Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Quy trình thành lập công ty đấu giá tài sản
  • Thứ sáu, 19/04/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 818 Lượt xem

Quy trình thành lập công ty đấu giá tài sản

Hiện pháp luật chỉ cho phép thành lập doanh nghiệp đấu giá theo một trong hai loại hình doanh nghiệp là công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Đối với mỗi loại hình sẽ có các quy định khác nhau.

Đấu giá tài sản là một cụm từ được biết đến là một trong những ngành nghề kinh doanh được quy định có điều kiện. Trong đó, đấu giá tài sản thường cần có hai người trở lên cùng nhau tham gia vào một phiên đấu giá trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đối với quy trình Thành lập công ty đấu giá tài sản cũng có các quy định chặt chẽ riêng.

Sau đây, Luật Hoàng Phi sẽ cùng quý vị tìm hiểu các quy định hiện hành để giải đáp các vấn đề xoay quanh việc thành lập công ty đấu giá tài sản.

Doanh nghiệp đấu giá tài sản là gì?

Doanh nghiệp đấu giá tài sản được hiểu là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh, khoản 2 Điều 23 Luật Đấu giá tài sản 2016 cho phép chủ doanh nghiệp được lựa chọn tên của doanh nghiệp đấu giá tư nhân, các thành viên công ty hợp danh được thỏa thuận lựa chọn tên của công ty đấu giá hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, tuy nhiên cần đảm bảo rằng, trong tên doanh nghiệp phải bao gồm cụm từ “doanh nghiệp đấu giá tư nhân” hoặc “công ty đấu giá hợp danh”.

Hình thức hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trước hết, về việc thành lập công ty đấu giá tài sản chúng ta cần xét về hình thức tồn tại của nó là gì?

Hiện pháp luật chỉ cho phép thành lập doanh nghiệp đấu giá theo một trong hai loại hình doanh nghiệp là công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Đối với mỗi loại hình sẽ có các quy định khác nhau, điển hình là:

– Công ty hợp danh: Theo quy định của luật doanh nghiệp thì cần phải có tối thiểu là 2 thành viên là chủ sở hữu của công ty đấu giá hợp danh – thành viên hợp danh cần phải chịu hoàn toàn các nghĩa vụ của công ty bằng tất cả tài sản của họ.

Ngoài 2 thành viên này có thể có thêm thành viên góp vốn, các thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về phạm vi số vốn đã thực hiện góp vào công ty đối với khoản nợ

Công ty hợp danh không có thẩm quyền phát hành chứng khoán

– Doanh nghiệp tư nhân: chủ thể là chủ doanh nghiệp tư nhân này là một cá nhân, trong đó, chịu hoàn toàn các hoạt động của doanh nghiệp bằng tất cả tài sản của họ. Ngoài ra, doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành chứng khoán.

Cá nhân đã thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân thì không thể cùng là thành viên của công ty hợp danh và chủ của một hộ kinh doanh khác. Về vấn đề góp vốn doanh nghiệp tư nhân không được mua và góp vốn cho công ty hợp danh và công ty cổ phần, công ty TNHH

Tóm lại, nhìn chung doanh nghiệp tư nhân khi có nhu cầu huy động vốn sẽ khó khăn nhưng ngược lại doanh nghiệp tư nhân có thể chủ động về mọi hoạt động quản lý. Còn công ty hợp danh thì số vốn có thể huy động từ các thành viên nhưng về mặt quản lý sẽ khó khăn về việc thống nhất các nội dung quyết định.

Điều kiện đăng ký thành lập công ty đấu giá tài sản

Đối với điều kiện đăng ký thành lập công ty đấu giá tài sản có những điều kiện riêng sau đây:

– Nếu thành lập công ty hợp danh trong đó một trong 2 thành viên hợp danh phải là đấu giá viên. Thành viên hợp danh là chủ sở hữu của công ty thì hiểu rằng trong đó 1 người là giám đốc và một người là Tổng giám đốc, như vậy đấu giá viên có thể là giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty

Nếu thành lập theo loại hình doanh nghiệp tư nhân: trong đó, doanh nghiệp tư nhân chỉ có duy nhất 1 cá nhân là chủ sở hữu, theo đó đấu giá viên phải là giám đốc của doanh nghiệp

– Ngoài yêu cầu cần đáp ứng như trên thì cần phải đảm bảo các trang thiết bị, cơ sở vật chất và trụ sở để phục vụ hỗ trợ cho việc tiến hành đấu giá tài sản.

– Trong công ty đấu giá tài sản, đấu giá viên là một trong những chủ thể mấu chốt cần có. Cho nên, đối với người mà có nhu cầu trở thành đấu giá viên cũng cần có các tiêu chuẩn là:

+ Công dân có quốc tịch Việt Nam, Có đầy đủ phẩm chất đạo đức tốt đồng thời tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam

+ Đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng trên đại học về chuyên ngành ngân hàng, kinh tế, tài chính, kế toán hoặc luật

+ Đã có khoảng thời gian từ 3 năm trở lên làm việc đào tạo trong lĩnh vực và tham gia khóa đào tạo nghề 6 tháng về đấu giá

+ Đạt yêu cầu về việc kiểm tra kết quả (tập sự hành nghề đấu giá)

Sau khi đã đáp ứng đầy đủ các nội dung trên thì người đủ tiêu chuẩn đó có thể nộp hồ sơ đầy đủ tới Sở tư pháp để được cấp chứng chỉ

Hồ sơ thành lập công ty đấu giá tài sản gồm những gì?

Hồ sơ thành lập công ty đấu giá tài sản bao gồm như sau:

– Giấy đề nghị để đăng ký hoạt động theo mẫu quy định.

– Điều lệ nếu thành lập công ty hợp danh.

– Bản sao hợp lệ về chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên.

– Bản cam kết  kèm giấy tờ chứng minh về đảm bảo tiêu chuẩn về trang thiết bị, cơ sở vật chất, trụ sở hỗ trợ cho hoạt động đấu giá tài sản được diễn ra.

– Bản sao hợp lệ của căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu thành lập theo hình thức doanh nghiệp tư nhân. Nếu là công ty hợp danh thì cần bản sao hợp lệ của căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân của các thành viên.

Quy trình thành lập công ty đấu giá

Để thành lập công ty đấu giá tài sản cần thực hiện theo quy trình sau đây:

– Lựa chọn hình thức thành lập công ty:

Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

– Chuẩn bị các thông tin cần thiết để thành lập công ty.

Sau khi đã lựa chọn được loại hình công ty sẽ tiến hành chuẩn bị các thông tin cần thiết như tên công ty, địa chỉ trụ sở công ty, vốn,…

– Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật

Tiếp đó sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập công ty tương ứng với loại hình đã lựa chọn.

– Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp;

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Dịch vụ thành lập công ty do Luật Hoàng Phi cung cấp

Quy trình thực hiện thành lập công ty đấu giá tài sản của dịch vụ Luật Hoàng Phi diễn ra lần lượt theo các bước:

– Luật Hoàng Phi nhận 4 loại giấy tờ cung cấp từ công ty:

+ Bản sao hợp lệ của căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu thành lập theo hình thức doanh nghiệp tư nhân. Nếu là công ty hợp danh thì cần bản sao hợp lệ của căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân của các thành viên

+ Bản sao hợp lệ về chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên

+ Bản cam kết  kèm giấy tờ chứng minh về đảm bảo tiêu chuẩn về trang thiết bị, cơ sở vật chất, trụ sở hỗ trợ cho hoạt động đấu giá tài sản được diễn ra

+ Điều lệ nếu thành lập công ty hợp danh

– Khi nhận được giấy tờ trên, chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ và nộp tới sở kế hoạch đầu tư

– Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty chúng tôi sẽ tiến hành xin cấp giấy chứng nhận của mẫu con dấu

Luật Hoàng Phi nhận giấy chứng nhận về hoạt động công ty đấu giá tài sản và giấy chứng nhận về mẫu dấu và gửi lại tới khách hàng (kèm các giấy tờ đã cung cấp trước đó)

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan về thủ tục thành lập công ty đấu giá tài sản. Mọi vấn đề còn thắc mắc liên quan tới bài viết trên có thể liên hệ tới Luật Hoàng Phi theo hotline 0981 378 999 để được tư vấn nhanh chóng nhất.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Hóa, chúng tôi thự chiện bài viết với những chia sẻ này. Do đó, Quý vị đừng bỏ qua...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ

Thay đổi địa chỉ công ty tại Phú Thọ là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư để ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh...

Thay đổi địa chỉ công ty tại Hà Nam

Thay đổi địa chỉ công ty nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế là trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ khỏi nơi đã đăng ký tới một địa chỉ mới trong cùng quận/huyện/thành phố trực thuộc...

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi