Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Giáo dục – Đào tạo Giáo viên nghỉ thai sản có được lao động tiên tiến không?
  • Thứ hai, 12/06/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 1045 Lượt xem

Giáo viên nghỉ thai sản có được lao động tiên tiến không?

Danh hiệu lao động tiên tiến là một danh hiệu thi đua của cá nhân. Vậy Giáo viên nghỉ thai sản có được lao động tiên tiến không?

Các danh hiệu như “ Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua” trong quá trình lao động, công tác là những đánh dấu quan trọng trong sự nghiệp của mỗi người giáo viên. Vậy tiêu chuẩn để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” là gì? Giáo viên nghỉ thai sản có được lao động tiên tiến không? sẽ được chúng tôi giải đáp trong nội dung bài viết này.

Nguyên tắc khen thưởng

Nguyên tắc khen thưởng được quy định tại Điều 3 Nghị định 91/2017/NĐ-CP như sau:

– Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được.

– Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung; trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy định chung.

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến

Căn cứ theo quy định tại Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 và Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng thì các tiêu chuẩn cho danh hiệu “Lao động tiên tiến” bao gồm:

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

– Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

– Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

– Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” xét tặng cho công nhân, nông dân, người lao động không thuộc các đối tượng quy định trên nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

– Lao động sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội;

– Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

Theo đó, danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho giáo viên phải đạt các tiêu chuẩn sau:

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

– Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

– Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

– Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

Giáo viên nghỉ thai sản có được lao động tiên tiến không?

Như vậy, giáo viên đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 sẽ được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Vậy giáo viên nghỉ thai sản có được lao động tiên tiến không?

Khoản 4 Điều 10 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định như sau: Thời gian nghỉ thai sản theo, quy định được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

Theo đó, thời gian giáo viên nghỉ thai sản theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 vẫn được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trừ trường hợp các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (Khoản 6 Điều 10 Nghị định 91/2017/NĐ-CP).

Hồ sơ bình xét danh hiệu lao động tiên tiến cho giáo viên

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” bao gồm:

– Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua;

– Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể;

– Biên bản họp bình xét thi đua;

– Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trường hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Thẩm quyền quyết định trao tặng danh hiệu lao động tiên tiến

Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” thực hiện như sau:

– Đối với cán bộ, công chức, công nhân, nông dân, người lao động thuộc quản lý của cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

– Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương có tư cách pháp nhân xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị không có tư cách pháp nhân do thủ trưởng cấp trên trực tiếp xét tặng.

Trên đây là nội dung bài viết Giáo viên nghỉ thai sản có được lao động tiên tiến không? của Luật Hoàng Phi, cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Học sinh tiểu biểu và học sinh xuất sắc cái nào cao hơn?

Học sinh Tiêu biểu hoàn là danh hiệu khen thưởng đối với học sinh thành tốt trong học tập và rèn luyện cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực; được tập thể lớp công...

Học sinh có được mang điện thoại đến trường không?

Không cấm học sinh mang điện thoại đến trường nhưng học sinh không được sử dụng điện thoại khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho...

Giáo viên có được yêu học sinh không?

Pháp luật lao động và viên chức đều không cấm hành vi giáo viên yêu học sinh. Tuy nhiên, tình yêu thầy trò khi học sinh, sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường vẫn là vấn đề khá nhạy cảm bởi có thể ảnh hưởng xấu đến quá trình giáo dục đào tạo và giảng dạy, hiện tượng tiêu cực "gạ tình đổi...

Giáo viên và giảng viên khác nhau như thế nào?

Giáo viên là nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục khác, giảng dạy trình độ sơ cấp, trung...

Giáo viên có được nhuộm tóc, xăm hình không?

Nhuộm tóc và xăm hình không phải là những hành vi bị cấm, hay vi phạm quy định về trang phục, tác phong, lề lối, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi