Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thủ tục Thành lập công ty kinh doanh thực phẩm chức năng
  • Thứ sáu, 19/04/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 1461 Lượt xem

Thủ tục Thành lập công ty kinh doanh thực phẩm chức năng

Thành lập công ty kinh doanh thực phẩm chức năng, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký có thẩm quyền. Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Ngày nay, xu hướng sử dụng các thực phẩm chức năng trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đang ngày càng được nhiều người tin dùng. Do đó, thị trường thực phẩm chức năng cũng được phát triển mạnh mẽ với hàng loạt các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chức năng khác nhau.

Trong phạm vi bài viết này, cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết Thành lập công ty kinh doanh thực phẩm chức năng để nắm rõ hơn.

Thực phẩm chức năng là gì?

Thực phẩm chức năng bao gồm các thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm dinh dưỡng y học, kể cả thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

Hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng chính là các công ty phân phối các thực phẩm chức năng đến với người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng có cơ hội được biết, được tìm hiểu và sử dụng các thực phẩm chức năng.

Thực phẩm chức năng là thực phẩm do Bộ Y tế quản lý nên các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng cần phải đảm bảo các sản phẩm công ty mình đang kinh doanh phải đảm bảo được các quy định về an toàn thực phẩm, quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố, đăng ký với Bộ Y tế; các sản phẩm thực phẩm chức năng phải được lập báo cáo thử nghiệm kết quả; kiểm nghiệm sản phẩm và đặc biệt là nhãn hàng hóa, nguồn gốc, công dụng, thành phần.

Đối với các công ty kinh doanh thực phẩm chức năng nhập khẩu cũng phải đảm bảo chất lượng sản phẩm, sản phẩm nhập khẩu phải được phép kinh doanh ở Việt Nam, đáp ứng đủ các điều kiện để được lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Kinh doanh thực phẩm chức năng mã ngành nghề nào?

Quý vị có thể tham khảo ngay danh mục ngành nghề kinh doanh dưới đây để lựa chọn mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng phù hợp:

STTTên ngànhMã ngành
1.Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng
1079
2.Bán buôn thực phẩm.

Chi tiết:

– Bán buôn thực phẩm

– Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

Loại hình doanh nghiệp thành lập công ty kinh doanh thực phẩm chức năng

Năm loại hình doanh nghiệp có thể thành lập công ty nói chung bao gồm:

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó

+ Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

+ Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

+ Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật doanh nghiệp.

Công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật doanh nghiệp. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh thực phẩm chức năng

Nhà đầu tư cần có sự lựa chọn loại hình doanh nghiệp mà mình muốn thành lập tùy thuộc vào định hướng phát triển. Sau đó, chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ theo quy định để nộp tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, thành phần hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

+ 01 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại phụ lục của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

+ Điều lệ công ty (Đối với trường hợp thành lập công ty TNHH một thành viên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh);

+ Bản danh sách thành viên công ty (Đối với công ty hợp danh, Công ty TNHH 02 thành viên trở lên);

+ Danh sách cổ đông sáng và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ( đối với loại hình công ty cổ phần);

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác thay doanh nghiệp thực hiện thủ tục thành lập;

+ Bản sao các Giấy tờ hợp lệ khác theo quy định pháp luật.

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc và thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Trường hợp cần yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

Ngoài ra, sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện thêm một số thủ tục để có thể thực hiện hoạt động kinh doanh trên thị trường như: Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đạt các yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe,…

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh thực phẩm chức năng

Thành lập công ty kinh doanh thực phẩm chức năng, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký có thẩm quyền. Luật Hoàng Phi xin hướng dẫn quy trình thủ tục đăng ký như sau:

Bước 01. Doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định

Doanh nghiệp tham khảo phần hồ sơ ở trên mà chúng tôi đã cung cấp để chuẩn bị đầy đủ theo quy định hoặc nếu lựa chọn sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi, Quý khách hàng chỉ cần cung cấp các tài liệu, giấy tờ chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ.

Bước 02. Nộp hồ sơ thành lập công ty tới phòng đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ thành lập doanh nghiệp như Luật Hoàng Phi để giúp khách hàng thực hiện thủ tục này.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra nếu xét thấy đủ các điều kiện sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 03. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và Thực hiện khắc dấu, công bố mẫu dấu

Sau khi doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cần thực hiện thủ tục Công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo các trình tự, thủ tục quy định và phải đóng phí. Nội dung công bố Quý khách hàng có thể tham khảo tại Điều 33 Luật doanh nghiệp năm 2020.

Thời hạn công báo công khai các thông tin về doanh nghiệp theo quy định là trong vòng 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ thực hiện công việc khắc dấu và công bố mẫu dấu trên cổng thông tin.

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty thực phẩm chức năng

Công ty Luật Hoàng Phi là một công ty tư vấn và hỗ trợ cung cấp các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp, trong đó có thủ tục thành lập công ty thực phẩm chức năng. Chúng tôi với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, luôn tận tình, trách nhiệm trong công việc.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng thực hiện tất các thủ tục hồ sơ, sẽ giúp tiết kiệm công sức và thời gian cho doanh nghiệp. Do vậy, Quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Các công việc Quý khách hàng sẽ được hỗ trợ:

+ Tư vấn miễn phí các quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp;

+ Hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu, soạn thảo hồ sơ;

+ Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở kế hoạch và Đầu tư, theo dõi, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý hồ sơ;

+ Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và trao đến tận tay khách hàng;

+ Hỗ trợ các thủ tục sau đăng ký doanh nghiệp như: Làm con dấu và công bố mẫu dấu; Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Phát hành, đặt in hóa đơn lần đầu; Đăng ký kê khai thuế ban đầu, nộp thuế môn bài;…

Vì vậy, nếu doanh nghiệp muốn được hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thủ tục Thành lập công ty kinh doanh thực phẩm chức năng vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline 0981.378.999 hoặc gửi Email về địa chỉ lienhe@luathoangphi.vn để được tư vấn và hỗ trợ pháp lý tốt nhất.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa, chúng tôi thự chiện bài viết với những chia sẻ này. Do đó, Quý vị đừng bỏ qua...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư để ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Hà Nam

Thay đổi địa chỉ công ty nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế là trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ khỏi nơi đã đăng ký tới một địa chỉ mới trong cùng quận/huyện/thành phố trực thuộc...

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi