Luật Hoàng Phi Thông tin cần biết Thừa phát lại là gì?

Thừa phát lại là gì?

Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được quy định tại Nghị định 08/2020 được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi thành án dân sự theo quy định định của Pháp Luật Thừa phát lại và Pháp Luật có liên quan.

Một trong các chủ thể cung cấp dịch vụ công phải kể đến là Thừa phát lại nhưng chức năng cũng như quyền hạn của thừa phát lại, lại chưa được đề cập  thường xuyên. Trong bài viết Thừa phát lại là gì? chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến thừa phát lại

Thừa phát lại là gì?

Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được quy định tại Nghị định 08/2020 được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi thành án dân sự theo quy định định của Pháp Luật Thừa  phát lại và Pháp Luật có liên quan.

Theo đó, Thừa phát lại phải là công dân Việt Nam thực hiện các yêu cầu của các cơ quan, tổ chức cá nhân dựa trên thẩm quyền, phạm vi chức năng của mình trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Điều kiện bổ nhiệm thừa phát lại?

Để có thể bổ nhiệm thừa phát lại, theo quy định tại Điều 6 – Tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại, có quy định cụ thể như sau:

– Là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt.

– Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật.

– Có thời gian công tác pháp luật từ 03 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bng tt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật.

– Tốt nghiệp khóa đào tạo, được công nhận tương đương đào tạo hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại.

– Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại.

Như vậy, để có thể bổ nhiệm thừa phát lại, công dân phải đáp ứng đầy đủ các quy định trên

Thừa phát lại được làm những công việc gì?

Theo quy định của Pháp Luật thừa phát lại thừa phát lại được làm những công việc như sau:

+ Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của các cơ quan: Toà án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án dân sự, trong những trường hợp liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

+ Lập vi bằng hoạt động là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định 08-2020/NĐ-CP.

+ Xác minh điều kiện thi hành án dân sự: theo đó thừa phát lại có thẩm quyền xác định điều kiện thi hành án mà vụ việc đó thẩm quyền thuộc cơ quan thi hành của các cơ quan thi hành án dân sự có cùng trụ sở cấp tỉnh với Văn phòng thừa phát lại.

Nhưng để Thừa phát lại có thể thực hiện hoàn thành chức năng của mình pháp luật có quy định thêm  khi thực hiện xác minh điều kiện thi hành án thì Thừa phát lại có quyền xác minh thông tin ngoài địa bàn vừa xác định nêu trên

+ Tổ chức thi hành án: Theo đó thì Thừa phát lại sẽ được quyền tổ chức thi hành án những phải có yêu cầu của đương sự với một trong các bản án, quyết định sau đây:

Bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án cấp quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh và tương được, Lưu ý là đã có hiệu lực của pháp luật; Bản án, quyết định của Toà án nhân dân cấp tính cũng đã có hiệu lực pháp luật. Và kèm theo là nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở

Bản án, quyết định phúc thẩm của Toà án cấp tỉnh nơi Văn phòng thừa phát lại đặt trụ sở xét xử đối với các bản án, quyết định sơ thẩm cấp dưới chưa có hiệu lực pháp luật (cấp huyện); bản án quyết định phúc thẩm của toà án nhân dân tối cao đối với quyết định sơ thẩm, bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, lưu ý là phải nơi Văn phòng thừa phát lại đặt trụ sở.

Bản án, quyết định Giám đốc thẩm của Toà án nhân tối cao với các bản á, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của toà án cấp huyện, tỉnh nơi Văn Phòng thừa phát lại đặt trụ sở.

Danh mục những việc thừa phát lại không được làm?

Theo quy định, những việc sau đây thừa phát lại không được làm:

+ Tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác; sử dụng thông tin về hoạt động của Thừa phát lại để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

+ Đòi hỏi thêm bất kỳ khoản lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng.

+ Kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản.

+ Trong khi thực thi nhiệm vụ, Thừa phát lại không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.

+ Các công việc bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của thừa phát lại?

Thừa phát lại sẽ phải có những quy định cụ thể về điều kiện để có thể hành nghề. Cụ thể, quyền và nghĩa vụ của thừa phát lại như sau:

– Trung thực, khách quan khi thực hiện công việc.

– Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại.

– Chịu trách nhiệm trước người yêu cầu và trước pháp luật về việc thực hiện công việc của mình.

– Không đồng thời hành nghề tại 02 hoặc nhiều Văn phòng Thừa phát lại.

– Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

– Mặc trang phục Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định, đeo Thẻ Thừa phát lại khi hành nghề.

– Tham gia tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Thừa phát lại (nếu có); chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của Văn phòng Thừa phát lại nơi mình đang hành nghề và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Thừa phát lại mà mình là thành viên.

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Nghị định 08/2020 và pháp luật có liên quan.

Thừa phát lại có được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư không?

Như chúng tôi đã tư vấn ở mục trên về việc người làm Thừa phát lại sẽ không được quyền làm những công việc sau đây:

– Tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác;

– Sử dụng thông tin về hoạt động của Thừa phát lại để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức;

– Đòi hỏi thêm bất kỳ khoản lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng;

– Kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản;

– Trong khi thực thi nhiệm vụ, Thừa phát lại không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì;

– Các công việc bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Kết luận: Thừa phát lại KHÔNG có quyền thực hiện việc công chứng, chứng thực cũng như kiêm nhiệm các chức danh khác như công chứng viên, luật sư.

Trường hợp nào không được lập vi bằng?

Theo quy định tại điều 37 Nghị định 08/2020 về các trường hợp không được vi bằng. Cụ thể, các trường hợp sau không được lập vi bằng

– Những trường hợp chủ thể có yêu cầu vi bằng là chính bản thân thừa phát lại hoặc những người thân thích của thừa phát lại được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 4 nghị định 08/2020/NĐ-CP.

– Vi phạm các quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng như: Các trường hợp xâm phạm đến mục tiêu về an ninh, quốc phòng, thực hiện hành vi dẫn đến làm lộ bí mật, phát tán tin tức, tài liệu của nhà nước; vi phạm các quy định về ra vào trong khu vực cấm, nhạy cảm của các công trình an ninh quốc phòng, khu vực quân sự…

–  Vi bằng làm dẫn đến vi phạm đời sống riêng tư, bí mật của gia đình và cá nhân thuộc các trường hợp pháp luật có liên quan quy định

– Vi bằng trong các trường hợp không có giấy tờ chứng minh các quyền sử dụng sở hữu đất đai theo quy định hoặc những sự kiện, hành vi, giao dịch trái  pháp luật của người có yêu cầu vi bằng

– Các sự kiện mà không phải do Thừa phát lại chứng kiến trực tiếp

– Các sự kiện hành vi của những chủ thể đặc biệt sau:  cán bộ công chức. viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức thuộc Quân đội nhân dân ; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân nhưng đang thi hành nhiệm vụ

– Ngoài ra còn có các trường hợp khác theo quy định của pháp luật

Dịch vụ thừa phát lại uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam

Trường hợp khách hành có nhu cầu sử dụng dịch vụ thừa phát lại tại, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ trọn gói với chi phí hợp lý.

Công ty chúng tôi kết hợp chặt chẽ với các văn phòng thừa phát lại trên toàn quốc để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp có ảm hiểu kiến thức trong lĩnh vực thừa phát lại, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

+ Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, thông tin cần thiết trong các dịch vụ thừa phát lại;

+ Tư vấn các bước tiến hành công việc từ A – Z cho khách hàng;

+ Đại diện, thay mặt khách hàng tiến hành thủ tục trong dịch vụ thừa phát lại;

+ Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề sau dịch vụ;

+ Giảm 10% chi phí khi sử dụng dịch vụ thừa phát lại sau này.

Trên đây là những nội dung mà Chúng tôi muốn chi sẻ đến bạn đọc liên quan đến câu hỏi liên quan đến thừa phát lại là gì? Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thừa phát lại hoặc muốn sử dụng dịch vụ, bạn đọc vui lòng liên hệ trực tiếp tới văn phòng thừa phát lại theo thông tin cụ thể như sau:

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI THĂNG LONG

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 14, Lô 10B, đường Trung Yên 9A, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tel: 04. 6282 4999  –  04. 6673 4922       Fax: 04. 6282 6031       

Hotline: 0981.393.686

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Học phí Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh 2022

Lịch sử trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP. HCM đã trải qua hơn 63 năm. Tiền thân của Trường Đại học Bách Khoa là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật (TTQGKT) được thành lập ngày 29/6/1957 với nhiệm vụ “… đào tạo thanh niên các ngành học Cao đẳng Kỹ thuật cần thiết cho nền Kinh-Tế và Kỹ -Nghệ...

Học phí Đại học Y Hà Nội 2022

Ngày 19/5/2022, Đại học Y Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 24/NQ-ĐHYHN, kèm theo đó là Mức thu học phí trình độ đào tạo Đại học và sau Đại học được Nhà nước cấp kinh phí năm học...

Ngành sư phạm có được miễn học phí không?

Hiện nay ngành sư phạm luôn được coi trọng bởi những đóng góp to lớn mà nó mang lại, khi chọn theo học ngành sư phạm sẽ có cơ hội làm việc tương đối...

Học phí cao đẳng Sài Gòn 2022

Với gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, Cao đẳng Sài Gòn luôn hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn tài nguyên con người dồi dào của Việt Nam thành nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng môi trường học tập thực nghiệm và mở ra cơ hội có việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp....

Học phí Cao đẳng Việt Mỹ 2022

Trường Cao đẳng Việt Mỹ là một trong những trường cao đẳng uy tín nhất Việt Nam, Cao đẳng Việt Mỹ mang đến cho người học các chương trình đào tạo có tính ứng dụng cao, cập nhật với nhu cầu của xã...

Học phí Đại học Luật Hà Nội 2022 – 2023

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về nội dung câu hỏi: Học phí Đại học Luật Hà Nội 2022-2023 bao...

Học phí Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 2022 – 2023

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Học phí Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh...

Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một

Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một có chức năng xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự, các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và giải quyết những công việc khác theo quy định của pháp...

Tòa án nhân dân quận Sơn Trà

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp ột số thông tin cần biết về Tòa án nhân dân quận Sơn...

Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về địa chỉ, số điện thoại Tòa án nhân dân thị xã Phú...

Số điện thoại, địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin về: Số điện thoại, địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Hải...

Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên

Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có thẩm quyền xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn thị xã Tân Uyên – tỉnh Bình Dương, bị khởi tố, điều tra, truy tố bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hình...

Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc

Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc có địa chỉ tại số 13, Nguyễn Thái Bình, ấp Hòa Thuận, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Bộ phận tiếp công dân của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc làm việc giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ 7, chủ nhật, nghỉ Lễ, nghỉ Tết....

Tòa án nhân dân huyện Mê Linh

Tòa án nhân dân huyện Mê Linh hiện có 15 công chức, trong đó có 01 Chánh án, 02 Phó Chánh án, 06 Thẩm phán và các Thư ký. Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Mê Linh thụ lý, giải quyết gần 500 vụ việc các...

Thông tin Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư cung cấp thông tin về: Thông tin Tòa án nhân dân thành phố Dĩ...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557