Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 849 Lượt xem

Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng

Hậu quả pháp lý của tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là khi hết thời hạn tạm hoãn, trách nhiệm của hai bên như thế nào là vấn để cả người lao động và người sử dụng lao động điều quan tâm.

Quy định về nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như thế nào?

Nhận lại người lao động hết thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động được quy định tại Điều 31 Bộ luật lao động, cụ thể như sau:

Điều 31. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. 

Bình luận quy định về nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Hậu quả pháp lý của tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là khi hết thời hạn tạm hoãn, trách nhiệm của hai bên như thế nào là vấn để cả người lao động và người sử dụng lao động điều quan tâm. 

Điều này quy định trách nhiệm của hai bên khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nhất là trách nhiệm của người sử dụng lao động trong bảo vệ việc làm đối với người lao động. Theo đó, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động: 

– Đối với người lao động: Phải có mặt tại nơi làm việc trong thời hạn 15 ngày. 

– Đối với người sử dụng lao động: Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết. Nghĩa là phải nhận người lao động làm việc theo công việc, tiền lương, địa điểm làm việc… như hợp đồng lao động trước đây đã giao kết. 

Lời văn của Điều 31 BLLĐ năm 2019 phản ánh sự đổi mới hơn, tăng tính linh hoạt hơn so với BLLĐ năm 2015 bằng việc bổ sung nội dung “… trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. Có vẻ như, điều luật đã mở ra một cơ chế mới cho hai bên trong việc giải quyết bảo đảm việc làm sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (trường hợp việc làm cũ không còn, hoặc còn nhưng điều kiện làm việc hoặc tiền lương có sự thay đổi). Tuy nhiên, cũng giống như đoạn cuối của Điều 30, có lẽ sẽ lại là một vấn đề là đối tượng nghiên cứu, thảo luận của khoa học pháp lý và quan điểm từ thực tiễn tranh tụng.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi