Luật Hoàng Phi Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thành lập Doanh nghiệp tại Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Thứ sáu, 25/11/2022

Thành lập Doanh nghiệp tại Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An như thế nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tím hiểu thông qua bài viết...

Thành lập Doanh nghiệp tại Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thứ sáu, 25/11/2022

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung...

Những lưu ý khi thành lập doanh nghiệp

Thứ tư, 25/05/2022

Đăng ký thành lập doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin thành lập. Những lưu ý khi thành lập doanh...

Những quy định về thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

Thứ tư, 25/05/2022

Những quy định về thuế đối với doanh nghiệp mới thành...

Điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp

Thứ tư, 25/05/2022

Để hiểu rõ hơn về Điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp, chúng tôi xin cung cấp đến Quý bạn đọc bài viết dưới...

Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp mới nhất năm 2023

Thứ sáu, 12/05/2023

Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp là một trong những tài liệu bắt buộc phải có khi các tổ chức, doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục thành lập công...

Thành Lập Doanh Nghiệp Hàn Quốc Tại Việt Nam Có Quy Trình Thế Nào?

Thứ tư, 25/05/2022

Thành lập doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là quá trình sơ khai để cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này không hề đơn giản bởi pháp luật hiện hành có những yêu cầu nhất...

Các thủ tục cần thực hiện sau khi thành lập doanh nghiệp

Thứ tư, 25/05/2022

Thủ tục thành lập doanh nghiệp là thủ tục hành chính nhà nước, chủ thể có yêu cầu thực hiện các trình thực như cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định nhằm mục đích thành lập doanh nghiệp hợp pháp theo quy định của pháp...

Thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

Thứ tư, 25/05/2022

Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, trước tiên, là quyền của người lao động. Khi tham gia quan hệ lao động, người lao động, không phân biệt bởi bất kỳ tiêu chí...

Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh năm 2023?

Thứ bảy, 08/04/2023

Căn cứ theo quy định hiện hành, cụ thể tại Điều 14, Luật điện ảnh năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2009, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh điện ảnh, cần đáp ứng các điều kiện nhất...

Thủ tục thành lập doanh nghiệp công nghệ năm 2023

Thứ tư, 04/01/2023

Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 123/2019/NĐ-CP được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công...

Hướng Dẫn Thành Lập Doanh Nghiệp Qua Mạng

Thứ tư, 25/05/2022

Thành lập doanh nghiệp qua mạng tương đối khó khăn đối với các cá nhân, tổ chức chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm liên quan. Do đó, Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn và cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết cho quý khách hàng trong bài viết...

Tại Sao Cần Phải Thành Lập Doanh Nghiệp Nhà Nước

Thứ tư, 25/05/2022

Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý. Nhà nước sẽ nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tồn tại dưới một hình thức duy nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước (với tư cách là tổ chức) làm chủ...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi