Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Đất đai – Nhà ở Tư vấn về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất
  • Thứ năm, 09/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 2560 Lượt xem

Tư vấn về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Tôi có một mảnh đất nông nghiệp và được thông báo rằng sắp bị thu hồi để xây khu vui chơi, tôi sẽ được bồi thường như thế nào?

Câu hỏi:

Thưa luật sư! Tôi có vấn đề cần tư vấn của luật sư như sau: Gia đình tôi có 1,5 sào đất nông nghiệp ở đường liên thôn. Gia đình tôi đã sử dụng để trồng cây khoảng 15 năm nay.Trong thôn tôi cũng có khoảng 10 gia đình có đất như vậy và họ đã xây nhà và được cấp sổ đỏ. Cách đây 2 năm nhà tôi có ý định xây dựng nhà ra khu đất đó nhưng lãnh đạo thôn xóm không đồng ý. Họ nói khu đất đó là để sau này làm khu vui chơi của thôn. Và họ sẽ đền bù gia đình tôi bằng diện tích đất nông nghiệp tương ứng khác. Nhờ luật sư tư vấn giúp gia đình tôi những thắc mắc sau:

1. Những đề nghị của thôn xóm đưa ra như vậy có đúng không? Khu vui chơi có thuộc quy hoạch của nhà nước không?

2. Nếu sau này thôn xóm mà thu hồi khu đất đó nhà tôi được tính đền bù thế nào?

3. Nếu bây giờ nhà tôi xây nhà ra đó như 10 gia đình khác có được không?

Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ luật sư.Tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời:

Chào bạn, câu hỏi của bạn thuộc lĩnh vực tư vấn Luật đất đai, với câu hỏi của bạn, Luật Hoàng Phi xin trả lời như sau:

Thứ nhất: Về câu hỏi của bạn đó là đề nghị của thôn đưa ra như vậy có đúng hay không, khu vui chơi có thuộc quy hoạch của nhà nước hay không?.

Thực chất, thôn, xóm không được đưa ra đề nghị thu hồi đất để thực hiện mục đích nào đó, tuy nhiên, chúng ta hiểu là lãnh đạo thôn, xóm chỉ mang tính chất thông báo cho bạn về việc thu hồi đất của gia đình bạn chứ không phải là người đề nghị thu hồi mảnh đất của bạn để làm khi vui chơi. Còn về khi vui chơi đó có thuộc quy hoạch của nhà nước hay không? thì có thể thẩm quyền xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong trường hợp của bạn thuộc UBND cấp Tỉnh hoặc cấp Huyện, cụ thể tại điều 62, Luật đất đai 2013 có quy định:

Điều 62. Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

3. Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất bao gồm:

a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; công trình di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương;

b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải;

c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

đ) Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.

Như vậy, có thể hiểu khu vui chơi đã thuộc điểm c, khoản 2, điều 62 Luật đất đai, cho nên thuộc quy hoạch của nhà nước, nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất của bạn để thực hiện kế hoạch xây khu vui chơi công cộng, bạn sẽ được bồi thường phần đất khác theo quy định của pháp luật.

Tư vấn về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Thứ hai, về câu hỏi của bạn đó là khi đất của bạn bị thu hồi để làm khu vui chơi thì được đền bù như thế nào?

Theo Luật đất đai 2013 và Nghị định Số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã có quy định như sau:

Điều 74. Luật đất đai 2013: Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Bạn phải đáp ứng điều kiện được quy định tại Khoản 1, điều 75 như :Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp..thì sẽ được bồi thường về phần đất bị thu hồi.

Nếu bạn có đủ các điều kiện đã đưa ra thì được bồi thường theo quy định của pháp luật đất đai, cụ thể:

Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.

Theo Khoản 2, điều 3, Nghị định Số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

a) Chi phí san lấp mặt bằng;

b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

d) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Như vậy, nếu bạn có đủ điều kiện để được bồi thường như đã nêu thì bạn sẽ được bồi thường phần đất tương ứng với diện tích đất mà bạn đã được thu hồi hoặc được bồi thường bằng tiền theo giá trị của phần đất đó, bạn còn có thể được bồi thường chi phí đã đầu tư vào đất như chi phí cải tạo đất, san lấp…bạn cần làm việc với cơ quan có thẩm quyền để xác định được chi phí mà mình nhận được khi bị thu hồi đất.

Thứ ba, về câu hỏi của bạn là nếu bây giờ bạn xây nhà lên phần đất đó có được hay không, theo quy định của Luật đất đai 2013 thì phần đất của bạn là đất nông nghiệp, mà theo quy định thì đất phải được sử dụng đúng mục đích, nếu bạn muốn xây nhà trên phần đất nông nghiệp thì không được phép, Nhưng nếu bạn thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thì mới được phép xây nhà trên đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, nếu đã có quyết định thu hồi đất để làm khu vui chơi thì bạn không nên xây nhà trên đó để tránh thiệt hại xảy ra.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Công ty Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.     

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nhà nước không được ra quyết định thu hồi đất trong những trường hợp nào?

Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định và tiến hành thu hồi lại quyền sử dụng đất đã trao cho người sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất nhưng có hành vi vi phạm pháp luật về đất...

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất đối với những đối tượng nào?

Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi...

Trường hợp nào không được cưỡng chế thu hồi đất?

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện quy định tại Luật đất đai...

Chuyển đổi đất vườn sang đất ở hết bao nhiêu tiền?

Như vậy UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) quyết định cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận được đơn và thửa đất xin chuyển thuộc khu vực được phép...

Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị không?

Luật đất đai quy định giấy tờ chuyển nhượng đất phải được công chứng chứng thực. Vậy Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi