Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Quy trình thành lập công ty tại huyện Hải Hà
  • Thứ sáu, 19/04/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 402 Lượt xem

Quy trình thành lập công ty tại huyện Hải Hà

Có 5 loại hình doanh nghiệp để lựa chọn bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Là một huyện có đường biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc và có biển, huyện Hải Hà có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Trong nội dung bài viết sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến Quý vị độc giả nội dung về thủ tục Thành lập công ty tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh.

>>>>>> Tham khảo bài viết: Dịch vụ Thành lập công ty tại Quảng Ninh

Giới thiệu đôi nét về huyện Hải Hà

Huyện Hải Hà nằm ở phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh, có vị trí địa lý: Phía đông giáp thành phố Móng Cái. Phía tây giáp huyện Đầm Hà và huyện Bình Liêu. Phía nam giáp vùng biển thuộc hai huyện đảo Cô Tô và Vân Đồn. Phía bắc giáp địa cấp thị Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc.

Huyện Hải Hà có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Quảng Hà (huyện lỵ) và 10 xã: Cái Chiên, Đường Hoa, Quảng Minh, Quảng Thành, Quảng Chính, Quảng Phong, Quảng Long, Quảng Sơn, Quảng Đức, Quảng Thịnh. Huyện Hải Hà có tổng diện tích tự nhiên 69.013 ha.

Dân cư sống chủ yếu là Nông, Lâm, ngư nghiệp. Gần đây chuyển dần sang tham gia lao động Khu công nghiệp, trở thành công nhân và làm dịch vụ, du lịch.

Huyện có Khu kinh tế cảng biển lớn nhất miền bắc do 7 tập đoàn và các tổng công ty lớn nhất Việt Nam tập trung đầu tư, tập trung chủ yếu tại thị trấn Quảng Hà và xã Quảng Phong. Huyện có cửa khẩu Bắc Phong Sinh (trên địa bàn xã Quảng Đức) đây là nơi giao lưu hàng hoá giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Huyện có khu du lịch Cái Chiên nổi tiếng. Ngoài ra còn có các tuyến du lịch xã Quảng Thành, Quảng Minh, đồi chè xã Quảng Long; phố đi bộ thị trấn Quảng Hà; du lịch văn hóa cộng đồng ở bản Lý Quáng, xã Quảng Sơn…

Thành lập công ty tại huyện Hải Hà là gì?

Thành lập công ty tại huyện Hải Hà dưới góc độ pháp lý là thủ tục cá nhân, tổ chức đăng ký doanh nghiệp mới đặt trụ sở tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh, theo đó, cá nhân, tổ chức chuẩn bị, nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành lập công ty tại huyện Hải Hà là cơ sở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của công ty sau này bởi chỉ khi tiến hành thủ tục thành lập công ty và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty mới có tư cách pháp lý và được thực hiện các quyền như tự do kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm theo khoản 1 Điều 7 Luật Doanh nghiệp hiện hành. Trường hợp công ty không đăng ký kinh doanh nhưng vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ về việc bị xử phạt, không được bảo vệ trước pháp luật.

Các loại hình doanh nghiệp được thành lập tại huyện Hải Hà

Luật Doanh nghiệp quy định về các loại hình doanh nghiệp như sau:

Công ty cổ phần

Đặc điểm của công ty cổ phần:

– Có tư cách pháp nhân;

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông tham gia góp vốn có thể là cá nhân, tổ chức; số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không giới hạn số lượng;

– Các cổ đông góp vốn thành lập công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn được chia thành công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên, có đặc điểm:

– Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Chủ thể thành lập doanh nghiệp có thể là cá nhân hoặc tổ chức;

– Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.

Công ty hợp danh

Đặc điểm của công ty hợp danh:

– Có tư cách pháp nhân; có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh). Ngoài thành viên hợp danh, công ty hợp danh còn có thành viên góp vốn;

– Thành viên hợp danh: là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

– Thành viên góp vốn: là tổ chức hoặc cá nhân, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Doanh nghiệp tư nhân

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân:

– Không có tư cách pháp nhân;

– Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty tại huyện Hải Hà

Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp mà  hồ sơ thành lập sẽ khác nhau:

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

+ Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên;

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quy trình thành lập công ty tại huyện Hải Hà

Thành lập công ty tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh được thực hiện như sau:

Bước 1: Lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Có 5 loại hình doanh nghiệp để lựa chọn bao gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên. Để được tư vấn loại hình doanh nghiệp phù hợp, Quý vị có thể liên hệ chúng tôi theo hotline 0981.378.999 (Mr. Nam).

Bước 2: Chuẩn bị các điều kiện thành lập

– Tên công ty

– Địa chỉ trụ sở chính

– Ngành nghề kinh doanh

– Vốn điều lệ

– Người đại diện theo pháp luật

Những nội dung kể trên khi xác định lựa chọn phải phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp và các luật có liên quan khác. Ví dụ: tên công ty không được trùng hay gây nhầm lẫn với những công ty khác đã được đăng ký.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Quý vị theo hướng dẫn trên đây của chúng tôi chuẩn bị đủ thành phần hồ sơ. Trường hợp ủy quyền thành lập công ty, Quý vị lưu ý các tài liệu chứng minh nội dung ủy quyền theo Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp:

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

1. Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

2. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

3. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

4. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Bước 4: Nộp hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ Thành lập công ty tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh được nộp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Nếu đáp ứng được các quy định của pháp luật, trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Chi phí thành lập công ty tại huyện Hải Hà

Những khó khăn khi thành lập công ty tại huyện Hải Hà

Việc thành lập công ty chưa bao giờ là dễ dàng. Dù là thành lập công ty tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh hay bất kỳ địa phương nào trên cả nước cũng sẽ gặp một số khó khăn phổ biến như:

Thứ nhất: Khó khăn trong việc tìm hiểu pháp luật doanh nghiệp:

Lần đầu tiên khi thành lập công ty, chắc hẳn bạn sẽ gặp phải không ít những khó khăn khi tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc đăng ký kinh doanh thành lập công ty như: các loại hình doanh nghiệp, đặt tên cho công ty, hồ sơ thành lập công ty…

Việc có quá nhiều văn bản Luật, Nghị định, Thông tư điều chỉnh về việc thành lập công ty khiến cho các nhà đầu tư gặp phải rất nhiều khó khăn. Một số nhà đầu tư chọn cách tự tìm hiểu các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cách này rất lâu và không hiệu quả, việc phải thực hiện những thủ tục pháp lý phức tạp đôi khi sẽ khiến cho nhà đầu tư cảm thấy chán nản.

Thứ hai: Khó khăn khi đặt trụ sở chính công ty

Theo quy định của luật doanh nghiệp thì trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Theo quy định của Luật nhà ở thì chung cư hay tập thể chỉ có chức năng để ở, vì thế không thể đặt trụ sở chính tại chung cư hay nhà tập thể.

Thứ ba: Khó khăn khi huy động vốn

Các doanh nghiệp mới rất khó để kêu gọi đầu tư từ bên ngoài mà hầu như chỉ có nguồn vốn của một người hay một số người chung vốn thành lập hoặc vay vốn từ ngân hàng.

Thứ tư: Khó khăn trong quản lý, điều hành công ty

Việc quản lý, điều hành công ty cần phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý tốt. Vì thế, việc học thêm các khóa đào tạo kỹ năng quản lý là rất cần thiết.

Dịch vụ thành lập công ty tại Luật Hoàng Phi

Thành lập công ty có rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc tìm hiểu các quy định của pháp luật. Vì thế, lựa chọn một đơn vị tư vấn pháp luật là cách nhanh chóng, hiệu quả giải quyết khó khăn này. Khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi sẽ được:

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp mới nhất;

– Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ thành lập công ty đến cơ quan nhà nước;

– Nhận kết quả và giao lại khách hàng;

– Hỗ trợ các thủ tục sau thành lập công ty, tư vấn pháp luật trong quá trình hoạt động theo yêu cầu của khách hàng.

Trên đây là nội dung bài viết Thành lập công ty tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh Quý khách hàng cần liên hệ dịch vụ vui lòng liên hệ: 0981.378.999

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa, chúng tôi thự chiện bài viết với những chia sẻ này. Do đó, Quý vị đừng bỏ qua...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư để ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Hà Nam

Thay đổi địa chỉ công ty nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế là trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ khỏi nơi đã đăng ký tới một địa chỉ mới trong cùng quận/huyện/thành phố trực thuộc...

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi