Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Cách tính lương bình quân bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2024
  • Thứ tư, 03/01/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 4893 Lượt xem

Cách tính lương bình quân bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2024

Trong quá trình lao động và tham gia bảo hiểm xã hội, khi đã tham gia đủ số năm đóng bảo hiểm hoặc nghỉ hưu theo chế độ hưu trí… vì một số lý do khác nhau mà người lao động muốn được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Do vậy, cách tính bảo hiểm xã hội một lần đang được rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ được những quy định của pháp luật về cách tính bảo hiểm xã hội một lần. Bài viết sau sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích, để khách hàng có thể biết được cách tính bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới nhất hiện nay.

Trường hợp nào được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần?

Người lao động tham gia BHXH có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH (hoặc chưa đủ 15 năm đóng BHXH đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phương, thị trấn) và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

– Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

– Ra nước ngoài để định cư.

– Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

– NLĐ thuộc một trong các trường hợp sau đây khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu:

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như sau:

“ 2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Do đó, việc tính tiền bảo hiểm xã hội một lần được xác định bằng công thức sau: BHXH một lần = số tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được hưởng × mức bình quân lương. Vậy mức bình quân lương để tính bảo hiểm xã hội một lần được tính như thế nào?

Cách tính lương bình quân bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2018Tổng đài tư vấn cách tính lương bình quân bảo hiểm xã hội 1 lần: 1900 6557

Căn cứ Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội thì mức tiền lương bình quân làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần được xác định như sau:

Thứ nhất: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

– Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

– Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

– Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

– Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu….

Thứ hai: Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Thứ ba: Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định đã nêu ở trên.

Như vậy, bình quân tiền lương để tính bảo hiểm xã hội một lần căn cứ vào việc người lao động hưởng lương do người sử dụng lao động quyết định hay do Nhà nước quy định hay cả hai mà có cách tính cụ thể tương ứng như đã phân tích ở trên. Ở đây, đặc biệt lưu ý đối với người lao động làm việc trong cơ quan Nhà nước, hưởng lương do Nhà nước quy định thì cần phải xác định chính xác thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc tham gia bảo hiểm xã hội để biết được thời gian tính bình quân chuẩn nhất.

Pháp luật đã quy định rất cụ thể về cách tính bình quân tiền lương để hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội 2014, Điều 20 Thông tư 59/2015/ TT – BLĐTBXH. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực tế việc xác định bình quân tiền lương để tính bảo hiểm xã hội một lần hay bị nhầm lẫn, không xác định được chính xác thời gian tham gia, nhất là đối với những lao động vừa làm trong Nhà nước, vừa làm tư nhân.

Cách tính lương bình quân bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2018

Để giải quyết vướng mắc của quý khách hàng về cách tính bình quân tiền lương để hưởng bảo hiểm xã hội một lần nói riêng cũng như cách tính bảo hiểm xã hội một lần, thủ tục hưởng, lãnh bảo hiểm xã hội một lần, rút tiền bảo hiểm xã hội một lần nói chung. Luật Hoàng Phi mở rộng phạm vi giải đáp qua hệ thống TỔNG ĐÀI TƯ VẤN BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN TRỰC TUYẾN 1900 6557.

Qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN TRỰC TUYẾN  19006557 bạn sẽ được chúng tôi tư vấn, giải đáp, hỗ trợ các vấn đề sau:

– Tư vấn cách tính hưởng Bảo hiểm xã hội một lần;

– Tư vấn, xác định mức bình quân tiền lương, tiền công tham gia bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính lãnh, nhận bảo hiểm xã hội một lần;

– Tư vấn trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định chưa đủ số năm cuối quy định thì tính bình quân tiền lương tháng thế nào;

– Tư vấn xác định thời gian, số tháng được hưởng, số tháng được nhận, hưởng bảo hiểm xã hội một lần dựa trên thông tin người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

– Tư vấn mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội quy định đối với trường hợp  đóng trước năm 2014 và đóng từ năm 2014 trở đi;

– Tư vấn trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và quy định cụ thể cách tính thế nào;

– Tư vấn tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng có tháng lẻ từ tháng 1 đến tháng 6 và từ tháng 7 đến tháng 12 áp dụng thế nào;

– Tư vấn quy định về Nhận/lãnh Bảo hiểm xã hội một lần, quy định cụ thể về rút tiền BHXH một lần theo Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

CAM KẾT CỦA CÔNG TY LUẬT HOÀNG PHI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN QUA TỔNG ĐÀI 1900 6557

– Tư vấn nhanh chóng: tư vấn ngay các vấn đề mà khách hàng đang quan tâm.

– Tư vấn chính xác: giải đáp chính xác mọi thắc mắc bạn cần tư vấn.

– Tư vấn hiệu quả: kết quả tư vấn sẽ làm hài lòng mọi khách hàng.

– Tư vấn miễn phí: tư vấn hoàn toàn miễn phí các vấn đề theo yêu cầu.

Bảo mật thông tin: Nội dung cuộc trò chuyện sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối.

– Thời gian tư vấn qua hệ thống TỔNG ĐÀI TƯ VẤN BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN TRỰC TUYẾN 1900 6557: Từ 8h đến 17h tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 chỉ làm sáng, không bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ.

– Cước phí tư vấn: Quý khách hàng được sử dụng dịch vụ tư vấn Luật bảo hiểm xã hội miễn phí, chỉ cần chi trả cước điện thoại kết nối theo quy định của nhà mạng.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thỏa thuận ngõ đi chung có nên lập vi bằng không?

Theo văn bản pháp luật thì Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày...

Người được ủy quyền có được phép ủy quyền cho người khác không?

Người được ủy quyền có được phép ủy quyền cho người khác không? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng tôi trong bài viết này...

Giao tiền đặt cọc mua nhà có nên lập vi bằng không?

Khi đặt cọc mua bán đất, nếu hai bên lựa chọn lập vi bằng thì đồng nghĩa với việc sự kiện đặt cọc mua bán đất được lập giữa bên mua và bên bán đã diễn ra dưới sự chứng kiến trực tiếp của Thừa phát...

Cho mượn nhà có nên lập vi bằng không?

Việc lập vi bằng cho thuê nhà sẽ được Thừa phát lại thực hiện một cách khách quan và trung thực, mô tả chính xác những sự kiện và hành vi diễn ra. Thừa phát lại sẽ chịu trách nhiệm đối với tính trung thực của vi bằng, trong khi các bên tham gia sẽ chịu trách nhiệm đối với các thoả thuận của...

Cho thuê nhà nên lập vi bằng hay công chứng hợp đồng thuê nhà?

Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy  định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi