Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu đơn xin gia nhập hội cựu chiến binh
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Biểu Mẫu |
  • 2388 Lượt xem

Mẫu đơn xin gia nhập hội cựu chiến binh

Hội cựu chiến binh là một tổ chức chính trị – xã hội của Việt Nam, đây là tổ chức gồm những cựu chiến binh – những người nằm trong lực lượng vuc trang nhân dân, bán vũ trang đã từng tham gia trong những cuộc chiến tranh giành độc lập của dân tộc qua các thời kỳ, của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hội cựu chiến binh có lẽ không còn là một tổ chức xa lạ đối với tất cả mọi người, nhất là những người đã từng tham gia và chiến đâu trong lực lượng vũ trang nhân dân. Những người này khi đủ điều kiện nhất định sẽ được xem xét để được trả thành cựu chiến binh – Thành viên của hội cựu chiến binh Việt Nam.

Để bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về tổ chức, hoạt động của Hội cựu chiến binh, trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẽ đến bạn đọc những nội dung liên quan đến khái niệm, chức năng nhiệm vụ của hội cựu chiến binh và gửi bạn đọc mẫu đơn xin gia nhập Hội cựu chiến binh để bạn đọc tham khảo.

Hội cựu chiến binh là gì?

Hội cựu chiến binh là một tổ chức chính trị – xã hội của Việt Nam, đây là tổ chức gồm những cựu chiến binh – những người nằm trong lực lượng vũ trang nhân dân, bán vũ trang đã từng tham gia trong những cuộc chiến tranh giành độc lập của dân tộc qua các thời kỳ, của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, Hội cựu chiến binh còn là một tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là một tổ chức chính trị nằm trong hệ thông chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo những đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến Pháp, pháp luật và các điều lệ của Hội.

Hội cựu chiến binh được thành lập vào ngày 06/12/1989, do Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI quyết định thành lập. Với mục đích thành lập là tập hợp, tổ chức, đoàn kết dân tộc và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia bảo vệ đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.

Chức năng, nhiệm vụ của Hội cựu chiến binh

Đại diện ý chí, quan điểm, quyên và lợi ích hợp pháp của những Cựu chiến binh trong hội chúng là chức năng chính của Hội cựu chiến binh. Ngoài ra, Hội cựu chiến binh còn có nhiệm vụ tham mưu cho các cấp Đảng ủy và làm nòng cốt tập hợp, đoạn kết, vận động các cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị – xã hội của cách mạng, đất nước, đại biểu dân cử cán bộ viên chức nhà nước.

Hội cựu chiến binh bao gồm những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi hoạt động, âm mưu chống phá của kẻ thù; đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái về đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, thực hiện gương mẫu các quy định của pháp luật, đấu tranh chống quan liêu, tham ô, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Tham gia vận động và hỗ trợ người dan trong phát triển kinh tế, củng cố nền quốc phòng, an ninh; kiến nghị và tham mưu đến cơ quan nhà nước về các chính sách, pháp luật liên quan đến Hội cựu chiến binh và cựu chiến binh.

Thứ ba: Tập hợp, đoàn kết, động viên các cứu chiến binh trong hội tích cực tham gia rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ hiểu biết những kiến thức về kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học – kỹ thuật của đất nước và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Thứ tư: Vận động, động viên những quân nhân đã hoàn thành xong nghĩa vụ quân nhân tiếp tục phát huy truyền thống “bộ đội cụ hồ”, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào cách mạng tại địa phương.

Thứ năm: Tổ chức, hỗ trợ cựu chiến binh về đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Thứ sáu: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh; tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cựu chiến binh.

Thứ bảy: Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội khác tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Thứ tám: Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Mẫu đơn xin gia nhập Hội cựu chiến binh

Khi đã đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đã được nêu tại mục khái niệm, những cá nhân đủ tiêu chuẩn có thể gửi đơn xin được gia nhập vào Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Chúng tôi xin cung cấp mẫu đơn xin gia nhập Hội cựu chiến binh để bạn đọc tham khảo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

 

……….., ngày…..tháng…..năm…..

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

Kính gửi: Hội cựu chiến binh………….

Tôi tên là………………………………. Sinh ngày:…………………..

Giấy chứng minh nhân dân số: ……………… cấp ngày…/…/… tại………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………..

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………..

Thời gian đi bộ đội trong kháng chiến chống Mĩ và chống Pháp: từ năm…… đến năm…….

Tôi làm đơn này với mong muốn xin được gia nhập vào hội Cựu chiến binh Việt Nam. Tôi đã đọc qua Điều lệ của hội Cựu chiến binh Việt Nam và nhận thấy mình có đủ điều kiện và năng lực để gia nhập vào Hội.

Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Ban chấp hành Hội cựu chiến binh ……………. xem xét kết nạp tôi vào hội. Tôi xin hứa tích cực học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người hội viên, góp phần xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện

Tôi kính mong Ban thường trực hội Cựu chiến binh sẽ xem xét và chấp thuận đề nghị của tôi một cách nhanh chóng nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

 

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi