng tài chính và pháp lý của công ty mẹ, đánh giá thị trường và khả năng cạnh tranh, đánh giá tiềm năng phát triển của lĩnh vực kinh doanh mới.

Công ty thành viên có phải công ty con?

Công ty TNHH Thành Bình sở hữu dưới 50% cổ phần của công ty TNHH Thiên Thanh và công ty TNHH Đoàn Tuấn. Khi đó, công ty Thiên Thanh và Công ty Đoàn Tuấn là công ty thành viên của công ty Thành Bình. Vì vậy hiểu đơn giản, công ty thành viên là công ty được một công ty nào đó nắm giữ dưới 50% cổ phần. Một công ty có thể là thành viên của nhiều công ty khác. Nhưng chỉ có thể là công ty con của duy nhất một công ty.

Như vậy, một công ty vừa có thể làm công ty con, vừa có thể làm công ty thành viên của một hoặc nhiều công ty khác.

Có thể thành lập công ty con khác ngành nghề công ty mẹ được không?

Thành lập công ty con khác ngành nghề kinh doanh công ty mẹ hoàn toàn được bởi công ty con có tư cách pháp nhân độc lập với công ty mẹ và không hoạt động theo ủy quyền của công ty mẹ (như chi nhánh công ty). Do đó, công ty con có thể đăng ký hoạt động ngành nghề kinh doanh khác với công ty mẹ.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (150 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bình Dương

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bình Dương như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp sau khi có quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đã được thông qua trong nội bộ cần tiến hành thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn tối thiểu 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có thay...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Long An

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Long An như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi