Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh năm 2024?
  • Thứ năm, 04/01/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 1267 Lượt xem

Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh năm 2024?

Căn cứ theo quy định hiện hành, cụ thể tại Điều 14, Luật điện ảnh năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2009, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh điện ảnh, cần đáp ứng các điều kiện nhất định.

Để được phép kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh, các doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và có ngành nghề kinh doanh điện ảnh. Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định để có hoạt động trong lĩnh vực này.

Trong phạm vi bài viết này, cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh để nắm rõ hơn.

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp điện ảnh?

Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành hiện hành.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất phim, ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện thành lập của Luật doanh nghiệp còn phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp phép.

Căn cứ theo quy định hiện hành, cụ thể tại Điều 14, Luật điện ảnh năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2009, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh điện ảnh, cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều kiện thứ nhất: Có vốn pháp định là 1.000.000.000 đồng (01 tỷ đồng), được xác định bằng một trong các văn bản sau:

+ Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, của công ty TNHH nhà nước 01 thành viên hoặc 02 thành viên mà chủ sở hữu là tổ chức;

+ Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty TNHH 02 thành viên trở lên;

+ Bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH mà chủ sở hữu là cá nhân).

Đối với số vốn được góp vào doanh nghiệp bằng tiền phải có xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;

Đối với số vốn được góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền;

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh sản xuất phải có văn bản xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập về số vốn hiện có của doanh nghiệp được đưa vào góp vốn thể hiện trên bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất và bảo đảm lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định.

Điều kiện thứ hai: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 15 Luật điện ảnh năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2009.

Ngoài những điều kiện trên, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh cần đáp ứng các điều kiện cơ bản khác sau đây:

– Hình thức doanh nghiệp:

Công ty điện ảnh có thể được thành lập dưới dạng công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc doanh nghiệp tư nhân. Tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh và nguồn vốn đầu tư của bạn, bạn có thể chọn hình thức phù hợp.

– Đăng ký kinh doanh:

Bạn cần đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương, cung cấp thông tin về tên công ty, trụ sở chính, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, thông tin người đại diện pháp luật và các thông tin khác theo quy định.

– Đăng ký ngành nghề kinh doanh:

Công ty điện ảnh cần đăng ký ngành nghề kinh doanh liên quan đến sản xuất và phát hành phim, chẳng hạn như sản xuất phim, phát hành phim, thu âm và phát hành âm nhạc, quảng cáo và các ngành nghề liên quan khác.

Giấy phép hoạt động:

Bạn cần xin giấy phép hoạt động từ cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch (hoặc cơ quan tương đương) tại địa phương. Giấy phép này xác nhận công ty của bạn có đủ điều kiện về nhân lực, vật lực và quy trình sản xuất, phát hành phim để hoạt động trong ngành điện ảnh.

– Nhân lực chuyên ngành:

Công ty điện ảnh cần có đội ngũ nhân lực chuyên ngành, bao gồm đạo diễn, biên kịch, diễn viên, nhà sản xuất, kỹ xảo viên, nhà quay phim, nhà thiết kế áo quần và các chuyên gia liên quan khác.

– Đảm bảo luật pháp và bản quyền:

Công ty điện ảnh cần đảm bảo tuân thủ các quy định về luật pháp và bản quyền liên quan đến việc sản xuất, phát hành phim và các hoạt động liên quan.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh điện ảnh

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, điều 14 Luật điện ảnh năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2009, thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh điện ảnh bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu quy định);

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

+ Bản sao các giấy tờ chứng nhận thường trú tại Việt Nam của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp sản xuất điện ảnh. Cụ thể là bản lý lịch có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Hồ sơ sẽ được nộp tại Bộ Văn hóa – Thông tin và sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh điện ảnh cho chủ thể nộp hồ sơ. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối cấp.

Chi phí thành lập Doanh nghiệp điện ảnh

Mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần áp dụng đối với:

– Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, khi đăng ký doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức sẽ nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp với mức thu là 50.000 đồng/lần, trường hợp đăng ký online Doanh nghiệp được miễn phí,

– Lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đ 

– Chi phí khắc dấu tròn, dấu chức danh doanh nghiệp: 300.000 đ – 450.000 đ

– Chi phí thiết kế đặt in bảng hiệu doanh nghiệp Mica: 200.000 đ – 300.000 đ

– Chi phí mua chữ ký số:  1.000.000 đ – 3.000.000 đ

– Chi phí mở tài khoản ngân hàng: Miễn phí và Ký quỹ tài khoản: 1.000.000 đ

– Chi phí mua hóa đơn điện tử và phát hành hóa đơn: 1.000.000 đ – 2.000.000 đ

– Lệ phí môn bài cần đóng của doanh nghiệp hàng năm: 2.000.000 đ hoặc 3.000.000 đ phụ thuộc vào mức vốn điều lệ công ty 

Các vấn đề cần lưu ý sau khi thành lập doanh nghiệp điện Ảnh?

Sau khi thành lập công ty hoạt động điện Ảnh, doanh nghiệp cần lưu ý:

– Đăng ký thuế: Sau khi hoàn thành đăng ký kinh doanh, bạn cần đăng ký mã số thuế và tài khoản ngân hàng cho công ty của mình.

– Đăng ký con dấu: Công ty cần có con dấu để thực hiện các giao dịch chính thức. Bạn cần đăng ký mẫu dấu và làm dấu tại các đơn vị có thẩm quyền.

– Hoàn thiện hồ sơ pháp lý: Chuẩn bị và lưu trữ các hồ sơ pháp lý liên quan đến công ty, bao gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động, hợp đồng lao động, điều lệ công ty và các hồ sơ khác theo quy định.

– Thiết lập hệ thống quản lý và điều hành: Bạn cần xây dựng hệ thống quản lý và điều hành hiệu quả, bao gồm tổ chức lại bộ máy quản lý, tuyển dụng nhân viên, thiết lập quy trình sản xuất và phát hành phim, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

– Tìm kiếm và hợp tác với các đối tác: Để mở rộng quy mô hoạt động, bạn có thể tìm kiếm và hợp tác với các đối tác trong ngành điện ảnh, như đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, nhà phân phối, đài truyền hình và các đối tác khác.

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh: Cuối cùng, bạn cần xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, bao gồm khai thác thị trường, sản xuất và phát hành các sản phẩm phim ảnh, tổ chức sự kiện và các hoạt động khác nhằm phát triển thương hiệu và tăng lợi nhuận cho công ty.

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp điện ảnh

Để tránh mất nhiều thời gian trong quá trình thành lập doanh nghiệp, xuất phát có thể do yếu tố chủ quan hoặc khách quan mà khách hàng thường mắc phải. Chủ thể thành lập nên có sự hỗ trợ của các đơn vị pháp lý có chuyên môn và kinh nghiệp, giúp khách hàng tiết kiệm được tối đa thời gian, công sức để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Luật Hoàng Phi sẽ giúp khách hàng giải quyết những khó khăn, vướng mắc đó với một dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, hiệu quả với một chi phí hợp lý nhất. Các công việc mà Luật Hoàng Phi hỗ trợ thực hiện bao gồm:

+ Tư vấn miễn phí các quy định pháp luật về điều kiện thành lập, thủ tục thành lập công ty cũng như các vấn đề khác liên quan;

+ Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

+ Hỗ trợ khách hàng điền các thông tin vào mẫu tờ khai đăng ký doanh nghiệp;

+ Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và làm việc trực tiếp với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền, theo dõi toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ;

+ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và gửi đến tận tay cho khách hàng;

+ Hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc sau thành lập và các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng;

Vì vậy, nếu doanh nghiệp muốn được hỗ trợ cụ thể hơn các vấn đề liên quan đến Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline Luật Hoàng Phi: 0981.378.999 hoặc gửi Email về địa chỉ lienhe@luathoangphi.vn để được tư vấn và hỗ trợ pháp lý tốt nhất.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

 Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định

Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở khi doanh nghiệp muốn thay đổi một hoặc nhiều nội dung được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi