Trang chủ » Hình sự » Hỏi đáp luật hình sự » Điều kiện để người bị kết án được hưởng án treo?

Điều kiện để người bị kết án được hưởng án treo?

(Cập nhật: 31/08/2018 | 12:30)

Chỉ cho người bị xử phạt tù hương án treo khi có đủ các điều kiện sau đây: Bị xử phạt tù không quá ba năm, không phân biệt về tội gì; Trường hợp người bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội mà khi tổng hợp hình phạt, hình phạt chung không quá ba năm tù, thì cũng có thể cho hương án treo.

Căn cứ Mục 6 Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP hướng dẫn về Điều 60 của Bộ luật Hình sự như sau:

6.1. Chỉ cho người bị xử phạt tù hương án treo khi có đủ các điều kiện sau đây:

“1. Bị xử phạt tù không quá ba năm, không phân biệt về tội gì;

Trường hợp người bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội mà khi tổng hợp hình phạt, hình phạt chung không quá ba năm tù, thì cũng có thể cho hương án treo.

2. Có nhân thân tốt được chứng minh là ngoài lần phạm tội này họ luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân; chưa có tiền án, tiền sự; có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng;

3. Có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và không có tình tiết tăng nặng, trong đó có ít nhất là một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự. Trường hợp vừa có tình tiết giảm nhẹ vừa có tình tiết tăng nặng, thì tình tiết giảm nhẹ phải nhiều hơn tình tiết tăng nặng từ hai tình tiết trở lên;

4. Nếu không bắt họ đi chấp hành hình phạt tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội hoặc không gây ảnh hưởng xấu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đối với người bị xử phạt tù đã bị tạm giam thì chỉ cho hưởng án treo khi thời gian đã bị tạm giam ngắn hơn thời hạn phạt tù.”

Dựa vào các quy định trên, người bị kết án muốn được hưởng án treo thì họ phải thỏa mãn những điều kiện như: bị xử phạt tù không quá ba năm; có nhân thân tốt; có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và không có tình tiết tăng nặng; nếu không bắt họ đi chấp hành hình phạt tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội hoặc không gây ảnh hưởng xấu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; đối với người bị xử phạt tù đã bị tạm giam thì chỉ cho hưởng án treo khi thời gian đã bị tạm giam ngắn hơn thời hạn phạt tù.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI  TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.