Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Mức phụ cấp trưởng ban công tác mặt trận thôn
  • Thứ hai, 13/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 4537 Lượt xem

Mức phụ cấp trưởng ban công tác mặt trận thôn

Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư có nhiệm vụ hết sức quan trọng và mang yếu tố quyết định là tuyên truyền, vận động, tổ chức để Nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

Ban công tác mặt trận có vai trò quan trọng trong việc vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, thực hiện mục tiêu kinh thế xã hội của địa phương. Mức phụ cấp trưởng ban công tác mặt trận thôn là bao nhiêu?

Quy định về ban công tác mặt trận

Trước khi tìm hiểu về Mức phụ cấp trưởng ban công tác mặt trận thôn cần nắm được quy định về ban công tác mặt trận.

– Cơ cấu của Ban Công tác Mặt trận bao gồm: Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn cư trú tại thôn làng, tổ dân phố… đại diện chi ủy; những người đứng đầu các phân, chi hội đoàn thể thanh niên, phụ nữ…; một số người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư.

– Ủy ban Mặt trận cấp xã ra quyết định thành lập Ban Công tác Mặt trận, trong đó có chức danh Trưởng ban, Phó ban.

– Ban Công tác Mặt trận có chức năng phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên; phối hợp với Trưởng thôn, làng, ấp, bản, khu phố… để thực hiện 4 nhiệm vụ:

+ Trực tiếp vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

+ Thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ở khu dân cư với cấp ủy đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn.

+ Động viên nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức Nhà nước.

+ Phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ và hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư.

Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư có nhiệm vụ hết sức quan trọng và mang yếu tố quyết định là tuyên truyền, vận động, tổ chức để Nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư cần chú trọng xây dựng quy chế hoạt động có sự phân công cụ thể cho các thành viên; chú trọng triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Đồng thời, phát huy vai trò tích cực của các tập thể, cá nhân điển hình, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo; động viên mỗi cá nhân, từng gia đình trong phong trào tự quản và tương thân, tương trợ giúp đỡ nhau, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Mức phụ cấp trưởng ban công tác mặt trận thôn là bao nhiêu?

Mức phụ cấp trưởng ban công tác mặt trận thôn được quy định cụ thể như sau, theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định:

– Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. 

Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

– Các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

+ Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố.

Với mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng thì mức khoán quỹ phụ cấp là 1.490.000 đồng x 3 = 4.470.000 đồng/tháng.

Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

Với mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng  thì mức khoán quỹ phụ cấp là 1.490.000 đồng x 5 = 7.450.000 đồng/tháng.

+ Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Quy định về tăng thêm thu nhập đối với trưởng ban công tác mặt trận thôn

Ngoài Mức phụ cấp trưởng ban công tác mặt trận thôn hằng tháng được quy định như trên thì còn có quy định về tăng thêm thu nhập đối với trưởng ban công tác mặt trận thôn theo Khoản 2 Điều 13 của Thông tư 13/2019/TT-BNV quy định:

– UBND cấp tỉnh được trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với người hoạt động không chuyên trách; người trực tiếp tham gia vào hoạt động ở thôn, tổ dân phố ngoài mức khoán nêu trên.

Tuy nhiên cần phải đảm bảo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 163/2016, tức là trước khi quyết định về chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp.

Theo quy định trên thì ngoài mức khoán phụ cấp theo quy định thì các địa phương có thể xem xét, quyết định các chế độ khác cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Các đối tượng này sẽ có thêm cơ hội để tăng thu nhập ngoài phụ cấp được khoán hàng tháng do Ngân sách Nhà nước chi trả.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi