Luật Hoàng Phi Thông tin cần biết Chi cục thuế quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
  • Thứ sáu, 24/03/2023 |
  • Thông tin cần biết |
  • 3755 Lượt xem

Chi cục thuế quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Năm 2019, thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chi cục Thuế quận Sơn Trà hợp nhất với Chi cục Thuế quận Ngũ Hành Sơn thành Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn.

Thành phố Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố đáng sống, với vị trí thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải và kinh tế biển. Quận Sơn Trà là quận nằm trong nội thành phố Đà Nẵng, vì vậy mà địa phương này cũng có rất nhiều lợi thế để phát triển và thu hút đầu tư.

Nhận thấy được nhu cầu về việc thực hiện các thủ tục hành chính nói chung hay giải đáp những thắc mắc liên quan tới thuế trên địa bàn quận Sơn Trà nên trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến những thông tin về Chi cục thuế quận Sơn Trà.

Chức năng, nhiệm vụ của Chi Cục Thuế quận Sơn Trà

Năm 2019, thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chi cục Thuế quận Sơn Trà hợp nhất với Chi cục Thuế quận Ngũ Hành Sơn thành Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn.

Chi cục thuế khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn có chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều 2 Quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố. Cụ thể như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn

– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục thuê khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn: đăng ký thuế; khai thuế; tính thuế; thông báo thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; kế toán thuế đối với người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

– Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn.

– Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế.

– Kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế.

– Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.

– Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

– Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.

– Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy định của pháp luật; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện thống kê, quản lý thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế Đà Nẵng

– Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố theo quy định của pháp luật.

– Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

– Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.

– Tổ chức tiếp nhận và triển khai các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội ngành vào các hoạt động của Chi cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

– Quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của Chi cục Thuế theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của Bộ Tài chính.

– Quản lý kinh phí, tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật và của ngành.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng giao.

Địa chỉ chi cục thuế khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn

Khi có công việc cần giải quyết trực tiếp tại Chi Cục Thuế quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Quý khách hàng có thể tham khảo những thông tin sau đây:

Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn: 32 Triệu Việt Vương, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn (bộ phận một cửa): Đường Minh Mạng, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Số điện thoại liên hệ Chi Cục Thuế Khu Vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn

Số điện thoại Chi Cục thuế quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn: 0236 3 944 320

Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn (bộ phận một cửa): 0236 3 847 296

Trong quá trình hoạt động kinh doanh trên địa bàn Khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà nẵng chắc hẳn các cá nhân, tổ chức có thể liên hệ theo những thông tin như trên để thực hiện thủ tục hành chính của mình. Dưới đây là danh bạ số điện thoại của các bộ phận chi cục thuế Khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn:

– Chi cục trưởng: Lê Bá Tiến: 0236 3944322 – 0935 990069

– Phó Chi cục trưởng: Lê Thị Đợi: 0236 3961609         

– Phó Chi cục trưởng: Nguyễn văn Nhựt: 0905 184311

– Phó Chi cục Trưởng: Dương Đình Hạng: 0934 805502       

– Phó Chi cục Trưởng: Lê Thị Kim Liên: 0905 041267

– Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế: 0236 3968581 – 0236 3945613  

– Đội Tổng hợp-Nghiệp vụ-Dự toán-Pháp chế: 0236 3945644        

– Đội Kê khai – Kế toán thuế- Tin Học: 0236 3946227 – 3950427 

– Đội Quản lý nợ & Cưỡng chế nợ thuế: 0236 3944335

– Đội Kiểm tra thuế 1: 0236 3946160 – 3945368         

– Đội Kiểm tra thuế 2: 0236 3944123 – 3944124         

– Đội Kiểm tra nội bộ: 0236 3945409       

– Đội Hành chính-Nhân sự-Tài vụ-Quản trị-Ấn chỉ: 0236.3944329 – 3944320  

– Đội Quản lý thuế LP An Hải Đông-Phước Mỹ: 0236 3984068     

– Đội Quản lý thuế LP An Hải Bắc-Nại Hiên Đông-An Hải Tây: 0236 3931085

– Đội Quản lý thuế LP Thọ Quang-Mân Thái       : 0236 3921151   

– Đội Quản lý thuế LP Mỹ An-Khuê Mỹ-Hòa Hải-Hòa Quý: 0236 3961878      

– Hỗ trợ dịch vụ thuế điện tử Chi cục Thuế:0236 3946227    

– Đội Trước bạ – Thu khác: 0236 3946239

Giờ làm việc của Chi Cục Thuế Khu Vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu thì hiện nay thời gian tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuế Chi cục thuê khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn:từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Thời gian làm việc sáng từ 8h đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30; riêng ngày thứ Bảy làm việc buổi sáng từ 8giờ đến 11h30.

Chính vì vậy, Quý vị nên nắm bắt được về thời gian làm việc của chi cục để tránh việc đi lại mất thời gian và phải chờ đợi lâu.

Trên đây là nội dung bài viết Chi Cục thuế quận Sơn Trà trong mục cơ quan thuế của luathoangphi.vn. Mọi thắc mắc có liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6557

Đánh giá bài viết:
4.8/5 - (6 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đất không có đường đi có vay ngân hàng được không?

Trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn trả lời câu hỏi: Đất không có đường đi có vay ngân hàng được...

Có nên mua đất không có đường đi?

Đất không có đường đi được hiểu là phần đất nằm bao bọc bởi các bất động sản khác. Vậy có nên mua đất không có đường...

Top trường đại học lấy điểm thấp ở TPHCM

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Trường đại học lấy điểm thấp ở TPHCM 2022. Mời Quý vị theo...

23 điểm khối b nên chọn trường nào?

23 điểm khối b nên chọn trường nào? Đây là thắc mắc sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua bài viết. Mời Quý độc giả tham...

Các trường Đại học dưới 20 điểm ở TPHCM

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Các trường Đại học dưới 20 điểm ở TPHCM, chúng tôi thực hiện bài viết này. Mời Quý vị tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi