Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Hành chính Mẫu đơn xin gia nhập hội cựu chiến binh

Mẫu đơn xin gia nhập hội cựu chiến binh

Hội cựu chiến binh là một tổ chức chính trị – xã hội của Việt Nam, đây là tổ chức gồm những cựu chiến binh – những người nằm trong lực lượng vuc trang nhân dân, bán vũ trang đã từng tham gia trong những cuộc chiến tranh giành độc lập của dân tộc qua các thời kỳ, của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hội cựu chiến binh có lẽ không còn là một tổ chức xa lạ đối với tất cả mọi người, nhất là những người đã từng tham gia và chiến đâu trong lực lượng vũ trang nhân dân. Những người này khi đủ điều kiện nhất định sẽ được xem xét để được trả thành cựu chiến binh – Thành viên của hội cựu chiến binh Việt Nam.

Để bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về tổ chức, hoạt động của Hội cựu chiến binh, trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẽ đến bạn đọc những nội dung liên quan đến khái niệm, chức năng nhiệm vụ của hội cựu chiến binh và gửi bạn đọc mẫu đơn xin gia nhập Hội cựu chiến binh để bạn đọc tham khảo.

Hội cựu chiến binh là gì?

Hội cựu chiến binh là một tổ chức chính trị – xã hội của Việt Nam, đây là tổ chức gồm những cựu chiến binh – những người nằm trong lực lượng vũ trang nhân dân, bán vũ trang đã từng tham gia trong những cuộc chiến tranh giành độc lập của dân tộc qua các thời kỳ, của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, Hội cựu chiến binh còn là một tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là một tổ chức chính trị nằm trong hệ thông chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo những đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến Pháp, pháp luật và các điều lệ của Hội.

Hội cựu chiến binh được thành lập vào ngày 06/12/1989, do Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI quyết định thành lập. Với mục đích thành lập là tập hợp, tổ chức, đoàn kết dân tộc và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia bảo vệ đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.

Chức năng, nhiệm vụ của Hội cựu chiến binh

Đại diện ý chí, quan điểm, quyên và lợi ích hợp pháp của những Cựu chiến binh trong hội chúng là chức năng chính của Hội cựu chiến binh. Ngoài ra, Hội cựu chiến binh còn có nhiệm vụ tham mưu cho các cấp Đảng ủy và làm nòng cốt tập hợp, đoạn kết, vận động các cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị – xã hội của cách mạng, đất nước, đại biểu dân cử cán bộ viên chức nhà nước.

Hội cựu chiến binh bao gồm những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi hoạt động, âm mưu chống phá của kẻ thù; đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái về đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, thực hiện gương mẫu các quy định của pháp luật, đấu tranh chống quan liêu, tham ô, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Tham gia vận động và hỗ trợ người dan trong phát triển kinh tế, củng cố nền quốc phòng, an ninh; kiến nghị và tham mưu đến cơ quan nhà nước về các chính sách, pháp luật liên quan đến Hội cựu chiến binh và cựu chiến binh.

Thứ ba: Tập hợp, đoàn kết, động viên các cứu chiến binh trong hội tích cực tham gia rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ hiểu biết những kiến thức về kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học – kỹ thuật của đất nước và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Thứ tư: Vận động, động viên những quân nhân đã hoàn thành xong nghĩa vụ quân nhân tiếp tục phát huy truyền thống “bộ đội cụ hồ”, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào cách mạng tại địa phương.

Thứ năm: Tổ chức, hỗ trợ cựu chiến binh về đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Thứ sáu: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh; tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cựu chiến binh.

Thứ bảy: Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội khác tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Thứ tám: Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Mẫu đơn xin gia nhập Hội cựu chiến binh

Khi đã đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đã được nêu tại mục khái niệm, những cá nhân đủ tiêu chuẩn có thể gửi đơn xin được gia nhập vào Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Chúng tôi xin cung cấp mẫu đơn xin gia nhập Hội cựu chiến binh để bạn đọc tham khảo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

 

……….., ngày…..tháng…..năm…..

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

Kính gửi: Hội cựu chiến binh………….

Tôi tên là………………………………. Sinh ngày:…………………..

Giấy chứng minh nhân dân số: ……………… cấp ngày…/…/… tại………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………..

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………..

Thời gian đi bộ đội trong kháng chiến chống Mĩ và chống Pháp: từ năm…… đến năm…….

Tôi làm đơn này với mong muốn xin được gia nhập vào hội Cựu chiến binh Việt Nam. Tôi đã đọc qua Điều lệ của hội Cựu chiến binh Việt Nam và nhận thấy mình có đủ điều kiện và năng lực để gia nhập vào Hội.

Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Ban chấp hành Hội cựu chiến binh ……………. xem xét kết nạp tôi vào hội. Tôi xin hứa tích cực học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người hội viên, góp phần xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện

Tôi kính mong Ban thường trực hội Cựu chiến binh sẽ xem xét và chấp thuận đề nghị của tôi một cách nhanh chóng nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

 

 

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng...

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời và cung cấp Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường...

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất là mẫu văn bản nhằm xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc cá nhân có sở hữu duy nhất một căn nhà, từ đó chứng minh thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp...

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất là mẫu văn bản lập ra nhằm cam kết về nội dung có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) nhằm được miễn thuế thu nhập cá...

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 

Sơ yếu lý lịch tự thuật là bản khai thông tin cá nhân trên khổ giấy A4, người viết cần đảm bảo mẫu sơ yếu lý lịch theo form tiêu chuẩn được Nhà Nước quy...

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn thông tin và cung cấp Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao...

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự

Vụ việc dân sự là các tranh chấp, các yêu cầu về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động được Tòa án thụ lý, giải quyết theo trình tự, thủ tục theo pháp luật tố tụng dân sự quy định trên cơ sở có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá...

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí 2022

Án phí là khoản chi phí về xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan có thẩm quyền quy định, để được miễn án phí phải đáp ứng được các điều kiện theo quy...

Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù 2022

Hoãn chấp hành án phạt tù là việc người phạm tội được Tòa án cấp có thẩm quyền cho phép chưa cần phải thực hiện chấp hành hình phạt tù vì những lý do nhất...

Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt độ tuổi đều được cấp hộ chiếu. Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022 như thế...

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế

Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống...

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy 2022

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy hay mẫu giấy khai đăng ký xe là mẫu văn bản bắt buộc có trong hồ sơ sang tên đổi chủ ô tô, xe máy nộp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết đăng ký...

Mẫu Bản tường trình tai nạn giao thông

Mẫu bản tường trình tai nạn giao thông là dạng văn bản trình bày lại nguyên nhân, diễn biến sự việc, hậu quả của một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại một địa điểm nào...

Mẫu giấy mượn xe

Giấy mượn xe là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao xe cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại chiếc xe đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt...

Mẫu biên bản bàn giao xe mới nhất 2022

Mẫu biên bản bàn giao xe là mẫu biên bản được lập ra để tiến hành việc giao xe giữa người mua và người bán, đây là một văn bản có giá trị pháp lý cao bởi nó liên quan tới tài sản và lợi ích của các bên khi tham gia ký kết biên...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557