Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Bảo hiểm xã hội Người lao động sinh đôi được hưởng chế độ thai sản như thế nào?
  • Thứ hai, 21/08/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 3142 Lượt xem

Người lao động sinh đôi được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Chế độ thai sản được nhiều lao động, đặc biệt lao động nữ quan tâm. Chế độ thai sản là một trong những quyền lợi rất lớn mà người lao động nữ khi sinh con được hưởng. Đặc biệt nhiều lao động nữ khi mang thai đôi thắc mắc liệu chế độ thai sản của mình ra sao và có khác biệt gì so với mang thai một bình thường hay không. Người lao động sinh đôi được hưởng chế độ thai sản như thế nào được chúng tôi đưa ra giải đáp giúp quý khách hàng. Mong những thông tin sẽ hữu ích cho bạn đọc quan tâm.

Chế độ thai sản là gì?

Chế độ thai sản là một trong những quyền lợi mà người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng (bao gồm cả lao động nam và nữ) trong quá trình thai sản từ khi khám thai đến khi nuôi con nhỏ. Chế độ nhằm bảo đảm, hỗ trợ một phần thu nhập và sức khỏe cho lao động nữ khi mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ, thực hiện các biện pháp tránh thai và cho lao động nam khi có vợ sinh con.

Điều kiện để người lao động nữ được hưởng chế độ khi sinh đôi

Để biết được Người lao động sinh đôi được hưởng chế độ thai sản như thế nào thì trước hết người lao động cần đáp ứng yêu cầu về điều kiện theo quy định pháp luật. Theo đó tại quy định khoản 2 và khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động nữ để được hưởng chế độ nghỉ thai sản sinh đôi thì: 

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Như vậy để được hưởng chế độ thai sản thì lao động nữ cần đóng đủ 6 tháng bảo hiểm xã hội trong vòng 12 tháng trước khi sinh để đảm bảo điều kiện hưởng chế đô thai sản cho phụ nữ sinh con.

Vậy khi đã đáp ứng điều kiện hưởng chế độ thai sản thì Người lao động sinh đôi được hưởng chế độ thai sản như thế nào sẽ được giải đáp ở phần tiếp theo bài viết.

Người lao động sinh đôi được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Người lao động sinh đôi được hưởng chế độ thai sản như thế nào và liệu có khác nhiều so với sinh một hay không?

Thứ nhất: Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Theo quy định tại khoản 1 Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.”

Như vậy trường hợp lao động nữ sinh đôi thì ngoài 6 tháng nghỉ thai sản bình thường sẽ được nghỉ thêm 1 tháng nữa. Tổng cộng khi sinh đôi lao động nữ được hưởng chế độ thai sản với thời gian nghỉ là 07 tháng khi sinh đôi.

Thứ hai: Quy định về mức hưởng chế độ thai sản khi sinh đôi

Căn cứ Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này.”

Vậy mức lương hưởng chế độ thai sản được tính như sau

Mức lương hưởng chế độ thai sản = 100% mức bình quân tiền lương, tiền công 6 tháng liền kề trước khi nghỉ sinh * số tháng nghỉ sinh con (7 tháng)

Thứ ba: Mức hưởng trợ cấp 01 lần khi sinh con

Căn cứ Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về trợ cấp một lần khi sinh con như sau:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Ngoài được hưởng chế độ tiền lương 07 tháng sinh con thì người lao động nữ khi sinh con còn được hưởng trợ cấp 1 lần. Trong trường hợp sinh đôi được hưởng chế độ trợ cấp một lần với mỗi con bằng 02 tháng lương cơ sở. Cụ thể căn cứ theo mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng thì khi người lao động nữ sinh đôi sẽ  được nhận mức trợ cấp xã hội 1 lần như sau:

Mức trợ cấp 1 lần khi sinh đôi= 1.490.000 x 2 x 2 = 5.980.000 đồng

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản cụ thể như sau:

 Điều kiệnThời gian nghỉ
Lao động nữ

 

 

Trước và sau khi sinh con6 tháng
Trước khi sinhTối đa không quá 02 tháng
Sinh đôi trở lênTính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng
Lao động nam

 

 

 

 

 05 ngày làm việc
Sinh con phải phẫu thuật/ sinh con dưới 32 tuần tuổi7 ngày làm việc
Sinh đôi10 ngày làm việc
Sinh ba trở lênCứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày
Sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật 14 ngày làm việc

Trên đây là phân tích của chúng tôi về quy định pháp luật hiện hành đối với vấn đề Người lao động sinh đôi được hưởng chế độ thai sản như thế nào? Để bạn đọc có thể tham khảo. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này nếu có bất cứ thắc mắc nào, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với Công ty Luật Hoàng Phi qua Tổng đài tư vấn: 1900 6557 để được đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục làm chế độ nghỉ chăm con ốm đau mới nhất

Chế độ nghỉ chăm con ốm đau là một quyền lợi của người lao động khi phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau. Người lao động được hưởng tiền bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ chăm con ốm theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội...

Có thể nhờ người khác nhận tiền đền bù tai nạn lao động không?

Có thể nhờ người khác nhận tiền đền bù tai nạn lao động không? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Người sử dụng lao động phải trả những chi phí nào cho người bị tai nạn lao động?

Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp theo quy...

Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động thì có được nhận thêm trợ cấp khuyết tật không?

Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội cùng loại chỉ được hưởng một chính sách trợ giúp cao...

Khám dịch vụ có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Đối với các dịch vụ không được chỉ định theo yêu cầu chuyên môn hoặc không thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế: Người bệnh tự chi trả toàn bộ chi phí các dịch vụ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi