Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Chứng khoán Thủ tục Thành lập công ty quản lý quỹ

Thủ tục Thành lập công ty quản lý quỹ

Thành lập công ty quản lý quỹ là những thủ tục pháp lí do pháp luật quy định để hình thành công ti quản lý quỹ. Theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân muốn thành lập công ty quản lí quỹ đầu tư chứng khoán phải được UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Thành lập công ti quản lý quỹ 

Thành lập công ty quản lý quỹ là những thủ tục pháp lí do pháp luật quy định để hình thành công ty quản lý quỹ. Những thủ tục này nhằm đảm bảo cho việc hình thành công ti quản lý quỹ đủ  năng lực tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. 

Theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân muốn thành lập công ty quản lí quỹ đầu tư chứng khoán phải được UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Giấy phép này đồng thời được coi là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động bao gồm những điều kiện cơ bản sau: 

– Công ty quản lý quỹ phải được thành lập dưới hình thức công ti trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần

– Có phương án hoạt động kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và chiến lược phát triển ngành chứng khoán; 

– Có cơ sở vật chất kĩ thuật bảo đảm thực hiện hoạt động quản lí quỹ đầu tư chứng khoán; 

– Có số vốn góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật. Mức vốn pháp định hiện hành được quy định đối với công ti quản lý quỹ là 25 tỉ đồng Việt Nam. Bộ tài chính quy định cụ thể mức vốn pháp định của công ti quản lý quỹ dựa trên quy mô vốn được uỷ thác quản lí.

Các thành viên góp vốn phải thoả mãn có uy tín và năng lực tài chính thoả mãn các yêu cầu pháp luật quy định nhằm đảm bảo khả năng thực hiện được các cam kết góp vốn của mình khi công ty được thành lập. Ví dụ, pháp luật quy định các tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải chứng minh nguồn vốn hợp pháp và được tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận. 

– Thành viên ban giám đốc (ban tổng giám đốc) và những nhân viên hành nghề quản lý quỹ phải đáp ứng những tiêu chuẩn nghề nghiệp do pháp luật quy định. Theo quy định hiện hành, những người này phải có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp đồng thời phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. 

Ngoài những quy định trên, đối với việc thành lập công ty quản lí quỹ có vốn đầu tư nước ngoài, bên nước ngoài phải là pháp nhân đang hoạt động trong những lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tài chính như chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn đầu tư hoặc những lĩnh vực kinh doanh tương tự. 

Sau khi nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động | bao gồm đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật nhằm chứng minh đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện thành lập, UBCKNN phải tiến hành thẩm định và quyết định cấp hoặc không cấp giấy phép trong thời hạn là 30 ngày. Nếu từ chối cấp phép, UBCKNN phải giải thích rõ lí do bằng văn bản. 

Sau khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, công ti quản lý quỹ phải tiến hành hoàn tất việc thành lập và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. 

Sau khi được cấp phép, công ty quản lý quỹ vẫn có thể bị đình chỉ hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động nếu không đáp ứng được các điều kiện hoạt động, có những sai phạm nghiêm trọng hoặc không khôi phục được những điều kiện an toàn tài chính do pháp luật quy định, sau khi đã được cảnh báo về nguy cơ mất an toàn tài chính. 

Cơ cấu tổ chức, lãnh đạo và điều hành công ti quản lý quỹ 

Luật chứng khoán không điều chỉnh trực tiếp về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo vào điều hành của công ty quản lý quỹ. Về bản chất, công ti quản lý quỹ được thành lập dưới hình thức công ti trách nhiệm hữu hạn hoặc công ti cổ phần nên những nội dung này sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật về doanh nghiệp.

Tuy nhiên, do đặc điểm của hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, pháp luật chứng khoán cũng có những quy định đặc thù nhằm đảm bảo hoạt động quản lý quỹ được an toàn, đáp ứng những lợi ích chính đáng của nhà đầu tư. 

– Thứ nhất, công ti quản lý quỹ có quyền được thành lập hoặc đóng cửa chi nhánh, tuy nhiên việc này phải được sự chấp thuận của UBCKNN theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định như điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện hoạt động quản lý quỹ. Chi nhánh phải tiến hành hoạt động trong vòng 6 tháng kể từ ngày được cấp phép thành lập. Những thay đổi khác về cơ cấu bộ máy cũng phải được thực hiện việc chấp thuận tương tự từ UBCKNN. 

– Thứ hai, công ty quản lý quỹ phải đảm bảo sự tách biệt về tổ chức, nhân sự và hoạt động giữa các hoạt động quản lý quỹ, hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, hoạt động quản lí danh mục đầu tư (nếu khách hàng không phải là quỹ đầu tư chứng khoán do công ty quản lí). 

– Thứ ba, pháp luật yêu cầu công ti quản lý quỹ phải ban hành các quy định về kiểm soát nội bộ và đề ra tiêu chuẩn, đạo đức hành nghề đối với nhân viên công ti. Công ti quản lý quỹ phải đảm bảo bộ với quyền hạn và trách nhiệm cụ thể. Người đảm nhiệm vị trí này phải có đủ trình độ chuyên môn về kinh doanh chứng khoán theo yêu cầu của pháp luật. 

– Thứ tư, đối với thành viên hội đồng quản trị, người quản lí và nhân viên của công ti quản lý quỹ, nếu có các giao dịch chứng khoán đều phải báo cáo và quản lí tập trung tại công ti quản lý quỹ và được giám sát bởi bộ phận kiểm soát nội bộ. Các sáng lập viên không được chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác không phải là thành viên hoặc cổ đông của công ty trong vòng 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy phép thành lập và hoạt động

>>>>> Xem thêm: Chứng khoán là gì?

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thành lập công ty đầu tư chứng khoán

Thành lập công ty đầu tư chứng khoán như thế nào? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả đừng bỏ qua những chia sẻ trong bài...

Đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập, hoạt động kinh doanh chứng khoán

Đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập, hoạt động kinh doanh chứng khoán như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết này...

Cơ chế giải quyết tranh chấp về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Cơ chế giải quyết tranh chấp về chứng khoán và thị trường chứng khoán như thế nào? Bài viết sẽ có những chia sẻ giúp Quý độc giả làm...

Khái niệm, đặc điểm tranh chấp, giải quyết tranh chấp về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về : Khái niệm, đặc điểm tranh chấp, giải quyết tranh chấp về chứng khoán và thị trường chứng...

Nội dung pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về Nội dung pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi