Trang chủ hội cựu chiến binh

hội cựu chiến binh

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Ngày thành lập hội Cựu chiến binh Việt Nam?

Thứ tư, 25/05/2022

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức xã hội - chính trị của các cựu chiến binh của các lực lượng vũ trang và bán vũ trang trong cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia qua các thời kỳ, của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện...

Mẫu đơn xin gia nhập hội cựu chiến binh

Thứ ba, 24/05/2022

Hội cựu chiến binh là một tổ chức chính trị - xã hội của Việt Nam, đây là tổ chức gồm những cựu chiến binh – những người nằm trong lực lượng vuc trang nhân dân, bán vũ trang đã từng tham gia trong những cuộc chiến tranh giành độc lập của dân tộc qua các thời kỳ,...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi