Trang chủ Thông tin Bảo hiểm xã hội Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
  • Thứ hai, 08/07/2024 |
  • Thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội |
  • 4526 Lượt xem

Thông tin Bảo hiểm xã hội Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội quận 12 là bảo hiểm xã hội cấp quận trực thuộc thành phố, có chức năng và nhiệm vụ như bảo hiểm xã hội cấp huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh.

Khi muốn giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội,…thì thường sẽ đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Không ít người hiện nay luôn thắc mắc về chức năng và nhiệm vụ của trung tâm bảo hiểm xã hội. Để giúp quý độc giả tìm hiểu được cụ thể hơn về vấn đề này hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết dưới đây về vấn đề bảo hiểm xã hội Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội Quận 12

Bảo hiểm xã hội quận 12 là bảo hiểm xã hội cấp quận trực thuộc thành phố, có chức năng và nhiệm vụ như bảo hiểm xã hội cấp huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 6 Quyết định 969/QĐ-BHXH cụ thể như sau:

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội huyện

1. Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xãhội tỉnh, cụ th:

a) Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

b) Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

c) Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo him xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định;

d) Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;

đ) Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo him thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;

e) Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện;

g) Qun lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp;

h) Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

4. Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

5. Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện.

6. Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

7. Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tht nghiệp, bảo hiểm y tế.

8. Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia….

Từ quy định trên thấy được rằng bảo hiểm xã hội Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh có những nhiệm vụ cơ bản sau: thực hiện công tác tuyên truyền và phổ biến về các chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết những kiến nghị, khiếu nại liên quan đến việc thực hiện các chính sách của bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp; hướng dẫn các nghiệp vụ về bảo hiểm,..

Bảo hiểm xã hội của Quận 12 có một số chức năng như: giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức việc thực hiện những chế độ, chính sách của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

Tiến hành việc tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện quản lý và sử dụng các quỹ bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thực hiện việc thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định của pháp luật,..

Địa chỉ bảo hiểm xã hội Quận 12 ở đâu?

Địa chỉ của bảo hiểm xã hội là một vấn đề cần nắm được khi muốn đến để thực hiện các thủ tục hành chính hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Địa chỉ của bảo hiểm xã hội Quận 12 là Số 314 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi biết được địa chỉ thì sẽ dễ dàng hơn trong việc đến trực tiếp để giải quyết công việc hoặc là gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Bởi lẽ trong trường hợp đến trực tiếp nếu chưa biết được địa chỉ cụ thể thể sẽ mất rất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm,

Còn trong trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện nếu như không biết rõ về địa chỉ của cơ quan bảo hiểm xã hội thì sẽ dẫn đến tình trạng hồ sơ gửi không đúng địa chỉ hoặc là thất lạc hồ sơ do đó sẽ mất thời gian trong việc giải quyết các công việc có liên quan.

Số điện thoại bảo hiểm xã hội Quận 12

Rất nhiều người khi thực hiện những thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều tìm kiếm số điện thoại để liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để được tư vấn cũng như giải đáp các vấn đề có liên quan trước khi đến thực hiện thủ tục.

Nếu được tư vấn trước thì sẽ tiết kiệm được thời gian giải quyết công việc cũng như đảm bảo các giấy tờ cần thiết để giải quyết được nội dung công việc một cách nhanh chóng nhất.

Số điện thoại liên hệ của bảo hiểm xã hội quận 12 là: 028.37174522

Trong đó mỗi bộ phận sẽ có phím máy lẻ riêng để tiếp nhận giải quyết cụ thể như sau:

– Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả máy lẻ là từ 611 đến 615

– Bộ phận Quản lý thu máy lẻ là 211 đến 222;

– Bộ phận Sổ, thẻ máy lẻ là từ 311 đến 315;

– Bộ phận Chính sách máy lẻ là từ 411 đến 414;

– Bộ phận Kế toán máy lẻ là từ 511 đến 516.

Tùy thuộc vào vấn đề cần được giải đáp khác nhau sau khi gọi số điện thoại 028.37174522 thì sẽ nhập số máy lẻ với nội dung phù hợp cần được hỗ trợ cụ thể như đã nêu ở trên.

Ngoài ra có thể liên hệ với bảo hiểm xã hội ở quận 12 theo địa chỉ email là:

Email: quan12@hochiminh.vss.gov.vn

Số tài khoản bảo hiểm xã hội Quận 12

Thông tin về số tài khoản bảo hiểm xã hội Quận 12 như sau:

Tên tài khoản là: Bảo hiểm xã hội quận 12.

– Kho bạc Nhà nước Quận 12: 3741.0.9001451

– Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Xuyên Á số tài khoản là: 6150202902035;

– Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Bắc Sài Gòn số tài khoản là: 050 100 2456789;

– Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Viettinbank) – Chi nhánh Số 12 thành phố Hồ Chí Minh số tài khoản là: 902 205 000 008.

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) – Phòng giao dịch Trường Chinh số tài khoản là: 1061100384003.

Lưu ý: Khi thực hiện nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thì trong nội dung cần phải ghi rõ mã số đơn vị (ví dụ như YN03567) – tê đơn vị.

Nếu đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì sẽ cần phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị cụ thể.

Trên đây là thông tin về tên tài khoản và số tài khoản của bảo hiểm xã hội Quận 12 mà các đơn vị, cá nhân cần nắm được khi thực hiện việc nộp tiền để tránh trường hợp nộp tiền sai số tài khoản hoặc là sai tên tài khoản.

Thời gian làm việc bảo hiểm xã hội Quận 12

Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội có vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết những công việc có liên quan đến các chế độ, chính sách hoặc là việc nộp hồ sơ để giải quyết các vấn đề về bảo hiểm,…

Giờ làm việc của bảo hiểm xã hội quận 12 như sau

– Từ thứ 2 đến thứ 6 thời gian làm việc cụ thể như sau:

Buổi sáng: làm việc từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ;

Buổi chiều: làm việc từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ.

Ngày Chủ Nhật: nghỉ.

Đây là ngày làm việc và thời gian làm việc cụ thể cần nắm được để sắp xếp thời gian đến giải quyết công việc theo đúng giờ làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Thủ tục hành chính được thực hiện tại bảo hiểm xã hội Quận 12

Ở cơ quan bảo hiểm xã hội quân 12 thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc giải quyết những công việc cụ thể như:

– Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định;

– Giải quyết những chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;

– Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp;

– Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh;

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

– Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện;

– Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;

– Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt;

– Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội huyện;…

– Thực hiện một số công việc khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số chia sẻ của luathoangphi.vn về Bảo hiểm xã hội quận 12 trong chuyên mục Cơ quan bảo hiểm. Trường hợp cần tư vấn hãy liên hệ đến tổng đài 19006557 để được hỗ trợ.

>>>>>>Tham khảo thêm bài viết: Tư vấn bảo hiểm xã hội

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

#1 Thông tin chi tiết Trung tâm việc làm tỉnh Quảng Nam

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam là một đơn vị dịch vụ sự nghiệp công, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Nam. Nguyên là Trung tâm Xúc tiến việc làm phía Nam tỉnh Quảng Nam - Đà...

Địa chỉ Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì, Hà Nội

Bảo hiểm xã hội có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội tổ chức việc thực hiện chính sách, các chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Thanh Trì, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của ủy ban nhân dân huyện Thanh...

Bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh là cơ quan bảo hiểm xã hội thuộc tuyến huyện, được thực hiện các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội theo quy...

Bảo hiểm xã hội quận 10, TP.HCM

Thông tin các cơ quan bảo hiểm xã hội luôn được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm để thuận tiện thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất...

#1 Thông tin cần biết Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình, Hà Nội

Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình được thành lập theo Quyết định số 01/TC-TCCB ngày 12 tháng 7 năm 1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trải qua 25 năm phấn đấu , Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình đang ngày càng lớn mạnh và phát triển, luôn phấn đấu nỗ lực thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi