Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Hợp đồng đối với người được thuê làm giám đốc doanh nghiệp bao gồm những nội dung gì?
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 3334 Lượt xem

Hợp đồng đối với người được thuê làm giám đốc doanh nghiệp bao gồm những nội dung gì?

Luật sư cho tôi hỏi, nội dung của hợp đồng đối với người được thuê vào làm giám đốc doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước bao gồm những nội dung chủ yếu nào?

Câu hỏi:

Tên tôi là Vũ Ngọc Thuận. Năm nay 29 tuổi. Tôi đang ứng tuyển vào Doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước để làm Giám đốc. Luật sư cho tôi hỏi, nội dung của hợp đồng đối với người được thuê vào làm giám đốc doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước bao gồm những nội dung chủ yếu nào?

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị và người được thuê làm giám đốc thỏa thuận. Tuy nhiên phải đảm bảo các nội dung sau:

Thứ nhất: về thông tin công ty bao gồm : Tên, địa chỉ của doanh nghiệp 100% vốn của Nhà nước; họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

Thứ hai: Thông tin người lao động: Họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; địa chỉ nơi cư trú; số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật của người được thuê làm giám đốc.

Thứ ba, Thời hạn của hợp đồng lao động do hai bên xác định trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Thời hạn người sử dụng lao động và người được thuê làm giám đốc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 45 ngày trước khi hết hạn hợp đồng lao động. Đối với trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động thì thời hạn hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Thứ tư: Công việc được làm, không được làm và trách nhiệm thực hiện công việc của người được thuê làm giám đốc theo quy định của pháp luật.

Thứ năm: Địa điểm làm việc của người được thuê làm giám đốc.

Thứ sáu: Nội dung, thời hạn, trách nhiệm bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của người được thuê làm giám đốc và xử lý các trường hợp vi phạm.

Thứ bảy, Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, bao gồm:

– Bảo đảm về vốn, tài sản và các nguồn lực khác để người được thuê làm giám đốc thực hiện công việc; Cung cấp thông tin để người được thuê làm giám đốc thực hiện công việc; Ban hành quy chế làm việc của giám đốc; Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; Các quyền và nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận.

Thứ tám, Quyền và nghĩa vụ của người được thuê làm giám đốc, bao gồm:

Thực hiện các công việc đã giao kết; Báo cáo những khó khăn trong quá trình thực hiện công việc đã giao kết và đề xuất các giải pháp khắc phục; Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng về vốn, tài sản, lao động và các nguồn lực khác; Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; Các quyền và nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận.

Thứ chín: Quyền lợi của người được thuê làm giám đốc, bao gồm:

Tiền lương theo năm, tạm ứng và thanh toán tiền lương, chế độ nâng lương; Tiền thưởng, tạm ứng và trả thưởng; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng để thực hiện công việc đã giao kết; Trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc và các khoản bổ sung khác; Các quyền lợi khác do hai bên thỏa thuận.

Thứ mười, Điều kiện, quy trình, thủ tục sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngoài ra còn một số nội dung khác như: Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người được thuê làm giám đốc khi chấm dứt hợp đồng lao động; Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, giải quyết tranh chấp lao động và khiếu nại; Các thỏa thuận khác.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi