Luật Hoàng Phi Dịch vụ công ty Dịch vụ Doanh nghiệp Thành lập công ty tại huyện Lạng Giang

Thành lập công ty tại huyện Lạng Giang

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

Huyện Lạng Giang đang thực hiện các mục tiêu nhằm xây dựng thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 và đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2030, vì thế đang có rất nhiều chính sách kích cầu, phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Vậy chọn loại hình doanh nghiệp nào khi Thành lập doanh nghiệp tại huyện Lạng Giang?

>>>>> Tham khảo thêm bài viết: Thành lập công ty tại Bắc Giang

Giới thiệu huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Lạng Giang là huyện miền núi phía Đông Bắc của tỉnh Bắc Giang, cách trung tâm thành phố Bắc Giang 10 km. Với vị trí địa lý thuận lợi, hiện nay Lạng Giang là một trong 04 huyện, thành phố của tỉnh được xác định là vùng trọng điểm phát triển kinh tế – xã hội (Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang.

Từ năm 2019, huyện Lạng Giang đã được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới và để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, các cấp, các ngành huyện Lạng Giang đã và đang tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, xác định lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Về tình hình phát triển kinh tế xã hội, tại kỳ họp thứ 4- kỳ họp HĐND huyện Lạng Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đánh giá toàn diện, sâu sắc, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện, nhiều lĩnh vực có bước phát triển. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng 27,3%.

Trong đó: Nông – Lâm nghiệp và Thủy sản tăng 2,35%; Công nghiệp- xây dựng tăng 47,9%; dịch vụ tăng 12,6%. Các nhiệm vụ tạo đột phá của huyện như công tác quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông…

Điểm nổi bật nhất trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện là đã tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất; tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào địa bàn. Quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ phát triển công nghiệp. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có bước phát triển, chính sách an sinh xã hội triển khai và thực hiện có hiệu quả, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Quyền thành lập công ty tại huyện Lạng Giang

Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về các đối tượng có quyền Thành lập doanh nghiệp tại huyện Lạng Giang như sau:

– Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định dưới đây:

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

+ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

+ Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Chi phí thành lập công ty tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Nên thành lập doanh nghiệp gì tại huyện Lạng Giang?

Thành lập doanh nghiệp tại huyện Lạng Giang chọn loại hình doanh nghiệp gì? Pháp luật hiện tại quy định về 5 loại hình doanh nghiệp, đó là: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trên thực tế loại hình doanh nghiệp được nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn thành lập là công ty cổ phần và công ty TNHH, bởi vì những ưu điểm sau:

Ưu điểm công ty cổ phần:

– Các cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về nợ, các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro không cao;

– Khả năng huy động vốn rất cao thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng. Đây là đặc điểm riêng biệt chỉ công ty cổ phần có;

– Công ty không hạn chế số lượng cổ đông và có thể huy động vốn cả trên thế giới. Do vậy, công ty cổ phần có khả năng huy động vốn rộng rãi nhất;

– Cổ đông có thể dễ dàng, tự do chuyển nhượng, mua bán, thừa kế cổ phần thông qua việc bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán;

– Quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực ngành nghề;

– Việc hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao do tính độc lập giữa quản lý và sở hữu;

– Được tính lương thưởng của các cổ đông góp vốn tại các vị trí quản lý vào chi phí hoạt động công ty để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp;

– Mọi quyết định trong việc kinh doanh được thu thập ý kiến của các cổ đông nên rất minh bạch trong quản lý, điều hành.

Ưu điểm công ty TNHH một thành viên:

– Ưu điểm lớn nhất của loại hình này là chủ sở hữu công ty sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

– Một cá nhân cũng có thể thành lập được doanh nghiệp, không nhất thiết phải tìm đối tượng hợp tác để cùng thành lập doanh nghiệp hoặc một số tổ chức có thể tách vốn, đầu tư thêm lĩnh vực khác.

– Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty. ít gây rủi ro cho chủ sở hữu. Đây có thể được xem là ưu điểm vượt trội hơn so với loại hình doanh nghiệp tư nhân.

– Có cơ cấu tổ chức gọn, linh động, thủ tục thành lập đơn giản hơn loại hình công ty TNHH 2 thành viên và công ty cổ phần.

– Quy định về vấn đề chuyển nhượng vốn quy định chặt chẽ, nhà đầu tư dễ kiểm soát.

Ưu điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên:

– Các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty, ít gây rủi ro cho người góp vốn.

– Các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp.

– Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty. Các thành viên muốn chuyển nhượng vốn sẽ phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên còn lại trong công ty trước.

Trên đây là nội dung bài viết thành lập công ty tại huyện Lạng Giang, Quý khách hàng cần liên hệ dịch vụ thành lập công ty vui lòng liên hệ Hotline: 0981.378.999 hoặc 0981.393.868

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu cho dịch vụ tư vấn du học

Cục sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký. Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã đăng...

Quy trình Thành lập công ty tại huyện Hớn Quản năm 2023

Quý khách hàng chỉ cần ký hồ sơ một lần, tất cả những việc còn lại chúng tôi sẽ giải quyết thay bạn, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ tốt nhất với bảng giá ưu...

Dịch vụ Thành lập công ty tại Thị xã Phước Long

Thành lập công ty tại Thị xã Phước Long như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin qua bài viết này...

Dịch vụ Thành lập công ty tại huyện Tuy Phong

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Dịch vụ Thành lập công ty tại thị xã Bình Long

Để giúp Quý độc giả có những thông tin hữu ích khi thực hiện Thành lập công ty tại thị xã Bình Long, chúng tôi thực hiện bài viết chia sẻ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi