Trang chủ bồi thường đất

bồi thường đất

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như thế nào?

Thứ năm, 28/09/2023

Tôi hiện đang có một mảnh đất mặt đường, hiện nay tỉnh tôi có dự án xây đường cao tốc qua mảnh đất và căn nhà đó của tôi. Vậy cho tôi hỏi tôi có được bồi thường không? sẽ được bồi thường những...

Căn cứ để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Thứ hai, 09/10/2023

Để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất căn cứ vào giá đất cụ thể hay bảng giá đất? Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp...

Những trường hợp thu hồi đất mà không bồi thường?

Thứ hai, 09/10/2023

Tôi được Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế; xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tôi có được bồi thường về đất...

Bồi thường thu hồi đất theo quy định của pháp luật

Thứ hai, 09/10/2023

Hộ gia đình chị Viên có 70 m2 diện tích đất ở có sổ đỏ. Nhà nước thu hồi thì gia đình chị Viên có được bồi thường về đất không? Nếu có thì việc bồi thường được thực hiện như thế...

Bồi thường về cây trồng vật nuôi khi thu hồi đất

Thứ hai, 09/10/2023

Tôm của gia đình tôi chưa được thu hoạch tại thời điểm bị thu hồi đất. Vậy gia đình tôi có được bồi thường khi thu hồi đất...

Chưa có sổ đỏ có được bồi thường khi thu hồi đất?

Thứ ba, 10/10/2023

Gia đình tôi có 1000 mét vuông đất nhà nước thu hồi 22 mét vuông làm đường giao thông, nhưng đất gia đình tôi sử dụng trước năm 1993 nhưng chưa có sổ đỏ. Vậy tôi có được bồi thường khi nhà nước thu hồi...

Không có sổ đỏ thì có được bồi thường khi bị thu hồi đất không?

Thứ tư, 18/10/2023

Ông A không có bất kỳ giấy tờ nào có thể chứng minh quyền sử dụng của mình đối với mảnh đất. Đến nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra quyết định thu hồi diện tích đất của nhà ông A để xây trường mẫu giáo. Ông A có được bồi thường không? Chủ tịch Ủy ban nhân...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi