Trang chủ Thông tin hữu ích Bài thu hoạch/Giáo án/Bài giảng Liên hệ bản thân tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
  • Thứ tư, 10/07/2024 |
  • Bài thu hoạch/Giáo án/Bài giảng |
  • 26145 Lượt xem

Liên hệ bản thân tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Trong quá trình dựng nước và giữ nước thì tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã trở thành một truyền thống rất quý báu của dân tộc ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là một nội dung có ý nghĩa to lớn, là bài học sâu sắc cho mỗi thế hệ. Nội dung bài viết sau sẽ liên hệ bản thân tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

Cơ sở để hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Tinh thần đại đoàn kết dân tộc là một yếu tố xuyên suốt trong quá trình dựng nước và giữa nước của dân tộc ta.

Thực hiện việc xây dựng đại đoàn kết dân tộc trong một mặt trận thống nhất chính là để tập hợp và để lãnh đạo quần chúng nhân dân trở thành một khối thống nhất về ý chí và về hành động.

Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc nhằm tạo nên sức mạnh trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng chính là một thành viên của mặt trận đồng thời Đảng cũng chính là lực lượng lãnh đạo. Đảng không chỉ thực hiện việc xây dựng, thực hiện củng cố đại đoàn kết dân tộc mà Đảng còn cần phải biến nguồn sức mạnh đó trở thành một khối vững chắc.

Thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ chỉ thực sự phát huy được sức mạnh khi gắn liền với đoàn kết quốc tế.

>>>>> Tham khảo: Liên hệ bản thân về đạo đức cách mạng

Ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng, đây cũng chính là một tư tưởng cơ bản, nhất quán xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Đây chính là chiến lược tập hợp mọi lực lượng có thể tập hợp được để hình thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh với kẻ thù dân tộc, với giai cấp.

Trong từng thời kỳ, trong từng giai đoạn cách mạng có thể và cần thiết thì sẽ phải điều chỉnh chính sách, phương pháp tập hợp để phù hợp với những đối tượng khác nhau nhưng tinh thần đại đoàn kết dân tộc phải luôn được nhận thức là một vấn đề sống còn của cách mạng.

Đoàn kết dân tộc là một tư tưởng lớn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với cách mạng của nước ta. Tư tưởng này được tập trung ở những nội dung như: đoàn kết chính là bài học hàng đầu, có tính chiến lược và quyết định mọi thành công. Thực hiện việc đoàn kết phải có nguyên tắc và vì mục tiêu và lợi ích chung.

Từ đó có thể thấy rằng tinh thần đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với dân tộc ta. Thực hiện việc xây dựng đại đoàn kết của dân tộc không chỉ là trách nhiệm của Đảng, là trách nhiệm của nhà nước mà thực hiện đoàn kết dân tộc còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, nội dung tiếp theo sẽ liên hệ bản thân tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

Liên hệ bản thân tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Đoàn kết dân tộc đã trở thành một động lực to lớn để dân tộc ta vượt qua bao biến cố, thăng trầm để tồn tại và phát triển bền vững.

Đoàn kết dân tộc là trách nhiệm của Đảng, của toàn dân và của mỗi cá nhân. Nội dung này sẽ liên hệ bản thân tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đã trở thành một bài học kinh nghiệm lớn của dân tộc ta, là điều kiện bảo đảm thực hiện thành công việc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay thì bài học kinh nghiệm này vẫn còn nguyên giá trị và cần được tiếp tục phát huy để khơi dậy sức mạnh to lớn của dân tộc trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay việc phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc càng cần được phát huy. Do đó mỗi cá nhân cần quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Hồ Chí Minh.

Chúng ta phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chống những luận điệu xuyên tạc về Đảng, về Chủ tịc Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao trình độ để thích ứng với điều kiện xã hội mới, áp dụng triệt để và linh hoạt các nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của mình như tập trung dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, tự giác trong công việc cũng như trong cuộc sống cộng đồng.

Đẩy mạnh việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn của bản thân, tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước. Chống các biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức.

Mỗi cá nhân cần có ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức: Cần gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách, làm tròn những nhiệm vụ được Đảng và chính quyền giao phó. Có lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hòa nhã với mọi người. Luôn tự rèn luyện và trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống.

Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt, chân thành, khiêm tốn, không bao che khuyết điểm,…Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong tập thể, trong cơ quan đơn vị.

Bản thân cần tự đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, không chia bè kéo cánh để làm rối loạn gây mất đoàn kết nội bộ.

Cần có ý thức coi trọng việc tự phê bình và phê bình; phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân; động viên người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức lối sống, thực hiện xây dựng gia đình văn hóa.

Để phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc hiện nay mỗi cá nhân không chỉ cần rèn luyện, tu dưỡng đạo đức mà còn cần phải không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn.

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi về vấn đề cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc và  liên hệ bản thân tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

>>>>>> Tham khảo: Liên hệ bản thân về tôn trọng nhân dân

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức

Mỗi cá nhân, tổ chức nói chung hay cán bộ, đảng viên nói riêng cần phải tự tăng cường công tác để nâng cao về ý thức cũng như tinh thần trách nhiệm không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức tấm gương...

Cách viết bài thu hoạch

Bài thu hoạch chính là kết quả cuối cùng của một quá trình của một hoặc một nhóm cá nhân thực hiện, nghiên cứu, tích lũy về kiến thức, kỹ năng về một chủ đề nhất...

Em hãy viết bài Cảm nhận về một gương thanh, thiếu nhi tiêu biểu mà em biết?

Vì vậy, dù cho ở độ tuổi nhỏ hay lớn thì mỗi chúng ta cần phải có ước mơ, hoài báo cùng lý tưởng cao đẹp, từ đó cần ra sức, chăm chỉ học tập, có trách nhiệm, đóng góp một công sức nhỏ vào sự phát trienr của đất...

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT module 1

Tâm lý học phân chia quá trình phát triển tâm lý cá nhân thành các thời ký (hay các giai đoạn), mỗi giai đoạn được xác định bởi các dấu mốc về thời gian....

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 20

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 20 là bài viết về kỹ năng, kiến thức sử dụng tin học cơ bản trong trường tiểu...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi