Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật hành chính Ví dụ mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật hiện nay
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 11585 Lượt xem

Ví dụ mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật hiện nay

Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp.

Mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật từ lâu nay luôn là mối quan tâm của nhiều người. Nhà nước và pháp luật luôn có mối quan hệ đặc biệt trong lý luận và thực tiễn. Chúng tôi xin đưa ra nội dung Ví dụ mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật hiện nay để bạn đọc quan tâm và theo dõi.

Định nghĩa về nhà nước và pháp luật

Để có thể đưa ra Ví dụ mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật hiện nay thì chúng tôi xin giải đáp các khái niệm liên quan để bạn đọc hình dung rõ hơn.

Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp.

Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Nguồn gốc ra đời của nhà nước và pháp luật

Xã hội cộng sản nguyên thủy sống bằng hình thức săn bắt hái lượm. Trong quá trình sống con người ngày một phát triển dẫn đến nhu cầu của con người ngày càng tăng đòi hỏi họ phải cải tiến công cụ lao động từ đó chuyển sang hình thức chăn nuôi, trồng trọt làm năng suất lao động tăng lên dẫn đến sự dư thừa của cải.

Con người có nhu cầu trao đổi hàng hóa với nhau do giá trị hàng hóa trao đổi không ngang bằng nên tiền xuất hiện từ đó xã hội phân hóa giàu nghèo. Xã hội phân chia 2 giai cấp: thống trị và bị trị, giai cấp thống trị ra sức bốc lột giai cấp bị trị dẫn đến mâu thuẫn xuất hiện. Giai cấp bị trị vùng lên đấu tranh giành quyền lợi của mình.

Mâu thuẫn giữa các giai cấp không thể điều hòa được vì vậy để xoa dịu giai cấp bị trị, giai cấp thống trị tổ chức ra một thiết chế quyền lực mới nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp mình đồng thời duy trì trật tự và ổn định xã hội từ đó nhà nước ra đời. Để duy trì trật tự xã hội và giúp giai cấp thống trị quản lý nhà nước thì cần có công cụ quản lý công cụ đó là pháp luật từ đó pháp luật ra đời.

Mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật

Mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật thể hiện ở sự thống nhất giữa nhà nước và pháp luật; sự khác biệt giữa nhà nước và pháp luật và sự tác động qua lại giữa nhà nước và pháp luật. Cụ thể:

Thứ nhất: Sự thống nhất giữa nhà nước và pháp luật

Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội luôn gắn liền với nhau, do đó nguyên nhân về sự ra đời của nhà nước cũng là nguyên nhân làm xuất hiện pháp luật. Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, đều là sản phẩm của xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp. Chúng chỉ ra đời và tồn tại khi trong xã hội có những điều kiện nhất định, điều kiện đó là có sự tư hữu, xã hội phân chia thành giai cấp và đấu tranh giai cấp. Như vậy, nhà nước và pháp luật thống nhất với nhau.

Thứ hai: Sự khác biệt giữa nhà nước và pháp luật

Nhà nước là tổ chức đặc biệt của quyền lực công là phương thức – hình thức tồn tại của xã hội có giai cấp thì pháp luật là hệ thống các quy phạm được nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện để điều chỉnh hành vi và các quan hệ xã hội của con người. Nhà nước đại diện cho sức mạnh còn pháp luật đại diện cho ý chí. Nói nhà nước là nói đến yếu tố con người cùng cơ chế bộ máy, nói pháp luật là nói đến các quy tắc hành vi.

Hình thức nhà nước là cách tổ chức quyền lực và những phương pháp để tổ chức quyền lực nhà nước. Hình thức nhà nước bao gồm 3 yếu tố: Hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước, chế độ chính trị. Hình thức của pháp luật là cách thức mà giai cấp nắm quyền lực nhà nước sử dụng để nâng ý chí của giai cấp mình lên thành pháp luật. Ba hình thức pháp luật được lịch sử ghi nhận: tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản pháp luật.

Thứ ba: Sự tác động qua lại của Nhà nước và pháp luật.

Sự tác động của nhà nước đến pháp luật thể hiện trước hết là ở việc nhà nước ban hành, thay đổi, hủy bỏ, hoàn thiện pháp luật , bảo vệ pháp luật khỏi sự vi phạm, bảo đảm pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống. Pháp luật là sản phẩm trực tiếp của hoạt động nhà nước. Pháp luật có vai trò điều chỉnh hoạt động nhà nước và các quan hệ xã hội. Mặt khác, hoạt động của nhà nước về cơ bản là mang tính pháp lí.

Pháp luật là mục đích tồn tại của nhà nước. Pháp luật là phượng tiện kiểm soát hoạt động nhà nước, xác định giới hạn cho phép hay không cho phép, đảm bảo sự kiểm soát đối với nhà nước bằng pháp luật mà quy định cơ cấu tổ chức bên trong và hoạt động của nhà nước, của các cơ quan nhà nước. Nhờ có pháp luật mà nhà nước thực hiện được các nhiệm vụ, chức năng, chính sách đối nội và đối ngoại của mình, xác định chế đội chính trị, kinh tế, xã hội, quy chế pháp lý đối với các cá nhân. Toàn bộ hoạt động nhà nước đều xuất phát từ chế độ pháp luật, trong các hình thức pháp luật và các trình tự thủ tục pháp luật.

Pháp luật có vai trò cũng cố hoàn thiện nhà nước để thích ứng sự phát triển khách quan của xã hội. Không có chế độ nhà nước nào có thể thiếu pháp luật hay ngoài pháp luật. Sự hoàn thiện tiến bộ hay lạc hậu, trì trệ của pháp luật sẽ kéo theo sự hoàn thiện hay trì trệ, lạc hậu của nhà nước và ngược lại. Việc đổi mới, hoàn thiện nhà nước và pháp luật chỉ thực sự có ý nghĩa và hiệu quả khi được tiến hành song song, đồng bộ trên cơ sở giám sát và tham gia,đánh giá khách quan của toàn xã hội. Hiệu lực, hiệu quả của nhà nước và pháp luật tác động phụ thuộc lẫn nhau.

Vậy cụ thể chúng tôi xin đưa ra Ví dụ mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật hiện nay ở nội dung tiếp theo của bài viết.

Ví dụ mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật hiện nay

Chúng tôi xin đưa ra Ví dụ mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật hiện nay để thấy được mối quan hệ trên.

Nhà nước và pháp luật Việt Nam cùng ra đời và thống nhất với nhau. Nhà nước bảo vệ pháp luật thực thi hiệu quả nhất. Nhà nước có một bộ máy cưỡng chế đặc biệt đảm bảo cho việc thực thi pháp luật được diễn ra như nhà tù,cảnh sát,tòa án,…

Pháp luật lại được nhà nước ban hành hoặc thừa nhận,vì thế, nhà nước luôn đảm bảo cho pháp luật được thực thi nhanh chóng,hữu hiệu nhất trong cuộc sống. Pháp luật do nhà nước ban hành,được truyền bá phổ biến bằng con đường chính thức thông qua các hệ thống cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Pháp luât có khả năng tác động đến mọi cá nhân,tổ chức trong xã hội,điều chỉnh hầu khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội:kinh tế,giáo dục,văn hóa,..

Không chỉ vậy, nhà nước ban hành, thay đổi, hủy bỏ, hoàn thiện pháp luật , bảo vệ pháp luật khỏi sự vi phạm, bảo đảm pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống rất rõ ràng. Trước đổi mới, Đảng và Nhà nước ta có thực hiện chính sách ngoại giao khép kín. Hệ thống pháp luật của nước ta ngăn cấm các hoạt động đầu tư của tư bản nước ngoài vào. Tuy nhiên từ khi mở cửa và hội nhập nền kinh tế Nhà nước đã đặt quan hệ ngoại giao với hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đặc biêt 11/2007 Việt Nam đã tham gia và trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trước tình hình đó pháp luật của Việt Nam đã có những thay đổi để phù hợp với xu thế chung. Đó là sự thay đổi thể hiện trong các Luật Đầu tư, Luật Thương Mại… Đặc biệt, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài như tạo môi trường đầu tư thông thoáng, giảm các loại thuế, rút gọn các thủ tục… Những chính sách đó đã được thể hiện tập trung trong pháp luật Việt Nam hiện hành.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về vấn đề Ví dụ mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật hiện nay đến bạn đọc.

Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này nếu có bất cứ thắc mắc nào, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất.

>>>>>> Tham khảo: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mức phạt vi phạm hành chính hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp...

Có được mở tiệm chơi game ở gần trường học không?

Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công...

Quán net có được hoạt động xuyên đêm?

Quán net sẽ không được hoạt động xuyên đêm mà thời gian mở cửa chính xác đó là vào 8 giờ sáng và thời gian đóng cửa muộn nhất là 22 giờ...

Đánh đập, hành hạ vật nuôi bị xử lý thế nào?

Điều 29 Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn trong đó có quy định về xử phạt vi phạm đối với hành vi đánh đập, hành hạ vật...

Giấy khai sinh không có tên cha có ảnh hưởng gì không?

Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi