Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Hợp đồng cho thuê lại lao động gồm những nội dung gì?
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 7794 Lượt xem

Hợp đồng cho thuê lại lao động gồm những nội dung gì?

Hợp đồng cho thuê lại lao động là văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp cho thuê và doanh nghiệp thuê lại lao động về việc cho thuê lại lao động.

Quy định của pháp luật lao động về hợp đồng cho thuê lại lao động: 

Theo quy định Điều 55 Bộ luật lao động 2012 về hợp đồng cho thuê lại lao động :

“1.  Doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động phải ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động bằng văn bản, lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản.

2. Hợp đồng cho thuê lại lao động gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a, Nơi làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao động thuê lại, nội dung cụ thể của công việc, yêu cầu cụ thể đối với người lao động thuê lại;

b, Thời hạn thuê lại lao động; thời gian bắt đầu làm việc của người lao động;

c, Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

d, Nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động.

3. Hợp đồng cho thuê lại lao động không được có những thỏa thuận về quyền, lợi ích của người lao động thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp cho thuê lại đã ký với người lao động”.

Tư vấn và bình luận về quy định hợp đồng cho thuê lại lao động:

Hợp đồng cho thuê lại lao động là văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp cho thuê và doanh nghiệp thuê lại lao động về việc cho thuê lại lao động, theo đó bên cho thuê lao động cung ứng lao động còn bên thuê lao động phải trả tiền dịch vụ cho bên cho thuê lao động.

Hợp đồng cho thuê lại lao động có các yếu tố cấu thành là: doanh nghiệp có nhu cầu thuê lại lao động (đây là điều kiện đầu tiên để thiết lập hợp đồng cho thuê lao động); phí dịch vụ (đây chính là khoản tiền mà bên thuê lại lao động phải trả cho bên cho thuê lao động); có sự ràng buộc về mặt pháp lý giữa doanh nghiệp cho thuê lao động và doanh nghiệp thuê lại lao động (đây là biểu hiện của quan hệ song phương, quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại).

Về bản chất, đây là hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại (hợp đồng kinh tế/ hợp đồng thương mại). Vì vậy, những điều kiện đặt ra đối với hai bên chủ thể chính là các điều kiện của chủ thể trong quan hệ hợp đồng thương mại đã được quy định trong các văn bản pháp luật có liên quan như: Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại…

Doanh nghiệp cho thuê và doanh nghiệp thuê lại lao động phải ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động bằng văn bản với các nội dung chủ yếu: Nơi làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao động thuê lại, nội dung cụ thể của công việc, yêu cầu cụ thể đối với người lao động thuê lại; thời hạn thuê lại lao động; thời gian bắt đầu làm việc của người lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động.

Hợp đồng cho thuê lại lao động không được có những thỏa thuận về quyền, lợi ích của người lao động thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp cho thuê lại đã ký với người lao động.

Hợp đồng cho thuê lại lao động phải làm thành hai bản như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Nhìn chung quy định về nội dung chủ yếu và yêu cầu chung về nội dung của hợp đồng cho thuê lại lao động theo điều này là tương đối đầy đủ, phù hợp với yêu cầu của hoạt động cho thuê lại lao động.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua TỔNG ĐÀI 19006557 để được tư vấn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty phá sản không?

Công ty phá sản sẽ dẫn tới việc chấm dứt hoạt động. Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty phá sản...

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp nào?

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi