Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thủ tục thành lập công ty tại huyện Lạng Giang thế nào?
  • Thứ ba, 17/10/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 300 Lượt xem

Thủ tục thành lập công ty tại huyện Lạng Giang thế nào?

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

Huyện Lạng Giang đang thực hiện các mục tiêu nhằm xây dựng thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 và đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2030, vì thế đang có rất nhiều chính sách kích cầu, phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Vậy chọn loại hình doanh nghiệp nào khi Thành lập doanh nghiệp tại huyện Lạng Giang?

>>>>> Tham khảo thêm bài viết: Thành lập công ty tại Bắc Giang

Giới thiệu huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Lạng Giang là huyện miền núi phía Đông Bắc của tỉnh Bắc Giang, cách trung tâm thành phố Bắc Giang 10 km. Với vị trí địa lý thuận lợi, hiện nay Lạng Giang là một trong 04 huyện, thành phố của tỉnh được xác định là vùng trọng điểm phát triển kinh tế – xã hội (Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang.

Từ năm 2019, huyện Lạng Giang đã được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới và để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, các cấp, các ngành huyện Lạng Giang đã và đang tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, xác định lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Về tình hình phát triển kinh tế xã hội, tại kỳ họp thứ 4- kỳ họp HĐND huyện Lạng Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đánh giá toàn diện, sâu sắc, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện, nhiều lĩnh vực có bước phát triển. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng 27,3%.

Trong đó: Nông – Lâm nghiệp và Thủy sản tăng 2,35%; Công nghiệp- xây dựng tăng 47,9%; dịch vụ tăng 12,6%. Các nhiệm vụ tạo đột phá của huyện như công tác quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông…

Điểm nổi bật nhất trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện là đã tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất; tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào địa bàn. Quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ phát triển công nghiệp. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có bước phát triển, chính sách an sinh xã hội triển khai và thực hiện có hiệu quả, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Quyền thành lập công ty tại huyện Lạng Giang

Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về các đối tượng có quyền Thành lập doanh nghiệp tại huyện Lạng Giang như sau:

– Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định dưới đây:

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

+ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

+ Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Chi phí thành lập công ty tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Nên thành lập doanh nghiệp gì tại huyện Lạng Giang?

Thành lập doanh nghiệp tại huyện Lạng Giang chọn loại hình doanh nghiệp gì? Pháp luật hiện tại quy định về 5 loại hình doanh nghiệp, đó là: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trên thực tế loại hình doanh nghiệp được nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn thành lập là công ty cổ phần và công ty TNHH, bởi vì những ưu điểm sau:

Ưu điểm công ty cổ phần:

– Các cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về nợ, các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro không cao;

– Khả năng huy động vốn rất cao thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng. Đây là đặc điểm riêng biệt chỉ công ty cổ phần có;

– Công ty không hạn chế số lượng cổ đông và có thể huy động vốn cả trên thế giới. Do vậy, công ty cổ phần có khả năng huy động vốn rộng rãi nhất;

– Cổ đông có thể dễ dàng, tự do chuyển nhượng, mua bán, thừa kế cổ phần thông qua việc bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán;

– Quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực ngành nghề;

– Việc hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao do tính độc lập giữa quản lý và sở hữu;

– Được tính lương thưởng của các cổ đông góp vốn tại các vị trí quản lý vào chi phí hoạt động công ty để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp;

– Mọi quyết định trong việc kinh doanh được thu thập ý kiến của các cổ đông nên rất minh bạch trong quản lý, điều hành.

Ưu điểm công ty TNHH một thành viên:

– Ưu điểm lớn nhất của loại hình này là chủ sở hữu công ty sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

– Một cá nhân cũng có thể thành lập được doanh nghiệp, không nhất thiết phải tìm đối tượng hợp tác để cùng thành lập doanh nghiệp hoặc một số tổ chức có thể tách vốn, đầu tư thêm lĩnh vực khác.

– Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty. ít gây rủi ro cho chủ sở hữu. Đây có thể được xem là ưu điểm vượt trội hơn so với loại hình doanh nghiệp tư nhân.

– Có cơ cấu tổ chức gọn, linh động, thủ tục thành lập đơn giản hơn loại hình công ty TNHH 2 thành viên và công ty cổ phần.

– Quy định về vấn đề chuyển nhượng vốn quy định chặt chẽ, nhà đầu tư dễ kiểm soát.

Ưu điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên:

– Các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty, ít gây rủi ro cho người góp vốn.

– Các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp.

– Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty. Các thành viên muốn chuyển nhượng vốn sẽ phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên còn lại trong công ty trước.

Thủ tục thành lập công ty tại huyện Lạng Giang

Quý vị thực hiện thành lập công ty tại huyện Lạng Giang theo các bước dưới đây:

Thành lập công ty sẽ được thực hiện theo trình tự các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị thành lập công ty

Các yếu tố cần chuẩn bị bao gồm: lựa chọn loại hình công ty, đặt tên công ty, ngành nghề kinh doanh, xác định địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bước 2: Soạn hồ sơ thành lập công ty:

Đối với mỗi loại hình công ty sẽ có yêu cầu khác nhau về hồ sơ, thông thường hồ sơ thành lập công ty gồm:

– Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên, Cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

– Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;

– Đối với tổ chức: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

– Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;

– Những giấy tờ, tài liệu cần thiết khác.

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty được lập thành 01 bộ và nộp đến phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 4: Nhận kết quả

Hồ sơ thành lập công ty hợp lệ sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trường hợp bị từ chối cấp, cơ quan nhà nước sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 5: Khắc con dấu công ty

Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Công ty quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty. Công ty sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Bước 6: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần tiến hành nộp hồ sơ công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

– Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 7: Hoàn thiện các thủ tục sau thành lập công ty

Quý vị thực hiện treo biển hiệu tại địa chỉ trụ sở chính, đăng ký chữ ký số, tài khoản ngân hàng, đăng ký khai thuế qua mạng, nộp tờ khai và lệ phí môn bài, đăng ký phương pháp tính thuế GTGT, đăng và thông báo sử dụng hóa đơn điện tử và hoàn thiện các điều kiện cần đáp ứng với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để đưa công ty vào trạng thái hoạt động.

Dịch vụ thành lập công ty của Luật Hoàng Phi

Luật Hoàng Phi là địa chỉ uy tín hàng đầu về tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp hiện nay bởi:

– Luật Hoàng Phi là Công ty Luật được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật, minh bạch thông tin, tính chịu trách nhiệm rõ ràng.

– Luật Hoàng Phi có đội ngũ thực hiện dịch vụ là các luật sư, chuyên viên được đào tạo bài bản, chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm dày dặn và luôn tận tâm vì lợi ích của khách hàng do đó đảm bảo chất lượng dịch vụ ở mỗi khâu.

– Dịch vụ được thực hiện trọn gói từ trước, trong và sau cả khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Chi phí dịch vụ hợp lý, phù hợp với khối lượng công việc và được các khách hàng đánh giá là cạnh tranh so với các đơn vị cùng cung cấp dịch vụ tương tự trên thị trường hiện nay, cùng với đó là nhiều chương trình hậu mãi.

Để được tư vấn, báo phí thành lập công ty nhanh chóng, chính xác, Quý vị hãy liên hệ ngay tới chúng tôi qua hotline 0981.378.999. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ!

Trên đây là nội dung bài viết thành lập công ty tại huyện Lạng Giang, Quý khách hàng cần liên hệ dịch vụ thành lập công ty vui lòng liên hệ Hotline: 0981.378.999 hoặc 0981.393.868

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bình Dương

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bình Dương như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp sau khi có quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đã được thông qua trong nội bộ cần tiến hành thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn tối thiểu 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có thay...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Long An

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Long An như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi