Văn học

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Tự sự là gì?

22/10/2021

Tự sự là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một ý...

Định ngữ là gì?

20/10/2021

Định ngữ là thành phần phụ trong câu, được sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ hoặc cụm danh từ. Định ngữ có thể là một từ, một ngữ hoặc một cụm chủ...

Phong cách ngôn ngữ chính luận là gì?

15/10/2021

Phong cách ngôn ngữ chính luận là sự khái quát những đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong các văn bản chính luận để hình thành một số đặc trưng tiêu biểu như sự bộc lộ công khai quan điểm chính trị, tính chặt chẽ của ngôn ngữ trong lập luận và tính thuyết phục truyền...

Từ nhiều nghĩa là gì? Ví dụ từ nhiều nghĩa

13/10/2021

Nghĩa đen hay nghĩa ban đầu là nghĩa chính, nghĩa gốc của từ. Nghĩa đen là nghĩa trực tiếp, gần gũi, quen thuộc, dễ hiểu và thông thường nó không hoặc ít phụ thuộc vào ngữ cảnh....

Từ chỉ sự vật là gì?

10/10/2021

Ở từ điển tiếng Việt sự vật được định nghĩa là danh từ chỉ những cái tồn tại được thông qua nhận thức có ranh giới rõ ràng, phân biệt với những cái tồn tại khác nhau. Do đó, có thẻ hiểu sự vật là những thứ tồn tại hữu hình, nhận biết...

Phép nối là gì?

10/10/2021

Phép nối thường sử dụng một số phương tiện liên kết như sử dụng các quan hệ từ, từ nối, các trợ từ, phụ từ, tính từ, kết ngữ hoặc quan hệ về chức năng ngữ pháp trong...

Nghị luận về một tư tưởng đạo lí là gì?

09/10/2021

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý là bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo lý lẽ sống của con người. Thường thì để làm một bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý phải thực hiện lập luận theo 5...

Các phương châm hội thoại?

09/10/2021

Phương châm hội thoại là những quy định mà người tham gia hội thoại phải tuân thủ thì cuộc giao tiếp mới thành công. Để giao tiếp thành công, cần nắm vững các phương châm hội thoại. Tuy nhiên, căn cứ vào tình huống giao tiếp cụ thể, cần vận dụng phương châm hội...

Câu đơn là gì? Ví dụ câu đơn

09/10/2021

Câu đơn là câu có ý nghĩa hoàn chỉnh được cấu tạo bởi một tập hợp từ ngữ, một câu cần phải diễn đạt được một ý tương đối trọn vẹn, cần có mục đích nói hoặc đối tượng nói...

Hoán dụ là gì? Ví dụ về hoán dụ

09/10/2021

Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gọi hình, gợi cảm cho sự diễn...

Nhân hóa là gì? Ví dụ về nhân hóa

09/10/2021

Nhân hóa là gọi vật hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người làm cho thế giới loài vật, đồ vật, cây cối, … trở nên gần gũi với con người, đồng thời biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con...

Rút gọn câu là gì? Ví dụ về rút gọn câu

09/10/2021

Rút gọn câu dựa vào thành phần bị rút gọn thì được chia thành 3 kiểu câu rút gọn là: rút gọn chủ ngữ, vị ngữ và rút gọn cả chủ ngữ và vị ngữ....

Trạng ngữ là gì? Ví dụ về trạng ngữ

09/10/2021

Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, bổ sung ý nghĩa cho thành phần chính và là bộ phận của câu xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân,… của sự việc nêu trong câu....

Thành phần tình thái là gì?

09/10/2021

Thành phần tình thái là thành phần câu dùng để thể hiện cách nhìn của người nói hoặc người viết đối với sự việc được nói đến trong câu hoặc thể hiện cách nhìn nhận thái độ, cách đánh giá với người...

Liên kết câu và liên kết đoạn văn là gì?

09/10/2021

Liên kết là quan hệ giữa hai yếu tố ngôn ngữ, mà muốn hiểu nghĩa của yếu tố này thì phải tham khảo nghĩa của yếu tố kia, trên cơ sở đó, hai câu chứa chúng liên kết lại với...

Phép im lặng là gì?

09/10/2021

Phép lặng (còn gọi là ẩn ngữ hay tỉnh lược) là phương thức biểu đạt bằng cách bỏ trống để người nghe (người đọc) suy ra mà tự hiểu, không cần diễn đạt bằng lời....

Phép thế là gì?

08/10/2021

Phép thế là cách thay những từ ngữ nhất định bằng những từ ngữ có ý nghĩa tương đương (cùng chỉ sự vật ban đầu, còn gọi là có tính chất đồng chiếu) nhằm tạo tính liên kết giữa các phần văn bản chứa chúng....

Cách lập dàn ý bài văn nghị luận

08/10/2021

Lập dàn ý bài văn nghị luận là việc chọn lọc, sắp xếp và triển khai hệ thống các luận điểm, luận cứ (nội dung cơ bản) theo bố cục ba phần của văn bản. Việc lập dàn ý bài văn nghị luận giúp việc tìm và lựa chọn ý cho bài viết có nội dung toàn diện, phong phú, bám...

Số từ và lượng từ là gì?

08/10/2021

Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật. Khi biểu thị số lượng sự vật, số từ thường đứng trước danh từ. Khi biểu thị thứ tự, số từ đứng sau danh từ. Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật....

Từ đồng âm là gì? Ví dụ từ đồng âm

08/10/2021

Tiếng Việt là thứ tiếng đẹp, giàu hình ảnh âm thanh và sức biểu đạt. Có thể thấy trong cuộc sống hoặc trong văn chương ta bắt gặp rất nhiều các từ đồng âm. Những từ có hình thức ngữ âm (thường là viết, đọc giống nhau) nhưng lại khác nhau về nghĩa của từ....

Dùm hay giùm mới đúng?

07/10/2021

Trong việc giao tiếp thường ngày, nhiều người thường bị nhầm lẫn “giùm” và “dùm” tuy nhiên người nghe vẫn hiểu được. Thế nhưng trong văn viết, người viết cần phải dùng đúng là từ “giùm”. Nếu không dùng đúng thì sẽ được coi là sai chính...

Điệp từ là gì? Ví dụ về điệp từ

07/10/2021

Điệp từ hay còn được gọi với tên gọi khác là điệp ngữ là một biện pháp tu từ trong văn học chỉ việc lặp đi lặp lại một từ hoặc cụm từ nhằm nhấn mạnh, khẳng định hoặc liệt kê để làm nổi bật vấn đề được nói...

Hotline: 1900.6557