Trang chủ Kiến thức pháp luật Doanh nghiệp Thành lập công ty/doanh nghiệp Thủ tục thành lập Công ty bán hàng đa cấp thế nào?
  • Thứ ba, 02/07/2024 |
  • Kiến thức pháp luật Doanh nghiệp |
  • 2645 Lượt xem

Thủ tục thành lập Công ty bán hàng đa cấp thế nào?

Bán hàng đa cấp là phương thức kinh doanh của doanh nghiệp thông qua nhiều cấp khác nhau, trong đó người tham gia sẽ được hưởng tiền hoa hồng/tiền thưởng/lợi ích kinh tế khác từ kết quả bán hàng của mình và của người khác trong mạng lưới do người đó tổ chức ra, được doanh nghiệp chấp thuận.

Ngày nay, nhu cầu kinh doanh đa cấp của các doanh nghiệp ngày càng tăng. Tuy nhiên, do chưa nắm vững các thủ tục pháp lý, nên trong quá trình đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc, dẫn đến bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh.

Trong bài viết này, Luật Hoàng Phi tư vấn thủ tục thành lập công ty bán hàng đa cấp, giảm tải những khó khăn cho doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực này. 

Văn bản pháp luật liên quan

– Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP  ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

– Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 18/2023/NĐ-CP;

– Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Kinh doanh đa cấp là gì? Công ty bán hàng đa cấp là gì?

Kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của những người khác trong mạng lưới theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp là doanh nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của Nghị định này theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 18/2023/NĐ-CP.

Công ty một trong những hình thức doanh nghiệp theo quy định pháp luật doanh nghiệp, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

Như vậy, công ty bán hàng đa cấp là một trong những hình thức của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, được thành lập theo quy định pháp luật doanh nghiệp và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định.

Điều kiện thành lập công ty bán hàng đa cấp

Ngoài những điều kiện chung khi thành lập công ty, để thành lập và hoạt động công ty bán hàng đa cấp, Quý vị phải đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, đáp ứng các điều kiện như sau:

– Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

– Có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;

– Thành viên đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Nghị định 40/2018/NĐ-CP trong thời gian doanh nghiệp đó đang hoạt động bán hàng đa cấp;

– Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định 40/2018/NĐ-CP;

– Có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP;

– Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp;

– Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

– Trong trường hợp tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông, tất cả các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đó phải có thời gian hoạt động bán hàng đa cấp trong thực tế tối thiểu là 03 năm liên tục ở một nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thành lập Công ty bán hàng Đa cấp
Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty bán hàng đa cấp vui lòng gọi 0981.393.686 – 0981.393.868

Thủ tục thành lập công ty bán hàng đa cấp

Để tìm hiểu thủ tục thành lập công ty bán hàng đa cấp, Quý vị thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Để thành lập công ty kinh doanh đa cấp, khách hàng cần soạn hồ sơ và nộp hồ sơ tới Sở kế hoạch đầu tư để tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:

– Giấy đề nghị xin cấp giấy chứng nhận thành lập công ty TNHH;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên góp vốn kinh doanh;

– Bản sao chứng minh thông tin nhân thân của thành viên góp vốn;

– Hợp đồng ủy quyền cho tổ chức đại diện nộp hồ sơ thành lập công ty;

– Các giấy tờ, tài liệu khác trong trường hợp cụ thể.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, doanh nghiệp hoặc người được doanh nghiệp ủy quyền sẽ tiến hành thủ tục nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Quý vị được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quý vị cần làm thủ tục để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể làm gộp với đề nghị thành lập công ty.

Bước 5: Hoàn thiện các thủ tục có liên quan để đưa doanh nghiệp vào trạng thái hoạt động

– Làm dấu doanh nghiệp;

– Treo biển hiệu, bảng hiệu tại địa chỉ trụ sở công ty

– Đăng ký chữ ký điện tử

– Mở tài khoản ngân hàng

– Khai thuế ban đầu

– Kê khai và nộp lệ phí môn bài

– Đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

– Đăng ký và thông báo sử dụng hóa đơn điện tử

– Hoàn thiện góp vốn trong trường hợp chưa góp đủ số vốn đã cam kết hoặc điều chỉnh mức vốn cho phù hợp nếu không góp đủ trong thời hạn luật định

– Xin Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;…

Thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thứ nhất: Về hồ sơ

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP

– 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

– 01 bản danh sách kèm theo bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ (chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; hộ chiếu và giấy tờ cư trú hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; hộ chiếu đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam) của những người nêu tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

– 01 bản sao giấy tờ pháp lý về việc thành lập tổ chức trong trường hợp là tổ chức.

– 02 bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:

+ Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

+ Kế hoạch trả thưởng;

+ Chương trình đào tạo cơ bản;

+ Quy tắc hoạt động.

– 01 bản danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm các thông tin: Tên, chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, chế độ bảo hành (nếu có), giá bán và số điểm thưởng quy đổi tương ứng với giá bán, thời điểm áp dụng.

– 01 bản chính văn bản xác nhận ký quỹ.

– Tài liệu giải trình kỹ thuật về hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp đáp ứng quy định tại Điều 44 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, trong đó phải bao gồm các thông tin cơ bản sau:

+ Địa chỉ IP máy chủ và địa điểm đặt máy chủ vật lý;

+ Cơ chế vận hành của hệ thống, bao gồm thông tin mô tả hệ thống, cách thức nhập và lưu trữ dữ liệu, cách thức quản trị dữ liệu;

+ Các thông tin tại Điều 44 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

– Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có trang thông tin điện tử đáp ứng quy định tại Điều 45 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

– Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

– Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong ba năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận, chứng minh việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm h khoản 1 Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, trong trường hợp doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông.
– Giấy phép kinh doanh có nội dung cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ, bao gồm hoạt động bán lẻ theo phương thức đa cấp, trong trường hợp doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông.

Thứ hai: Về cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Thứ ba: Về trình tự, cách thức tiến hành

Doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nộp 01 bộ hồ sơ (kèm theo bản điện tử định dạng “.doc” hoặc “.docx” đối với 02 bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và định dạng “.xls” hoặc “.xlsx” đối với 01 bản danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp) tới Bộ Công Thương (nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Bộ Công Thương trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp.

Luật Hoàng Phi hỗ trợ gì về thành lập công ty bán hàng đa cấp?

Khi Quý vị liên hệ với Luật Hoàng Phi sẽ được:

– Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến hình thức bán hàng đa cấp.

– Tư vấn lập hồ sơ hoàn chỉnh để thành lập doanh nghiệp và xin giấy phép bán hàng đa cấp.

– Đại diện thực hiện thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả về việc thành lập công ty bán hàng đa cấp và xin giấy phép tổ chức bán hàng đa cấp.

– Đại diện pháp lý cho khách hàng giai đoạn hoạt động sau này.

Công ty Luật Hoàng Phi tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký thành lập Công ty, trong trường hợp có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty bán hàng đa cấp, khách hàng có thể liên hệ với Công ty Luật Hoàng Phi để tư vấn và yêu cầu dịch vụ:

– Hotline hỗ trợ dịch vụ: 0981.393.686 – 0981.393.868

– Điện thoại: 024.628.528.39 (HN) – 028.73.090.686 (HCM)

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Tham khảo thêm:

Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp Tại Bắc Giang Năm 2024

Bạn muốn thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào? Hãy liên hệ ngay với Luật Hoàng Phi để được tư...

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại huyện Tam Dương

Thành lập Doanh nghiệp tại huyện Tam Dương như thế nào? Điều kiện thành lập doanh nghiệp sẽ được Luật Hoàng Phi đề cập trong bài viết...

Thành lập công ty tại Trà Vinh

Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP doanh nghiệp phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ thành lập công...

Thủ tục thành lập công ty tại Điện Biên

Thành lập công ty là thủ tục pháp lý được chủ doanh nghiệp tiến hành tại những cơ quan quản lý, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, những hồ sơ, thủ tục này sẽ đơn giản hoặc phức tạp tùy thuộc vào từng loại hình công...

Quy trình thành lập công ty quản lý quỹ thế nào?

Trong quá trình phát triển hiện nay, có rất nhiều mô hình doanh nghiệp được phát triển theo nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Khi nhắc tới công ty quản lý quỹ thì đây là một khái niệm khá mới mẻ trong đời sống, tuy nhiên trong hoạt động kinh doanh các nhà đầu tư đã thực hiện thành lập loại hình công ty này từ rất lâu....

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi