Trang chủ Số điện thoại, Địa chỉ Bảo hiểm xã hội quận Hà Đông
  • Thứ hai, 08/07/2024 |
  • Thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội |
  • 9119 Lượt xem

Số điện thoại, Địa chỉ Bảo hiểm xã hội quận Hà Đông

Bảo hiểm xã hội nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hay mất thu nhập, do cơ quan bảo hiểm xã hội từ trung ương đến địa phương đảm bảo thực hiện.

Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của bảo hiểm xã hội, được phân chia quản lý từ cấp trung ương đến địa phương, cụ thể là bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội tuyến tỉnh và bảo hiểm xã hội tuyến huyện. Bảo hiểm xã hội quận Hà Đông là cơ quan bảo hiểm xã hội trực thuộc của bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình trên địa bàn quận Hà Đông.

Chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội quận Hà Đông

Quận Hà Đông là một đơn vị hành chính tuyến huyện ở khu vực Hà Nội, cơ quan bảo hiểm xã hội ở Hà Đông sẽ có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bảo hiểm xã hội tuyến huyện theo quy định của pháp luật như sau:

– Chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Hà Đông theo quy định.

– Bảo hiểm xã hội Hà Đông chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân quận.

Bảo hiểm xã hội quận Hà Đông có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

– Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn các đơn vị hành chính trên do Bảo hiểm xã hội thành phố trực tiếp thực hiện.

– Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nộikế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

– Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Hà Nội

– Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

– Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Hà Nội. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội Hà Đông.

– Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn quận, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

– Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận.

– Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

– Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội.

– Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Hà Nội.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội giao.

Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận Hà Đông ở đâu?

Cơ quan bảo hiểm xã hội quận Hà Đông thực hiện chức năng, nhiệm vụ về bảo hiểm xã hội tuyến huyện trên địa bàn quận Hà Đông có địa chỉ tại số 164 đường Lê Lợi, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại bảo hiểm xã hội quận Hà Đông

Để liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội quận Hà Đông, Quý vị có thể liên hệ theo Số điện thoại tư vấn bảo hiểm xã hội của cơ quan:

Điện thoại: 024.33770555

Số máy lẻ các bộ phận:

– Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: 104 – 110

– Bộ phận Quản lý thu: 305 – 316

– Bộ phận Sổ, thẻ: 302 – 303

– Bộ phận Chính sách: 204

– Bộ phận Kế toán: 211 – 216

Quý vị khi liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội quận Hà Đông sẽ bấm gọi theo số điện thoại trên, khi đổ chuông Quý vị sẽ bấm số máy lẻ theo bộ phận hỗ trợ.

Ví dụ: nếu Quý vị muốn liên hệ với Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả sẽ gọi 024.33770555 và bấm số máy lẻ là 104 hoặc 110.

Số tài khoản bảo hiểm xã hội quận Hà Đông

Để hỗ trợ Quý khách hàng trong các thủ tục hay việc chuyển khoản tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, chúng tôi sẽ cung cấp về thông tin số tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội quận Hà Đông:

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội quận Hà Đông

– Kho bạc Nhà nước quận Hà Đông: 3743.0.1057748.92008 (từ 08/2020)

– Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – CN Hà Tây: 2200 2029 01165

– Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Tây: 4501 0009801176

– Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Hà Tây: 0691 00033 6688

– Ngân hàng Công thương Việt Nam – CN Thành An – Hội sở: 9011 5500 0004

– Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Tây Hà Nội: 820 1166 99 8888

Quý vị lưu ý, khi nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trong nội dung chuyển khoản thì cần phải ghi rõ mã đơn vị (ví dụ: YN12345) – Tên đơn vị. Nếu như đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng đơn vị cụ thể.

Thời gian làm việc bảo hiểm xã hội Hà Đông

Bảo hiểm xã hội quận Hà Đông là một cơ quan hành chính nhà nước, hiện nay giờ làm việc theo hành chính như sau:

Sáng từ 8h00 đến 12h00; chiều từ 14h00 đến 17h00

Ngày làm việc trong tuần: từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

Thủ tục hành chính được thực hiện tại BHXH Hà Đông

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quyết định 969/QĐ-BHXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội địa phương quy định các thủ tục được thực hiện tại cơ quan bảo hiểm xã hội tuyến huyện nói chung và bảo hiểm xã hội quận Hà Đông nói riêng như sau:

a) Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

b) Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

c) Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo him xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định;

d) Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;

đ) Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo him thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;

e) Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện;

g) Qun lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp;

h) Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

Trên đây là một số chia sẻ của luathoangphi.vn về Bảo hiểm xã hội quận Hà Đông trong chuyên mục Cơ quan bảo hiểm. Trường hợp cần tư vấn hãy liên hệ đến tổng đài 19006557 để được hỗ trợ.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bảo hiểm xã hội quận 10, TP.HCM

Thông tin các cơ quan bảo hiểm xã hội luôn được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm để thuận tiện thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất...

Số điện thoại, Địa chỉ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Sóc Trăng

Trung tâm dịch vụ việc làm chính là cầu nối quan trọng giữa người muốn tìm việc và những nơi cần tuyển dụng người lao động như tư vấn về việc làm cho những người có nhu cầu tìm việc để họ có thể lựa chọn được một công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực cũng như nguyện vọng của...

Số điện thoại, địa chỉ Bảo hiểm xã hội huyện Mê Linh

Bảo hiểm xã hội huyện Mê Linh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện Mê...

Thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội trong tuần

Bộ Y tế, Bộ tài chính đã đưa ra quy định mới là cho phép các cơ sở y tế tự quyết định việc tổ chức khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế vào cả ngày thứ 7 trong tuần tùy theo khả năng nhân lực của từng cơ...

Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu

Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân quận Hải...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi