Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Dịch vụ thành lập công ty tại huyện Phú Riềng
  • Thứ hai, 13/11/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 281 Lượt xem

Dịch vụ thành lập công ty tại huyện Phú Riềng

Trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi xin chia sẻ đến Quý vị thủ tục Thành lập công ty tại huyện Phú Riềng

Huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước là một địa phương mới được thành lập từ năm 2015, huyện luôn nỗ lực huy động nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, đô thị. Thành lập công ty tại huyện Phú Riềng như thế nào?

>>>>> Tìm hiểu thêm bài viết: Thành lập công ty tại Bình Phước

Giới thiệu về huyện Phú Riềng

Huyện Phú Riềng có tổng diện tích tự nhiên 67.497 ha, dân số 92.016 người, gồm 10 xã: Phú Riềng, Phú Trung, Long Hà, Long Tân, Long Hưng, Long Bình, Bình Tân, Bù Nho, Phước Tân, Bình Sơn.

Về vị trí địa lý của huyện Phú Riềng, hướng Bắc giáp thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập, hướng Nam giáp huyện Đồng Phú, hướng Tây giáp huyện Hớn Quản và Lộc Ninh, hướng Đông giáp huyện Bù Đăng. Dân cư tập trung từ nhiều vùng miền đến làm ăn, sinh sống tạo nên sự đa dạng về phong tục, văn hóa và phương thức sản xuất kinh doanh.

Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện Phú Riềng thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước của huyện từ năm 2016 đến nay đều vượt kế hoạch của tỉnh đề ra, đặc biệt vào năm 2016 có mức tăng cao nhất là gần 146 tỷ đồng (vượt 150% kế hoạch đề ra). Toàn tỉnh tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5% xuống chỉ còn 1,73%. Về lĩnh vực văn hóa , xã hội ngày một phát triển không ngừng và đạt được nhiều kết quả, áp dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất rất hiệu quả, quốc phòng – an ninh được củng cố và bảo đảm.

Thành lập công ty tại huyện Phú Riềng là gì?

Thành lập công ty tại huyện Phú Riềng là thủ tục đăng ký doanh nghiệp mới tại Phú Riềng, theo đó, cá nhân, tổ chức theo quy định pháp luật nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty tại Phú Riềng. Từ đó, tư cách pháp lý “công ty” hay “doanh nghiệp” được xác lập, công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Hồ sơ thành lập công ty tại huyện Phú Riềng

Pháp luật Việt Nam quy định về 05 loại hình doanh nghiệp, hồ sơ thành lập của 05 loại hình doanh nghiệp cụ thể như sau:

Thứ nhất: Với doanh nghiệp tư nhân

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Thứ hai: Với công ty hợp danh

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ ba: Với công ty TNHH một thành viên

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên.

– Điều lệ công ty.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ tư: Với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thành lập công ty tại huyện Phú Riềng ở đâu?

Hồ sơ thành lập công ty tại huyện Phú Riềng được lập thành 01 bộ và nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước.

Trên đây là một số chia sẻ của luathoangphi.vn về Thành lập công ty tại huyện Phú Riềng trong chuyên mục dịch vụ doanh nghiệp.

Quyền và nghĩa vụ của công ty sau khi thành lập tại huyện Phú Riềng

Như đã chia sẻ trên đây về việc thủ tục thành lập công ty là việc “đăng ký khai sinh” cho công ty, từ đó, công ty có tư cách pháp lý, có các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật. Cụ thể, Điều 7 và Điều 8 Luật Doanh nghiệp quy định về các quyền, nghĩa vụ của công ty nói riêng và doanh nghiệp nói chung, đó là:

Thứ nhất: Các quyền của công ty

1. Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.

2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

4. Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

5. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

7. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

9. Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

10. Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

11. Quyền khác theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Các nghĩa vụ của công ty

1. Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

2. Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.

3. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

4. Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

5. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật; không phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không ngược đãi lao động, cưỡng bức lao động hoặc sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Các loại thuế đối với công ty tại huyện Phú Riềng

Các loại thuế cơ bản công ty phải nộp bao gồm:

– Thuê môn bài theo mức vốn điều lệ đăng ký;

– Thuế giá trị gia tăng theo cân đối đầu ra và đầu vào của công ty;

– Thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên lợi nhuận công ty;

– Thuế xuất khẩu, nhập khẩu nếu có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;

– Thuế tài nguyên nếu có sử dụng tài nguyên;

– Thuế tiêu thụ đặc biệt nếu kinh doanh ngành, nghề có sự hạn chế kinh doanh.

Với công ty mới thành lập:

– Về khai thuế giá trị gia tăng, công ty không phát sinh hóa đơn đầu vào và đầu ra thì đến thời hạn kê khai và nộp thuế công ty vẫn phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

– Về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, công ty cần phải kê khai dù chưa xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

– Về báo cáo tài chính cuối năm, công ty lưu ý phải lập và nộp báo cáo tài chính cuối năm dù không phát sinh hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ thành lập Công ty tại huyện Phú Riềng tại Luật Hoàng Phi

Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội như thế nào? Khi bạn muốn thành lập công ty tại huyện Phú Riềng, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với Luật Hoàng Phi để được các Luật sư của chúng tôi tư vấn và hướng dẫn thủ tục thành lập công ty.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ thành lập công ty, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc như sau:

– Tư vấn mọi vấn đề khách hàng quan tâm trước khi thành lập công ty;

– Tư vấn và phân tích các ưu điểm, nhược điểm của loại hình doanh nghiệp để khách hàng tham khảo và lựa chọn;

– Tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, thông tin, tài liệu cần thiết để thành lập công ty ở Hà Nội;

– Trực tiếp gặp khách hàng tại địa chỉ khách hàng yêu cầu để ký kết hợp đồng, giao hồ sơ, tài liệu cho khách hàng;

– Soạn thảo hồ sơ, chuyển hồ sơ cho khách hàng tham khảo và ký kết;

– Nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ cho đến khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Tiến hành thủ tục khắc dấu, công bố dấu, chữ ký số, hóa đơn điện tử…vv cho khách hàng;

– Trong suốt quá trình thành lập công ty khách hàng không cần phải đến công ty chúng tôi hoặc lên Sở kế hoạch đầu tư

– Luật sư 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Doanh nghiệp tư vấn

– Hỗ trợ các dịch vụ khác với mức giá ưu đãi sau thành lập

Trường hợp có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty, quý khách vui lòng lòng liên hệ hotline: 0981.378.999 để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bình Dương

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bình Dương như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp sau khi có quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đã được thông qua trong nội bộ cần tiến hành thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn tối thiểu 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có thay...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Long An

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Long An như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi